Vòng Sơ Khảo Tôi Người đoàn VIên

40 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Vng S Kho Ti Ngi on VIn - Quiz

Gồm có 40 câu trắc nghiệm về Bác Hồ và lịch sử ĐoànThời gian làm bài 30 phút. Chúc các bạn làm bài tốt.


Questions and Answers
 • 1. 
  Các địa danh sau, địa danh nào chỉ đúng quê hương của Bác Hồ
  • A. 

   Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

  • B. 

   Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An

  • C. 

   Làng Sen, Kim Liên, Nghệ An

  • D. 

   Kim Liên, Nam Đàn, Hà Tĩnh

 • 2. 
  Bác Hồ đi tìm đường cứu nước đến năm bao nhiêu thì trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam?
  • A. 

   Năm 1939

  • B. 

   Năm 1940

  • C. 

   Năm 1941

  • D. 

   Năm 1945

 • 3. 
  Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra một tờ báo với tên gọi thế nào?
  • A. 

   Báo Cứu quốc.

  • B. 

   Báo Thanh niên.

  • C. 

   Báo Tiền phong.

  • D. 

   Báo Tuổi trẻ.

 • 4. 
  Bạn hãy cho biết vào thời gian nào sau đây Đoàn ta được vinh dự mang tên “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh?
  • A. 

   02/1970

  • B. 

   05/1975

  • C. 

   01/1976

  • D. 

   12/1976

 • 5. 
  Trước tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành đã tham gia những hoạt động yêu nước nào ở tỉnh Thừa Thiên Huế?
  • A. 

   Phong trào đấu tranh của công nhân.

  • B. 

   Phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên.

  • C. 

   Cuộc biểu tình chống thuế của nông dân.

  • D. 

   Phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên

 • 6. 
  Bạn cho biết Bác viết bản Tuyên ngôn độc lập tại địa điểm nào sau đây?
  • A. 

   Làng Vạn Phúc, Hà Tây

  • B. 

   Số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội.

  • C. 

   Số nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội

  • D. 

   Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

 • 7. 
  Phong trào thi đua tiêu biểu nhất của tuổi trẻ 2 miền Nam-Bắc trong kháng chiến chống Mỹ những năm 60 là:
  • A. 

   Ba sẵn sàng, năm xung phong

  • B. 

   Dẻo tay cày, hay tay súng

  • C. 

   Vai trăm cân, chân vạn dặm.

  • D. 

   Cả 3 đáp án đều đúng.

 • 8. 
  Năm 2000 đã được Bộ Chính trị quyết định là năm “Thanh niên Việt Nam”. Từ thời điểm này một phong trào thanh niên đã có bước phát triển mới trong cả nước, tạo ấn tượng đẹp trong nhân dân về lớp thanh niên Việt Nam của thời kỳ mới. Đó là phong trào gì?
  • A. 

   Thanh niên xung kích

  • B. 

   Thanh niên tình nguyện

  • C. 

   Thanh niên lập thân kiến quốc

  • D. 

   Thanh niên vì cuộc sống cộng đồng.

 • 9. 
  Câu “Cách mệnh là phá vỡ cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt”, trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
  • A. 

   Đường cách mệnh

  • B. 

   Chính cương vắn tắt của Đảng

  • C. 

   Sách lược vắn tắt của Đảng

  • D. 

   Luận cương vắn tắt của Đảng

 • 10. 
  Bạn cho biết, từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành được phân công dạy những môn học gì tại trường Dục Thanh (trường giáo dục thanh niên) - thị xã Phan Thiết?
  • A. 

   Toán.

  • B. 

   Chữ Hán, chữ Quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng

  • C. 

   Sử

  • D. 

   Địa

 • 11. 
  Lời dạy "Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Mà phải tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà…?" Bác đã nói ở đâu?
  • A. 

   “Thư gửi thanh niên” năm 1947.

  • B. 

   Lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, ngày 19/1/1955.

  • C. 

   Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2, ngày 7/5/1958.

  • D. 

