Y3- GIải pHẫu Xq Ngực

5 Questions | Total Attempts: 55

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Y3- GIi pHu Xq Ngc

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bình thường vòm hoành trái cao hơn hoành phải 1-1.5cm
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Bình thường rốn phổi phải cao hơn rốn phổi trái
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Chỉ số tim ngực bình thường nhỏ hơn 0.5cm
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  ở tư thế đứng, trên phim Xq phổi, phân bố mạch máu giảm dần từ trên xuống dưới, và từ trong ra ngoài.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top