Y6 - Loạn Nhịp

26 Questions | Total Attempts: 80

SettingsSettingsSettings
Y6 - Lon Nhp

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Điều nào sau đây đúng khi nói về các dòng ion trong điện thế hoạt động:
  • A. 

   Pha 0 : Natri đi từ trong ra ngoài TB

  • B. 

   Pha 1 : Kali đi từ ngoài vào trong TB

  • C. 

   Pha 2 : Calci và Natri đi vào, Kali đi ra khỏi TB

  • D. 

   Pha 3 : Kali đi ra trao đổi với Natri đi vào trong TB, Calci đi ra khỏi TB

 • 2. 
  Sóng Q trên ECG xuất hiện là do:
  • A. 

   Điện thế động lan truyền từ Nút xoang đến Nút nhĩ thất

  • B. 

   Điện thế động lan truyền trong bó His

  • C. 

   Điện thế động lan truyền trong thành thất trái

  • D. 

   Điện thế động lan truyền trong thành thất phải

 • 3. 
  Cơ chế thường gặp nhất của loạn nhịp:
  • A. 

   Vào lại

  • B. 

   Tính tự động bất thường

  • C. 

   Hoạt động khởi kích sau khử cực sớm

  • D. 

   Hoạt động khởi kích sau khử cực muộn

 • 4. 
  Điều kiện của Vào lại, chọn câu đúng nhất:
  • A. 

   Hai đường dẫn truyền vận tốc giống nhau, block 1 hướng trên 1 đường, vận tốc dẫn truyền đủ chậm

  • B. 

   Hai đường dẫn truyền vận tốc khác nhau, block 1 hướng trên 1 đường, vận tốc dẫn truyền đủ nhanh

  • C. 

   Hai đường dẫn truyền vận tốc giống nhau, block 1 hướng trên 1 đường, vận tốc dẫn truyền đủ nhanh

  • D. 

   Hai đường dẫn truyền vận tốc khác nhau, block 1 hướng trên 1 đường, vận tốc dẫn truyền đủ chậm

 • 5. 
  Rối loạn nút xoang gồm, ngoại trừ:
  • A. 

   Hội chứng quá mẫn xoang cảnh

  • B. 

   Hội chứng nút xoang bệnh

  • C. 

   Hội chứng thoát xoang kịch phát

  • D. 

   Hội chứng suy nút xoang

 • 6. 
  Rối loạn nhịp bộ nối gồm, ngoại trừ:
  • A. 

   Hội chứng kích thích sớm

  • B. 

   Vào lại ở đường phụ dẫn truyền ngược

  • C. 

   Hội chứng Wolf-Parkinson-White

  • D. 

   Xoắn đỉnh

 • 7. 
  Block nhĩ thất độ III còn gọi là:
  • A. 

   Song tâm thu

  • B. 

   Nhịp thoát bộ nối nhĩ thất

  • C. 

   Phân ly nhĩ thất

  • D. 

   Hội chứng Lown-Ganong-Levine

 • 8. 
  Các triệu chứng lâm sàng gợi ý loạn nhịp, ngoại trừ:
  • A. 

   Hồi hộp

  • B. 

   Ngất

  • C. 

   Khó thở

  • D. 

   Đau ngực

 • 9. 
  Cách ghi ECG làm rõ sóng P, chọn câu sai:
  • A. 

   Chuyển đạo Lewis

  • B. 

   Điện cực nhĩ trái

  • C. 

   Điện cực thực quản

  • D. 

   Điện cực nhĩ phải

 • 10. 
  Thuốc chống loạn nhịp theo cơ chế chẹn kênh Ca++ thuộc nhóm
  • A. 

   Ia

  • B. 

   Ib

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 11. 
  Nhóm thuốc chống loạn nhịp nào làm QT kéo dài:
  • A. 

   Ib

  • B. 

   Ic

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

 • 12. 
  Các thuốc chống loạn nhịp nhóm II gồm, ngoại trừ:
  • A. 

   Sotalol

  • B. 

   Carvedilol

  • C. 

   Nadolol

  • D. 

