Y6 - Choáng Tim

14 Questions | Total Attempts: 98

SettingsSettingsSettings
Y6 - Chong Tim - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nói về choáng tim, chọn câu sai:
  • A. 

   Gây ra do giảm thể tích tuần hoàn

  • B. 

   Xảy ra do sự suy giảm chức năng cơ tim

  • C. 

   Gây ra giảm cung lượng tim

  • D. 

   Không cung cấp đủ máu cho nhu cầu của mô

 • 2. 
  Tỷ lệ tử vong bệnh viện của choáng tim là:
  • A. 

   >50%

  • B. 

   >60%

  • C. 

   >70%

  • D. 

   >80%

 • 3. 
  Nguyên nhân chính gây ra choáng tim là:
  • A. 

   Hở van 2 lá cấp

  • B. 

   Suy chức năng thất trái nặng

  • C. 

   Thủng vách liên thất

  • D. 

   Chèn ép tim cấp

 • 4. 
  Triệu chúng của choáng tim:
  • A. 

   Đau đột ngột sau xương ức,lan nách và tay trái, kéo dài trên 20 phút

  • B. 

   Rối loạn tiêu hóa

  • C. 

   Đau ở cánh tay hay cổ

  • D. 

   Bệnh nhân ĐTĐ, lớn tuôi có thể không có đau ngực

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 5. 
  Triệu chứng của bệnh nhân choáng tim, chọn câu đúng:
  • A. 

   Rối loạn tri giác: vật vã, kích thích, lú lẫn, hôn mê

  • B. 

   Da niêm tím tái, chi lạnh ẩm

  • C. 

   Da nổi bông ở bụng do co mạch

  • D. 

   Thiểu niệu hay vô niệu

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 6. 
  Nói về sinh hiệu bệnh nhân choáng tim:
  • A. 

   HA tâm trương < 90mmHg kéo dài trên 30 phút hoặc phải dùng thuốc vận mạch hay bóng nội mạch động mạch để duy trì HA>= 90mmHg

  • B. 

   HA tâm trương < 90mmHg kéo dài trên 30 phút hoặc phải dùng thuốc vận mạch hay bóng nội mạch tĩnh mạch để duy trì HA>= 90mmHg

  • C. 

   HA tâm thu < 90mmHg kéo dài trên 30 phút hoặc phải dùng thuốc vận mạch hay bóng nội mạch động mạch để duy trì HA>= 90mmHg

  • D. 

   HA tâm thu < 90mmHg kéo dài trên 30 phút hoặc phải dùng thuốc vận mạch hay bóng nội mạch tĩnh mạch để duy trì HA>= 90mmHg

 • 7. 
  Triệu chứng của bệnh nhân choáng tim, chọn câu sai
  • A. 

   Nhịp tim nhanh

  • B. 

   Mỏm tim thường lệch phải khi có giãn thất trái

  • C. 

   Có thể nghe tiếng ngựa phi T3, T4

  • D. 

   Tĩnh mạch cổ thường phồng to nếu không giảm thể tích tuần hoàn

 • 8. 
  Dấu hiệu nghi ngờ choáng trên bệnh nhân choáng tim:
  • A. 

   Lactate > 2 mmol/l , SpO2

  • B. 

   Lactate > 2 mmol/l , SaO2

  • C. 

   Lactate > 3 mmol/l , SpO2

  • D. 

   Lactate > 3 mmol/l , SaO2

 • 9. 
  Dấu hiệu trên XQuang của bệnh nhân choáng tim, chọn câu đúng:
  • A. 

   Sung huyết phổi, phù nề mô kẽ

  • B. 

   Rốn phổi đậm

  • C. 

   Đường Kerley B

  • D. 

   Tràn dịch màng phổi hay trung thất

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 10. 
  Bù dịch trong điều trị choáng tim, chọn câu đúng:
  • A. 

   Truyền dịch càng nhiều càng tốt do bệnh nhân bị giảm cung lượng tim nặng

  • B. 

   Tất cả bệnh nhân dều đáp ứng tốt với truyền dịch

  • C. 

   Cần đảm bảo tốt thể tích tuần hoàn với áp lực nhĩ trái từ 10-14 mmHg, PAWP từ 18-20 mmHg

  • D. 

   Cần theo dõi sát huyết động để tránh tình trạng quá tải truyền dịch

 • 11. 
  Tiêu chuẩn chẩn đoán choáng tim:
  • A. 

   HA tâm thu < 90mmHg kéo dài trên 30 phút hoặc phải dùng thuốc vận mạch hay bóng nội mạch động mạch để duy trì HA>= 90mmHg

  • B. 

   Giảm tưới máu mô, biểu hiện lâm sàng với: da lạnh ẩm, tím tái, RLTG,thiểu niệu hay vô niệu

  • C. 

   Chỉ số CLT< 2,2L/phút/m2 , PCWP > 18mmHg

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 12. 
  Các thuốc thường sử dụng để điều trị choáng tim: 
  • A. 

   Norepinephrin

  • B. 

   Dopamin

  • C. 

   Dobutamin

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 13. 
  Các phương pháp hỗ trợ tuần hoàn bằng cơ học trong điều trị bệnh nhân choáng tim:
  • A. 

   Đặt bóng nội mạch động mạch chủ

  • B. 

   Trao đổi O2 qua màng ngoài cơ thể

  • C. 

   Dụng cụ hổ trợ thất cấy qua da Tandem Heart

  • D. 

   Hệ thống Impella Recover 2.5

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 14. 
  Thuốc điều trị thay thế Dobutamin trong điều trị bệnh nhân choáng tim
  • A. 

   Milrinone

  • B. 

   Amrinone

  • C. 

   Levosimendan

  • D. 

   Tất cả đều đúng

Back to Top Back to top