   Cả 3 đáp án trên đều đúng

 • 12. 
  Cuộc đi thăm chính thức đầu tiên với tư cách là nguyên thủ nước Việt Nam độc lập của Bác Hồ tới quốc gia nào?
  • A. 

   Trung Quốc

  • B. 

   Liên Xô

  • C. 

   Pháp

  • D. 

   Mông Cổ

 • 13. 
  “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người............. ” Chọn một phương án điền vào chỗ chống để hoàn thiện câu nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các chiến sỹ thi đua toàn quốc ngày 1/5/1952:
  • A. 

   Tích cực nhất.

  • B. 

   Xứng dáng nhất.

  • C. 

   Yêu nước nhất.

  • D. 

   Đáng khen nhất.

 • 14. 
  Nguyễn Tất Thành lên tàu ra đi tìm đường cứu nước vào thời điểm nào? ở đâu?
  • A. 

   Ngày 06/05/1911, tại bến cảng Nhà Rồng.

  • B. 

   Ngày 02/06/1911, tại Sài Gòn.

  • C. 

   Ngày 05/06/1911, tại bến cảng Nhà Rồng

  • D. 

   Ngày 04/06/1911, tại Cảng Nhà Rồng

 • 15. 
  Nguyễn Ái Quốc tham gia đảng Xã Hội Pháp năm nào?
  • A. 

   Năm 1917.

  • B. 

   Năm 1918.

  • C. 

   Năm 1919.

  • D. 

   Năm 1920.

 • 16. 
  “Luận cương của Lê Nin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sang tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta.” Nguyễn Ái Quốc nói câu này ở đâu?
  • A. 

   Luân Đôn, Anh

  • B. 

   Paris, Pháp

  • C. 

   Quảng Châu, Trung Quốc

  • D. 

   Maxcova, Liên xô

 • 17. 
  Theo Hồ Chí Minh, ai là người chủ tương lai của nước nhà?
  • A. 

   Trí thức

  • B. 

   Thanh niên

  • C. 

   Công dân, nông dân, trí thức

  • D. 

   Công nhân

 • 18. 
  Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng quân do ai sáng lập?
  • A. 

   Võ Nguyên Giáp

  • B. 

   Hồ Chí Minh

  • C. 

   Nguyễn Văn Linh

  • D. 

   Phạm Văn Đồng

 • 19. 
  Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng quân thành lập năm nào? Tại đâu?
  • A. 

   Năm 1944, tại Cao Bằng

  • B. 

   Năm 1945, tại Cao Bằng

  • C. 

   Năm 1930, tại Lạng Sơn

  • D. 

   Năm 1930, tại Quảng Châu

 • 20. 
  Lý do chính để Bác Hồ tới Pháp là gì?
  • A. 

   Vận động nhân dân Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam

  • B. 

   Tìm hiểu văn minh nước Pháp

  • C. 

   Vì nguồn gốc mọi đau khổ của nhân dân Việt Nam ở tại “chính quốc”

  • D. 

   Để học nghề

 • 21. 
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào? Do ai sáng lập và lãnh đạo?
  • A. 

   26-3-1931. Do Đảng Cộng sản VN và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • B. 

   26-3-1931. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • C. 

   26-3-1931. Do Đảng Cộng sản VN và Trần Phú.

  • D. 

   26-3-1931. Do Đảng Cộng sản VN.

 • 22. 
  Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã trải qua mấy lần đổi tên?
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 23. 
  Đại hội toàn quốc lần thứ I của Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương diễn ra ở đâu?
  • A. 

   Thái Nguyên

  • B. 

   Thái Bình

  • C. 

   Hà Nội

  • D. 

   Hà Tây

 • 24. 
  Khi mới thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có tên là gì?
  • A. 

   Đoàn Thanh niên Cộng sản VN

  • B. 

   Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương

  • C. 

   Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương

  • D. 

   Đoàn Thanh niên Dân Chủ Đông Dương.

 • 25. 
  Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?
  • A. 

   Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.

  • B. 

   Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

  • C. 

   Ban chấp hành Đoàn các cấp.

  • D. 

   Ban thường vụ đoàn các cấp..

Back to Top Back to top