   Atenolol

 • 13. 
  Thuốc chống loạn nhịp nào sau đây thuộc nhóm Ic:
  • A. 

   Tocainide

  • B. 

   Flecainide

  • C. 

   Procainamide

  • D. 

   Dofetilide

 • 14. 
  BN nữ 30t, nhập viện vì hồi hộp, đánh trống ngực liên tục trong vòng 1 giờ. Khám thấy M 170l/p, ECG nhịp xoang đều, QRS ko dãn. Thuốc nào sau đây nên được lựa chọn:
  • A. 

   Digoxin

  • B. 

   Morphin

  • C. 

   Atropin

  • D. 

   Ivabradine

 • 15. 
  BN nam 40t, đi khám SK định kì do cơ quan yêu cầu, phát hiện trên ECG có ngoại tâm thu nhĩ, cần xử trí gì ngay:
  • A. 

   Propanolol

  • B. 

   Verapamil

  • C. 

   Nghỉ ngơi tại chỗ, an thần

  • D. 

   Không cần xử trí

 • 16. 
  Các biện pháp điều trị phòng ngừa đột quỵ trên BN rung nhĩ, chọn câu sai:
  • A. 

   Kiểm soát tần số tim (

  • B. 

   Chống huyết khối

  • C. 

   Hủy vùng loạn nhịp qua Catheter

  • D. 

   Phẫu thuật MAZE

 • 17. 
  Kiểm soát tần số tim trong rung nhĩ, chọn câu sai:
  • A. 

   Digoxin

  • B. 

   Diltiazem

  • C. 

   Quinidin

  • D. 

   Metoprolol

 • 18. 
  Bệnh lý nào sau đây không cần phải điều trị sốc điện
  • A. 

   Ngoại tâm thu thất

  • B. 

   Nhịp nhanh thất

  • C. 

   Rung thất

  • D. 

   Cuồng thất

 • 19. 
  Điều trị nhịp nhanh thất, chọn câu sai:
  • A. 

   Amiodaron

  • B. 

   Lidocain

  • C. 

   Propanolol

  • D. 

   Sốc điện không đồng bộ 10 - 50 Joules

 • 20. 
  Các tình trạng ngưng tim, ngoại trừ:
  • A. 

   Phân ly điện cơ

  • B. 

   Rung thất

  • C. 

   Ngoại tâm thu thất

  • D. 

   Vô tâm thu

 • 21. 
  Điệu trị rung thất - cuồng thất, chọn câu sai:
  • A. 

   Sốc điện đồng bộ 200 - 400 Joules

  • B. 

   Hỗ trợ hô hấp, thông khí cơ học

  • C. 

   Kiềm hóa máu

  • D. 

   Điều trị bệnh gốc + phòng ngừa tái phát

 • 22. 
  Loạn nhịp chậm bao gồm :
  • A. 

   Hội chứng Wolf-Parkinson-White

  • B. 

   Hội chứng quá mẫn xoang cảnh

  • C. 

   Rung nhĩ

  • D. 

   Xoắn đỉnh

 • 23. 
  Nhóm thuốc nào ưu tiên điều trị Hội chứng quá mẫn xoang cảnh
  • A. 

   Beta - blocker

  • B. 

   Ức chế kênh Calci nhóm non-DHP

  • C. 

   Anti Cholinergic

  • D. 

   Nhóm Digitalis

 • 24. 
  Các trường hợp sau đây cần đặt máy tạo nhịp, ngoại trừ:
  • A. 

   Block nhĩ thất độ 3

  • B. 

   Block nhĩ thất độ 2 typ 1

  • C. 

   Block nhĩ thất độ 2 typ 2

  • D. 

   Hội chứng nút xoang bệnh

 • 25. 
  Đặc điểm ECG nào sau đây là của Block nhĩ thất độ 2 typ 2:
  • A. 

   PR dài hằng định > 0,2s

  • B. 

   PR dài dần rồi có 1 nhịp bị mất

  • C. 

   PR dài hằng định rồi có 1 nhịp bị mất

  • D. 

   Phân ly nhĩ thất

Back to Top Back to top