Övningsprov - Kolhydraternas Indelning Och Uppbyggnad

20 frgor | Total Attempts: 406

SettingsSettingsSettings
Please wait...
vningsprov - Kolhydraternas Indelning Och Uppbyggnad

Questions and Answers
 • 1. 
  Vad kallas galaktos, fruktos och glukos med ett gemensamt namn för?
  • A. 

   Monosackarider

  • B. 

   Disackarider

  • C. 

   Polysackarider

  • D. 

   Kostfibrer

 • 2. 
  Vad heter disackariden som är uppbyggt av glukos och fruktos?
  • A. 

   Maltos

  • B. 

   Laktos

  • C. 

   Sackaros

  • D. 

   Cellobios

 • 3. 
  Vad är det gemensamma namnet för kolhydrater som är uppbyggda av långa glukoskedjor? 
  • A. 

   Monosackarider

  • B. 

   Disackarider

  • C. 

   Polysackarider

  • D. 

   Kostfibrer

 • 4. 
  Vilket av nedanstående påståenden stämmer inte?
  •  
  • A. 

   Glukos är både en hexos och en aldos eftersom glukos har sex kolatomer och en aldehydgrupp.

  • B. 

   Fruktos är både en hexos och en ketos eftersom fruktos har sex kolatomer och en ketosgrupp.

  • C. 

   Galaktos är en hexos och en ketos eftersom galaktos har sex kolatomer och en ketosgrupp.

 • 5. 
  Namnge kolhydraten på bilden!
  • A. 

   Fruktos

  • B. 

   Beta-glukos

  • C. 

   Sackaros

  • D. 

   Alfa-glukos

 • 6. 
  Vad visar bilden?
  • A. 

   Glukos

  • B. 

   Stärkelse

  • C. 

   Laktos

  • D. 

   Sackaros

 • 7. 
  Till vilken kolhydratgrupp räknas maltos?
  • A. 

   Monosackarider

  • B. 

   Disackarider

  • C. 

   Polysackarider

 • 8. 
  Glukos förekommer i tre varianter. En linjär form och två cykliska former som kallas för alfa-glukos respektive beta-glukos. Vad är skillnaden mellan alfa-glukos och beta-glukos?
  • A. 

   OH-gruppen på det första kolet sitter uppåt på alfa-glukos och nedåt på beta-glukos

  • B. 

   OH-gruppen på det första kolet sitter nedåt på alfa-glukos och uppåt på beta-glukos

  • C. 

   CHO-gruppen finns inte kvar hos alfa-glukos

  • D. 

   OH-gruppen på det fjärde kolet sitter nedåt på alfa-glukos

 • 9. 
  Vad är amylopektin? 
  • A. 

   Ett annat namn på cellulosa

  • B. 

   En disackarid

  • C. 

   En typ av stärkelse

  • D. 

   En polysackarid som vi inte kan bryta ned

 • 10. 
  Vad är den viktigaste skillnaden mellan cellulosa och stärkelse?
  • A. 

   Cellulosa är en disackarid medan stärkelse är en polysackarid

  • B. 

   Cellulosa är uppbyggt av alfa-glukos medan stärkelse är uppbyggt av beta-glukos

  • C. 

   Kroppen kan bryta ned cellulosa men inte stärkelse

  • D. 

   Stärkelse är uppbyggt av alfa-glukos medan cellulosa är uppbyggt av beta-glukos

 • 11. 
  När sker kondensationsreaktioner? 
  • A. 

   När två monosackarider slås ihop och bildar en disackarid

  • B. 

   När polysackarider bryts ned i cellerna till disackarider

  • C. 

   När vatten används för att spjälka sockermolekyler

 • 12. 
   Vad är skillnaden mellan glykogen och stärkelse?
  • A. 

   Stärkelse har många fler förgreningar

  • B. 

   Glykogen består av beta-glukos medan stärkelse består av alfa-glukos

  • C. 

   Kroppen kan bryta ned glykogen men inte stärkelse

  • D. 

   Glykogen har många fler förgreningar

 • 13. 
  Vad heter den kolhydrat som fungerar som energiförråd hos växter? 
  • A. 

   Stärkelse

  • B. 

   Sackaros

  • C. 

   Glykogen

  • D. 

   Maltos

 • 14. 
  Vad heter den kolhydrat som bygger upp cellväggarna hos växter? 
  • A. 

   Stärkelse

  • B. 

   Glykogen

  • C. 

   Cellulosa

  • D. 

   Amylopektin

 • 15. 
  Vad heter den kolhydrat som fungerar som energiförråd hos djur? 
  • A. 

   Stärkelse

  • B. 

   Glykogen

  • C. 

   Glukos

  • D. 

   Amylos

 • 16. 
  Varför kan vi inte bryta ned cellulosa och andra kostfibrer i våra tarmar?
  • A. 

   Cellulosa har alfa-1,4-glykosidbindingar vilket våra enzymer inte känner igen

  • B. 

   Cellulosa är uppbyggt av laktos vilket är svårt att bryta ned p.g.a. laktasidbindingar som våra enzymer inte känner igen

  • C. 

   Cellulosa består av beta-glukos och det känner våra enzymer inte igen

 • 17. 
   Vilken av följande polysackarider är minst förgrenad?
  • A. 

   Glykogen

  • B. 

   Amylos

  • C. 

   Amylopektin

 • 18. 
  Vad visar nedanstående bild?  
  • A. 

   Amylos

  • B. 

   Amylopektin

  • C. 

   Cellulosa

  • D. 

   Sackaros

 • 19. 
  Vad visar nedanstående bild?
  • A. 

   Amylopektin

  • B. 

   Glykogen

  • C. 

   Amylos

 • 20. 
   Vad heter bindningen mellan de båda monosackariderna i cellobios?
  • A. 

   Alfa-1,4-glykosidbindning

  • B. 

   Beta-1,4-glykosidbindning

  • C. 

   Alfa-1,4-glykogenbindning

  • D. 

   Beta-1,4-glykogenbindning

Back to Top Back to top