Yer Sİstemlerİ 8.9.10.Ünİte Sonu Sorulari

30 Questions | Total Attempts: 121

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Yer Sstemler 8.9.10.nte Sonu Sorulari

ÜNİTE 8. 9. 10.


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi 7 büyük plakadan birisidir?
  • A. 

   Cocos

  • B. 

   Arabistan

  • C. 

   Hint-Avustralya

  • D. 

   Juan de Fuca

  • E. 

   Filipinler

 • 2. 
  Aşağıdakilerden hangisi 7 küçük plakadan birisidir?
  • A. 

   Cocos

  • B. 

   K.Amerika

  • C. 

   Güney Amerika

  • D. 

   Avrasya

  • E. 

   B.Okyanus

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi 7 küçük plakadan birisi değildir?
  • A. 

   Arabistan

  • B. 

   Scotia

  • C. 

   Nazca

  • D. 

   Afrika

  • E. 

   Karayipler

 • 4. 
  Aşağıdakilerden hangisi 7 büyük plakadan birisi değildir?
  • A. 

   Antarktika

  • B. 

   Afrika

  • C. 

   Avrasya

  • D. 

   Karayipler

  • E. 

   Pasifik

 • 5. 
  Plakaların birbirine Göre 3 Tür hareketine Dayalı meydana gelen şekillenmelerisıralayınız.
 • 6. 
  Kuzey Anadolu Fayı sağ yanal doğrultu atımlı faylarımızdan biridir. İfadesi doğrumu? Yanlış mı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 7. 
  Doğu Anadolu Fayı sağ yanal doğrultu atımlı faylarımızdan biridir. İfadesi doğrumu? Yanlış mı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 8. 
  Yeni jeolojik, jeofizik ve jeomorfolojik bulguların bir sonucu olan plaka tektoniğiteorisine göre litosfer, farklı genişlik ve kalınlıktaki katılaşmış parçalardan meydanagelir. Bu parçalara ………………… denir. İfadesine aşağıdakilerden hangisigetirilmelidir?
  • A. 

   Kıta

  • B. 

   Dorsal

  • C. 

   Jeosenklinal

  • D. 

   Okyanus

  • E. 

   Levha

 • 9. 
  Kaya döngüsüne göre döngüde yeryüzünde ilk önce hangi kayaçlar ortaya çıkar?
  • A. 

   Yüzey volkanitleri

  • B. 

   Derinlik volkanitleri

  • C. 

   Organik tortul kayalar

  • D. 

   Metamorfik kayalar

  • E. 

   Kimyasal tortul kayalar

 • 10. 
  MS 79’da püskürerek İtalya’da 16.000 insanın çıkardığı kül ve toz bulutları içindeboğularak ölmelerine neden olan yanardağın ismi nedir?
  • A. 

   Etna

  • B. 

   Vezüv

  • C. 

   Stromboli

  • D. 

   Lipari

  • E. 

   Vulcano

 • 11. 
  Dünya'daki su (H2O) sürekli hareket halindedir ve doğal su hareketi aynı zamanda“……………………………..” olarak da bilinir.
  • A. 

   Hidrolojik döngü

  • B. 

   Azot döngüsü

  • C. 

   Kaya döngüsü

  • D. 

   Oksijen döngüsü

  • E. 

   Enerji döngüsü

 • 12. 
  Dünya’daki suyun büyük çoğunluğunu oluşturan toplamın % 96,5 kadarı nerededir?
  • A. 

   Okyanuslarda

  • B. 

   Buz/Buzullarda

  • C. 

   Göllerde

  • D. 

   Akarsularda

  • E. 

   Atmosferde

 • 13. 
  Aşağıdakilerden hangisi hidrosferin elemanlarından birisi değildir?
  • A. 

   Akarsu

  • B. 

   Göl

  • C. 

   Yeraltısuyu

  • D. 

   Su

  • E. 

   Okyanus

 • 14. 
  Aşağıda verilen dünyadaki çeşitli rezervuarlarda (Su haznelerinde) bulunan suyun tipikkalma sürelerine göre hangisi göllerde suyun kalma süresini verir?
  • A. 

   1-2 ay

  • B. 

   10.000 yıl

  • C. 

   100-200 yıl

  • D. 

   20-100 yıl

  • E. 

   50-100 yıl

 • 15. 
  Hidrolojik döngüde yoğuşmaya başka ne isim verilir?
  • A. 

   Evaporasyon

  • B. 

   Kondensasyon

  • C. 

   Evapotransprasyon

  • D. 

   Süblimasyon

  • E. 

   Filtrasyon

 • 16. 
  Dünya’da 5 okyanus bulunur. İfadesi doğru mu? Yanlış mı?
  • A. 

   Doğru

  • B. 

   Yanlış

 • 17. 
  Dünya’da mevcut 5 okyanusun isimlerini yazınız:
 • 18. 
  Tuzlu sularda erime ya da donma kaç dereceden itibarendir?
  • A. 

   0°C

  • B. 

   -1°C

  • C. 

   -2°C

  • D. 

   -3°C

  • E. 

   -4°C

 • 19. 
  Aşağıda verilenlerden hangisi dünyadaki çeşitli rezervuarlarda (Su haznelerinde) bulunan suyuntipik kalma sürelerine göre buzullarda suyun kalma süresini verir?
  • A. 

   1-2 ay

  • B. 

   10.000 yıl

  • C. 

   100-200 yıl

  • D. 

   20-100 yıl

  • E. 

   50-100 yıl

 • 20. 
  Dünya’daki % 2,5’luk tatlısuların % 68,7’sini oluşturan buzullar ve buz örtülerindenikisi genel olarak nerede yayılış gösterir?
 • 21. 
  Aşağıdakilerden hangisi Dünyadaki 26 büyük akarsu havzasından biri değildir?
  • A. 

   Fırat-Dicle

  • B. 

   Misssisippi

  • C. 

   Nil

  • D. 

   Kızılırmak

  • E. 

   Amazon

 • 22. 
  Aşağıdakilerden hangisi bir set gölü sınıflamasına girer?
  • A. 

   Lagün

  • B. 

   Tektonik

  • C. 

   Meteorit

  • D. 

   Karstik

  • E. 

   Krater

 • 23. 
  Aşağıdakilerden hangisi yüzölçümlerini göre dünyanın en büyük göllerinden birisi değildir?
  • A. 

   Tanganika

  • B. 

   Nyassa

  • C. 

   Van

  • D. 

   Superior

  • E. 

   Hazar

 • 24. 
  Aşağıda verilenlerden hangisi dünyanın çeşitli bölgelerinde su sorunu olmayan sahalardanbirisidir?
  • A. 

   Aral Gölü

  • B. 

   Fırat-Dicle Havzası

  • C. 

   Çad Gölü havzası

  • D. 

   Michigan Gölü

  • E. 

   Konya-Obruk Gölleri

 • 25. 
  Akarsularda rejim çeşitlerinin adlarını yazınız.
Back to Top Back to top