מיצ"ב בעברית שליש אחרון כיתה ה

16
מיצ"ב בעברית שליש אחרון כיתה ה

מיצ"ב שנלקח מאתר ראמ"הhttp://meyda.education.gov.il/files/Rama/MeitzavIvritEeB.pdfהועבר בבתי ספר בשנת תש"ע ומיועד לבחינת הישגים של תלמידי כיתה ה' בשליש האחרון

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  פתחו את הלינק, דפדפו לעמוד 4 וקראו את הטקסט שכותרתו "המנורה". לאחר הקריאה חזרו לענות על השאלותhttp://meyda.education.gov.il/files/Rama/MeitzavIvritEeB.pdf
  • A. 

   קראתי

  • B. 

   לא קראתי

 • 2. 
  ?בשורה 5 כתוב: "... הם נשאו עימם את המנורה". מה פירוש המילה נשאו במשפט הזה
  • A. 

   הדליקו

  • B. 

   שמרו

  • C. 

   נדדו

  • D. 

   לקחו

 • 3. 
  ?לשם מה נבנה שער טיטוס ברומא
  • A. 

   כדי להנציח את כלי הקודש שנשדדו מבית המקדש

  • B. 

   כדי להראות את הניצחון של הרומאים על היהודים

  • C. 

   כדי להדגיש עד כמה המנורה חשובה ליהודים

  • D. 

   כדי לתאר שבויים יהודים הנושאים את המנורה

 • 4. 
  ?למה הכוונה במילה הם בשורה 19
  • A. 

   ליהודים

  • B. 

   לציורים

  • C. 

   לקירות

  • D. 

   לארכאולוגים

 • 5. 
  לפי שורות 18-20 אנו יודעים שציורים של מנורות מעטרים מאז ועד היום .בתי כנסת, בתים של יהודים ומטבעות עבריים :אפשר ללמוד מכך כי
  • A. 

   המנורה שימשה לצורכי מסחר

  • B. 

   המנורה היא סמל של המלחמה ברומאים

  • C. 

   למנורה יש חשיבות רבה במסורת של העם היהודי

  • D. 

   בעבר שימשה המנורה להפצת אור בבתי היהודים

 • 6. 
  .בשורות 24-25 כתוב: כך אנחנו יודעים היום איך נראתה המנורה לפני שנים רבות?לפי מה אנו יודעים איך נראתה המנורה
  • A. 

   לפי עיטורים שנותרו מתקופות שונות בעבר

  • B. 

   לפי דגם המנורה המוצב מול הכנסת

  • C. 

   לפי הסמל הרשמי של מדינת ישראל

  • D. 

   לפי הצורה של הצמח מרוות ירושלים

 • 7. 
  .בטקסט כתוב שהמנורה ליוותה את העם היהודי מאז ראשית קיומו ועד ימינו ?למה הכוונה במשפט זה
  • A. 

   המנורה ליווותה את העם היהודי במדבר בדרכו לארץ ישראל

  • B. 

   המנורה ליוותה את העם היהודי בעבר וממשיכה ללוות אותו בהווה

  • C. 

   המנורה ליוותה את העם היהודי מאז הקמת מדינת ישראל

  • D. 

   המנורה ליותה את העם היהודי מאז יציאת מצרים ועד תקופת הרומאים

 • 8. 
  ?מהי המילה החסרה במשפט.השלימו את המשפט בעזרת אחת מהמילים הבאות: פעם, לפני, אחרי, לאחר מכן, לפני כן, כאשר, כיוםהמנורה היתה מוצבת במשכן  _____________  שבית המקדש היה קיים
 • 9. 
  ?מהי המילה החסרה במשפט.השלימו את המשפט בעזרת אחת מהמילים הבאות: פעם, לפני, אחרי, לאחר מכן, לפני כן, כאשר, כיום   הרומאים החריבו את בית המקדש ו___________ הם העבירו את המנורה לרומא
 • 10. 
  ?מהי המילה החסרה במשפט   .השלימו את המשפט בעזרת אחת מהמילים הבאות: פעם, לפני, אחרי, לאחר מכן, לפני כן, כאשר, כיוםדגם המנורה ניצב  ____________ מול רחבת הכנסת
 • 11. 
  לפי שורות 33-28 על הקנים של "מנורת הכנסת" ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים .את מלחמות העם היהודי ואת בנייתה של ארץ ישראל מחדשא.  ציינו תבליט אחד המתאר אחת ממלחמות העם היהודי
 • 12. 
  לפי שורות 33-28 על הקנים של "מנורת הכנסת" ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים .את מלחמות העם היהודי ואת בנייתה של ארץ ישראל מחדשב. ציינו תבליט אחד המתאר את בניית הארץ מחדש
 • 13. 
  ?לפי הקטע שבמסגרת, מהו הקשר בין מרוות ירושלים ובין המנורה
  • A. 

   מרוות ישראל והמנורה הם סמלים של העם היהודי

  • B. 

   בהרי יהודה מגדלים מרווה מכיוון שצורתה דומה למנורה

  • C. 

   משערים כי בעבר השתמשו במרווה לקישוט המנורה

  • D. 

   עיצוב המנורה הושפע, כנראה, מצורתו של צמח המרווה

 • 14. 
  .לפניכם חמש מילים. סמנו שלוש מילים מן השורש ב-ל-ט
  • A. 

   בליטה

  • B. 

   מתלבט

  • C. 

   בולט

  • D. 

   תבליט

  • E. 

   טובלת

 • 15. 
   בשורות 28-31 כתוב: "על הקנים שלה ועל הבסיס שלה מופיעים תבליטים המתארים חפצים עתיקים, אירועים ודמויות מן העבר של העם היהודי, למשל: לוחות הברית, הקרב בין דויד לגוליית, המכבים נלחמים ביוונים..."   י:המילים הכתובות אחרי המילה למשל הן
  • A. 

   דוגמאות לחפצים, לאירועים ולדמויות

  • B. 

   תוצאות של מלחמות שהתנהלות בעבר

  • C. 

   סיבות לבחירת חפצים, אירועים ודמויות

  • D. 

   מסקנות מאירועים שהתרחשו בעבר

 • 16. 
  תלמידי כיתה ה-2 תכננו לצאת לירושלים לטיול. מדריך הטיולים אמר שלדעתו חשוב שכל תלמיד בישראל יבקר ברחבת הכנסת כדי לראות את דגם המנורה?האם אתם מסכימים עם המדריך.נמקו את תשובתכם בעזרת הקטע של המנורה.כתבו 2-3 שורות