Xoắn đại Tràng-Điều Trị

8 cu hi | Total Attempts: 357

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Xoắn đại Tràng-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phương pháp điều trị được lựa chọn lựa trước tiên cho BN bị xoắn đại tràng xích-ma là:
  • A. 

   A-Tháo xoắn bằng thụt barýt

  • B. 

   B-Tháo xoắn bằng nội soi trực tràng

  • C. 

   C-Tháo xoán bằng đặt thông trực tràng

  • D. 

   D-Tháo xoắn qua nội soi xoang bụng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 2. 
  Phương pháp điều trị được lựa chọn lựa trước tiên cho BN bị xoắn manh tràng:
  • A. 

   A-Tháo xoắn bằng thụt barýt

  • B. 

   B-Tháo xoắn bằng nội soi trực tràng

  • C. 

   C-Tháo xoán bằng đặt thông trực tràng

  • D. 

   D-Tháo xoắn qua nội soi xoang bụng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Sau khi tháo xoắn một BN bị xoắn đại tràng thành công, vấn đề  đáng được quan tâm nhất là:
  • A. 

   A-Khi nào thì cho BN ăn uống

  • B. 

   B-Sử dụng kháng sinh như thế nào

  • C. 

   C-Khi nào thì xoắn đại tràng tái phát

  • D. 

   D-Có cần phải sắp xếp phẫu thuật chương trình hay không

  • E. 

   E-Có hoại tử tiếp diễn ở đoạn đại tràng đã được tháo xoắn hay không

 • 4. 
  Phần lớn BN xoắn đại tràng được tháo xoắn đơn thuần sẽ xoắn tái phát trong thời gian bao lâu sau đây:
  • A. 

   A-Trong thời gian còn nằm viện

  • B. 

   B-Trong vòng 1 tháng

  • C. 

   C-Trong vòng 3 tháng

  • D. 

   D-Trong vòng 6 tháng

  • E. 

   E-Trong vòng 1 năm

 • 5. 
  Phẫu thuật nên được chỉ định cho BN xoắn manh tràng nếu như BN có dấu hiệu nào sau đây:
  • A. 

   A-Dấu hiệu nghi ngờ hoại tử đại tràng

  • B. 

   B-Dấu hiệu mức nước hơi rất to trên X-quang bụng

  • C. 

   C-Dấu hiệu đại tràng lên bị cắt cụt

  • D. 

   D-Dấu hiệu đại tràng xuống bị “vát nhọn”

  • E. 

   E-Câu A,D đúng

 • 6. 
  Trong trường hợp nào sau đây, BN xoắn đại tràng xích-ma có chỉ định phẫu thuật cấp cứu:
  • A. 

   A-Có dấu hiệu hoại tử đại tràng

  • B. 

   B-Tháo xoắn qua ngả trực tràng thất bại

  • C. 

   C-Khi nội soi tháo xoắn thấy thành đại tràng bị sẫm màu

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Chỉ định phẫu thuật ở BN xoắn đại tràng nên dựa trên các yếu tố sau đây, TRỪ:
  • A. 

   A-Tuổi tác của BN, các bệnh lý nội khoa mà BN mắc phải

  • B. 

   B-Thời gian kể từ lúc đau đến lúc nhập viện

  • C. 

   C-Có dấu hiệu hoại tử đại tràng

  • D. 

   D-Tháo xoắn thất bại

  • E. 

   E-Khi nội soi tháo xoắn thấy thành đại tràng bị sẫm màu

 • 8. 
  Bệnh nhân xoắn đại tràng xích-ma thường có tiên lượng xấu hơn BN xoắn đại tràng. Nguyên do của sự khác biệt về mặt tiên lượng này là:
  • A. 

   A-Bệnh nhân xoắn đại tràng xích-ma thường lớn tuổi và mắc các bệnh lý nội khoa

  • B. 

   B-Bệnh nhân xoắn đại tràng xích-ma thường nhập viện muộn hơn

  • C. 

   C-Xoắn đại tràng xích-ma thường khó được tháo xoắn hơn

  • D. 

   D-Xoắn đại tràng xích-ma có tỉ lệ hoại tử đại tràng cao hơn

  • E. 

   E-Câu A,B,D đúng

Back to Top Back to top