Vojni Cinovi

7 Pitanja | Total Attempts: 108

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vojni Cinovi

Provjerite svoje znanje o vojnim cinovima.


Questions and Answers
 • 1. 
  Najvisi cin ratne mornarice Republice Hrvatske je:
  • A. 

   General

  • B. 

   Admiral

  • C. 

   Nadadmiral

  • D. 

   Stozerni admiral

  • E. 

   Viceadmiral

 • 2. 
  Cin kapetana odgovara hrvatskom cinu:
  • A. 

   Admirala

  • B. 

   Generala

  • C. 

   Bojnika

  • D. 

   Satnika

  • E. 

   Narednika

 • 3. 
  Najnizi casnicki cin u hrvatskoj vojsci je:
  • A. 

   Porucnik

  • B. 

   Potporucnik

  • C. 

   Narednik

  • D. 

   Podnarednik

  • E. 

   Casnicki namjesnik

 • 4. 
  Cin Zugsführera u Austro-ugarskoj vojsci odgovara cinu:
  • A. 

   Desetnika

  • B. 

   Vodnika

  • C. 

   Narednika

  • D. 

   Bojnika

  • E. 

   Pukovnika

 • 5. 
  Drugi mornaricki casnicki cin od najnizeg prema najvisem, u hrvatskoj vojsci je:
  • A. 

   Kapetan bojnog broda

  • B. 

   Porucnik bojnog broda

  • C. 

   Kapetan korvete

  • D. 

   Porucnik korvete

  • E. 

   Porucnik fregate

 • 6. 
  Najnizi generalski cin u vojsci Kraljevine SHS je:
  • A. 

   General pukovnik

  • B. 

   General potpukovnik

  • C. 

   General bojnik

  • D. 

   Brigadni general

  • E. 

   General zbora

 • 7. 
  Najnizi cin Jugoslavenske narodne armije je:
  • A. 

   Pozornik

  • B. 

   Desetnik

  • C. 

   Razvodnik

  • D. 

   Vodnik

  • E. 

   Narednik