מיצב בשפת אם עברית שליש ראשון כיתה ה

8 | Total Attempts: 32

SettingsSettingsSettings
Please wait...
מיצב בשפת אם עברית שליש ראשון כיתה ה

מיצ"ב לדוגמא שהותאם למתכונת טריוויההמקור נמצא בלינק http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/77F4C37F-D23C-4262-9CF6-E76893 145889/12059/mivchan_ivrit.pdf


Questions and Answers
 • 1. 
  למה שתק הרב?נוח היה לו לרבנו הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל, להכניס עצמו לידי סכנת חיים, ובלבד שלא להלבין פנים, גם לאיש שעשה מעשה אשר לא ייעשה, וראוי היה להוכיחו על פניו. פעם אחת נסע רבנו במכונית של צעיר אחד, ולנסיעה הצטרף בחור מתלמידי הישיבה. לתדהמתם החל הצעיר לנהוג במהירות מופרזת ובפזיזות יתרה. לא עבר זמן רב, והנה נתקעה המכונית על יושביה בתוך קיר בטון. בנס לא ניזוק איש. רבנו ישב חרד, אך פיו חתום. הוא לא הוציא משפתיו ולא מילה אחת. משהגיעו סוף סוף אל מחוז חפצם, המתין רבנו על שאותו תלמיד שהצטרף אליהם ירד מן המכונית. אז פנה רבנו אל אותו נהג והוכיחו על אשר סיכן שלוש נפשות, ובקש ממנו שיבטיחנו כי מעתה ינהג בזהירות ובמתינות.המשיך רבנו ואמר לו נחרצות: "דע לך כי תכף כשנהגת שלא בזהירות הייתי יוד מיד ממכוניתך והולך לי לדרכי, לולא היה בחור נוסף מצטרף אלינו ולא רציתי לבזותך בעיניו"."נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכיבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים" (ברכות מ"ג)
  • A. 

   קראתי את הסיפור בעבר

  • B. 

   לא קראתי את הסיפור בעבר

 • 2. 
  כיצד מתוארת צורת הנהיגה של הצעיר?העתיקו את המילים המתאימות מהקטע.
 • 3. 
  בחרו את התשובה הנכונה:בפיסקה השניה כתוב: "לתדהמתם". לתדהמת מי? 
  • A. 

   הרב

  • B. 

   הרב והנהג

  • C. 

   הרב ותלמיד הישיבה

  • D. 

   הרב, תלמיד הישיבה והנהג

 • 4. 
  מה קרה לפני מה? קראו את המשפטים המבולבלים ולאחר מכן העתיקו אותם שוב לפי הסדר שבו קרו הדברים.   המכונית נתקעה בתוך קיר בטוןהנוסעים הגיעו אל מחוז חפצם בנס לא ניזוק איש. הצעיר נהג בצורה מסוכנת הרב לא הוציא משפתיו ולו מילה אחת בחור ישיבה הצטרף לנסיעההרב דיבר נחרצות עם הנה
 • 5. 
  מדוע המתין רבנו עד שהתלמיד ירד מהמכונית? ענו על השאלה.
 • 6. 
  בפיסקה הראשונה מופיע הביטוי "להלבין פנים". מה פירוש הביטוי?
  • A. 

   לצבוע פנים בלבן

  • B. 

   להאיר פנים

  • C. 

   לבייש, להכלים

  • D. 

   לקבל בסבר פנים יפות

 • 7. 
  בפיסקה הראשונה מופיע הביטוי "להוכיחו על פניו". מה פירוש הביטוי?
  • A. 

   להבטיח לו

  • B. 

   להזהיר אותו

  • C. 

   להסביר לו

  • D. 

   לנזוף בו

 • 8. 
  מטרתו העיקרית של הקטע היא
  • A. 

   לדווח על מקרה שקרה

  • B. 

   לספר סיפור מעניין

  • C. 

   להסביר כללים של נהיגה זהירה

  • D. 

   ללמד מוסר השכל

Back to Top Back to top