Xoắn đại Tràng-bệnh Học

11 cu hi | Total Attempts: 891

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Xoắn đại Tràng-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Đoạn đại tràng nào sau đây KHÔNG thể  bị xoắn:
  • A. 

   A-Manh tràng

  • B. 

   B-Đại tràng lên

  • C. 

   C- Đại tràng ngang

  • D. 

   D-Đại tràng xuống

  • E. 

   E-Đại tràng xích-ma

 • 2. 
  Loại xoắn đại tràng nào sau đây thường gặp nhất:
  • A. 

   A-Xoắn manh tràng

  • B. 

   B-Xoắn đại tràng ngang

  • C. 

   C-Xoắn đại tràng xích-ma

  • D. 

   D-Nút xoắn xích-ma-hồi tràng

 • 3. 
  Đặc điểm nào sau đây của xoắn đại tràng xích-ma được cho là đúng:
  • A. 

   A-BN thường trẻ tuổi

  • B. 

   B-Cơ chế bệnh sinh có liên quan đến bất thường bẩm sinh

  • C. 

   C-Bệnh có thể diễn tiến dưới hình thức cấp hay mãn tính

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 4. 
  Đặc điểm nào sau đây của xoắn manh tràng được cho là SAI:
  • A. 

   A-Bệnh có tần suất xảy ra thấp hơn nhiều so với xoắn đại tràng xích-ma

  • B. 

   B-BN thường ở độ tuổi 20-40

  • C. 

   C-Bệnh thường diễn tiến cấp tính

  • D. 

   D-Dây dính, thai kỳ, u vùng chậu có thể là các yếu tố thuận lợi cho xoắn manh tràng xảy ra

  • E. 

   E-Xoắn manh tràng có thể là xoắn thật sự hay chỉ là gập góc manh tràng

 • 5. 
  Đặc điểm so sánh giữa xoắn đại tràng xích-ma và xoắn manh tràng nào sau đây được cho là đúng:
  • A. 

   A-Xoắn đại tràng xích-ma thường diễn tiến mãn tính, xoắn manh tràng thường diễn tiến cấp tính

  • B. 

   B-BN xoắn đại tràng xích-ma có tỉ lệ tháo xoắn thành công cao hơn

  • C. 

   C-BN xoắn đại tràng xích-ma có tỉ lệ hoại tử đại tràng cao hơn

  • D. 

   D-BN xoắn manh tràng có tiên lượng xấu hơn

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 6. 
  So với xoắn ruột non, xoắn đại tràng cấp tính có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
  • A. 

   A-Đau bụng dữ dội hơn

  • B. 

   B-Bụng chướng nhanh hơn

  • C. 

   C-Bụng chướng không đều rõ hơn

  • D. 

   D-Khi đã hoại tử đại tràng, BN có dấu hiệu nhiễm độc nặng hơn

  • E. 

   E-Câu B,C,D đúng

 • 7. 
  Các dấu hiệu lâm sàng sau có thể gặp ở cả xoắn đại tràng và xoắn ruột non, TRỪ:
  • A. 

   A-Đau bụng, chướng bụng kèm bí trung tiện

  • B. 

   B-Dấu nhiễm trùng nhiễm độc

  • C. 

   C-Nhìn trên thành bụng có dấu quai ruột dãn to nằm im lìm

  • D. 

   D-Vết mổ cũ trên thành bụng

  • E. 

   E-Bụng ấn có đề kháng

 • 8. 
  Đặc điểm nào sau đây của xoắn đại tràng được xem xét để chẩn đoán phân biệt với xoắn ruột non:
  • A. 

   A-Diễn tiến có thể cấp tính, bán cấp hay mãn tính

  • B. 

   B-Chẩn đoán xác định bằng X-quang bụng đứng không sửa soạn trong hầu hết các trường hợp

  • C. 

   C-Điều trị bảo tồn (không phẫu thuật cấp cứu) là cân nhắc trước tiên sau khi đã chẩn đoán xác định

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 9. 
  So với BN tắc đại tràng và van hồi manh tràng không bị hở, BN tắc đại tràng có hở van hồi manh tràng có đặc điểm khác biệt nào sau đây::
  • A. 

   A-Đau bụng có tính chất liên tục

  • B. 

   B-Mất nước và rối loạn nước điện giải nặng nề hơn

  • C. 

   C-Nguy cơ hoại tử ruột cao hơn

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 10. 
  Khác với xoắn ruột non, xoắn đại tràng thường được chẩn đoán xác định dễ dàng bằng X-quang bụng. Nguyên nhân là do:
  • A. 

   A-BN bị xoắn đại tràng nhập viện muộn hơn BN bị xoắn ruột non

  • B. 

   B-Quai đại tràng xoắn chứa nhiều hơi hơn quai ruột non xoắn

  • C. 

   C-Quai đại tràng xoắn có khẩu kính to hơn quai ruột non xoắn

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 11. 
  Ở BN bị xoắn đại tràng, nguy cơ hoại tử đoạn đại tràng bị xoắn phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào sau đây:
  • A. 

   A-Thể xoắn cấp tính, bán cấp hay mãn tính.

  • B. 

   B-Tuổi tác của BN

  • C. 

   C-Bệnh lý nội khoa mà BN mắc phải

  • D. 

   D-Thời gian xoắn

  • E. 

   E-Đoạn đại tràng bị xoắn

Back to Top Back to top