Övningsprov - Påvisa Kolhydrater

15 frgor | Total Attempts: 263

SettingsSettingsSettings
Please wait...
vningsprov - Pvisa Kolhydrater

Questions and Answers
 • 1. 
  Vad kan man ta reda på med hjälp av Trommers prov?
  • A. 

   Om provet innehåller stärkelse

  • B. 

   Om provet innehåller sackaros

  • C. 

   Om provet innehåller monosackarider

  • D. 

   Om provet innehåller reducerande sockerarter

 • 2. 
  Vad kan man ta reda på med hjälp av "jodprovet"? 
  • A. 

   Om provet innehåller stärkelse

  • B. 

   Om provet innehåller sackaros

  • C. 

   Om provet innehåller monosackarider

  • D. 

   Om provet innehåller reducerande sockerarter

 • 3. 
  Vad menas med att de flesta sockerarter är reducerande? 
  • A. 

   De gör så att andra ämnen förlorar en eller flera elektroner

  • B. 

   De gör så att andra ämnen får en eller flera elektroner

  • C. 

   Sockerarterna tar själva upp en eller flera elektroner

 • 4. 
  Vilka sockerarter är reducerande?
  • A. 

   Alla mono- och disackarider förutom fruktos

  • B. 

   Alla mono- och disackarider förutom galaktos

  • C. 

   Alla mono- och disackarider förutom sackaros

 • 5. 
  Vilken del av sockermolekylen hjälper till att reducera andra ämnen?
  • A. 

   Karboxylgruppen

  • B. 

   OH-grupperna

  • C. 

   Aldehydgruppen

  • D. 

   Ketogruppen

 • 6. 
  Hur brukar man beteckna aldehydgruppen?
  • A. 

   COH

  • B. 

   CHO

  • C. 

   COOH

  • D. 

   CHOO

 • 7. 
  Fruktos har ingen aldehydgrupp men är ändå en reducerande sockerart som ger utslag vid Trommers prov. Förklara varför! 
  • A. 

   Om pH-värdet är basiskt så kan ketogruppen vandra ut till ena änden och där tillfälligt bilda en aldehydgrupp (man kan säga att fruktos omvandlas till glukos!).

  • B. 

   Om pH-värdet är surt så kan ketogruppen vandra ut till ena änden och där tillfälligt bilda en aldehydgrupp (man kan säga att fruktos omvandlas till glukos!).

  • C. 

   Ketogruppen hos fruktos har precis som aldehydgruppen hos t.ex. glukos reducerande egenskaper och därför ger fruktos utslag vid Trommers prov

 • 8. 
  Disackarider består av två "ringformade" sockermolekyler som sitter ihop. Ringformade sockermolekyler har ingen aldehydgrupp. Trots detta kan ändå de flesta disackarider reducera andra ämnen och därmed ge utslag vid Trommers prov! Förklara varför! 
  • A. 

   Disackarider i vattenlösning spjälkas till enskilda monosackarider. En viss andel av monosackariderna kommer ha en rak struktur med tillhörande aldehydgrupper.

  • B. 

   Disackarider har formen av en spiral, vilket innebär att jod kan tränga sig in och lägga sig i spiralen vilket i sin tur ger utslag vid Trommers prov.

  • C. 

   Den ena sockermolekylen i en disackarid kan tillfälligt öppnas vid kol nummer 1 och där kan en aldehydgrupp återbildas.

  • D. 

   Den ena sockermolekylen i en disackarid kan tillfälligt öppnas vid kol nummer 3 och där kan en aldehydgrupp återbildas.

 • 9. 
  Ger nedanstående sockerart utslag vid Trommers prov?   
  • A. 

   Ja

  • B. 

   Nej

  • C. 

   Ibland

 • 10. 
  Ger nedanstående molekyl utslag vid Trommers prov?
  • A. 

   Nej

  • B. 

   Ibland

  • C. 

   På söndagar

  • D. 

   Ja

 • 11. 
  Inga polysackarider ger utslag vid Trommers prov. Varför då?
  • A. 

   Polysackariderna består oftast av flera hundra glukosmolekyler som sitter ihop. Eftersom glukosmolekylerna sitter ihop med varandra så kan inga glukosmolekyler öppna sig och återbilda aldehydgrupper. Utan aldehydgrupper sker ingen reduktion av kopparjoner.

  • B. 

   Polysackarider som t.ex. stärkelse, har en spiralform vilket omöjliggör en återbildning av aldehydgrupper i vattenlösning.

  • C. 

   Polysackariderna består oftast av flera hundra glukosmolekyler som sitter ihop. Men det är bara glukosmolekylerna i ändarna av polysackariderna som kan öppna sig och återbilda sin aldehydgrupp. Andelen öppna glukosmolekyler med aldehydgrupper är därför för låg.

 • 12. 
  Vilken av följande kolhydrater är reducerande och ger utslag vi Trommers prov?
  • A. 

   Galaktos

  • B. 

   Glykogen

  • C. 

   Cellulosa

  • D. 

   Amylopektin

 • 13. 
  Vad händer när du droppar jodlösning på en knäckebrödsskiva? 
  • A. 

   Joden lägger sig inuti stärkelsespiralen. Resultatet blir en blåsvart färg.

  • B. 

   Joden binder till utsidan av stärkelsespiralen. Resultatet blir en blåsvart färg.

  • C. 

   Joden börjar bryta ned glukosmolekylerna i stärkelsespiralen. Resultatet blir en blåsvart färg.

 • 14. 
  Vilket blir det troliga resultatet om du tillsätter jodlösning till en provlösning innehållande mosad banan? 
  • A. 

   Vid tillsats av jodlösning kommer provlösningen få en gul/röd färg.

  • B. 

   Vid tillsats av jodlösning kommer provlösningen få en blåsvart färg.

  • C. 

   Vid tillsats av jodlösning kommer provlösningen bli genomskinlig.

 • 15. 
  Vilket blir det troliga resultatet om du tillsätter Fehlingslösning till en provlösning innehållande vetemjöl och sedan värmer provet i ett vattenbad i ca 3-5 min? 
  • A. 

   Vid tillsats av Fehlingslösning kommer provlösningen få en tegelröd färg.

  • B. 

   Vid tillsats av Fehlingslösning kommer provlösningen få en blåsvart färg.

  • C. 

   Vid tillsats av Fehlingslösning kommer provlösningen få en blå färg.

Back to Top Back to top