Wastong Gamit Ng Mga Salita

10

Settings
Please wait...
Wastong Gamit Ng Mga Salita

Ang pagsusulit na ito ay susubok sa inyong kasanayan sa wastong gamit ng mga salita


Questions and Answers
 • 1. 
  ( May, Mayroon) ng bagong edisyon sa PLUMA 2 na available sa bookstore natin.
  • A. 

   May

  • B. 

   Mayroon

 • 2. 
   Ipinagmamalaki (kung, kong) lubos na ako ay isang Josenian.
  • A. 

   Kung

  • B. 

   Kong

 • 3. 
  Natatandaan ko na (dito, rito) ko inilalagay ang aking ipod kanina.
  • A. 

   Dito

  • B. 

   Rito

 • 4. 
   Mahal (daw, raw) ang talent fee ni Kris Aquino bilang host sa tv.
  • A. 

   Daw

  • B. 

   Raw

 • 5. 
   Ika (labin, labim, labing) lima ako sa aking class ranking sa ikaapat na markahan.
  • A. 

   Labin

  • B. 

   Labim

  • C. 

   Labing

 • 6. 
  (May, Mayroon) bagong patakarakan bang ipapatupad ang  USJR sa taong pasukang ito?
  • A. 

   May

  • B. 

   Mayroon

 • 7. 
  Sinabi (rin, din) ng mga Pacquiao fans na dinaya lang ang resulta sa laban nina Mosley.
  • A. 

   Rin

  • B. 

   Din

 • 8. 
  (Kung, Kong) puwede lang sana, unahin nyo muna pag-aaral bago maglaro ng facebook.
  • A. 

   Kung

  • B. 

   Kong

 • 9. 
  (Subukin, Subukan) mong pakialaman ang gamit ko, isusumbong kita kay Ma'am.
  • A. 

   Subukin

  • B. 

   Subukan

 • 10. 
  Mananalo na sana ako sa Titres (kong, kung) di lang talaga nagbrown-awt.
  • A. 

   Kong

  • B. 

   Kung