Vòng 1 Cuộc Thi Microsoft Office For Bussiness

40 cu hi | Total Attempts: 212

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vng 1 Cuc Thi Microsoft Office For Bussiness

Thí sinh chọn đáp án đúng nhất.Tổng thời gian thi là 30 phút.Tổng số câu hỏi: 40 câu.Bộ Office sử dụng trong đề thi là Office 2007Chúc các bạn làm bài thi thật tốt ^^!


Questions and Answers
 • 1. 
  MS Word 2007 có thể lưu văn bản với tên có phần đuôi mở rộng nào sau đây:
  • A. 

   .doc

  • B. 

   .htm

  • C. 

   Cả A và B đều sai

  • D. 

   Cả A và B đều đúng

 • 2. 
  Phần mở rộng của một tập tin trình chiếu PowerPoint từ phiên bản 2007 trở đi là gì?
  • A. 

   Pptx

  • B. 

   Ppt

  • C. 

   Ppp

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 3. 
  PowerPoint 2007 là: 
  • A. 

   Phần mềm được tích hợp sẵn trong bộ Microsoft Ofice 2007

  • B. 

   Phần mềm dùng để trình chiếu

  • C. 

   Cả A và B đều đúng

  • D. 

   Cả A và B đều sai

 • 4. 
   Nút lệnh Slide Number trong thẻ Insert được dùng để
  • A. 

   Đánh số thứ tự slide

  • B. 

   Đánh số thứ tự slide và ngày tháng

  • C. 

   Chèn header, footer và ngày tháng

  • D. 

   Cả 3 câu đều đúng

 • 5. 
  Phát biểu nào sau đây  đúng về theme trong PowerPoint 2007
  • A. 

   Người dùng có thể chọn theme có sẵn trong PowerPoint

  • B. 

   Người dùng có thể chọn theme từ Microsoft Office Online

  • C. 

   Người dùng có thể add theme bằng cách tải từ Internet về

  • D. 

   Tất cả câu trên đều đúng

 • 6. 
  Microsoft Word là chương trình ứng dụng dùng để: 
  • A. 

   Xử lý, soạn thảo văn bản

  • B. 

   Trình chiếu

  • C. 

   Thống kê dữ liệu và xử lý bằng bảng tính

  • D. 

   Tất cả các câu trên

 • 7. 
  Trong Microsof  Word  chức năng của Mail Merge ( Mailings) là gì: 
  • A. 

   Có thể tạo nhiều bức thư theo mẫu cho nhiều người nhận một cách nhanh chóng

  • B. 

   Giúp tạo nhanh một loại tài liệu có cùng nội dung

  • C. 

   Cả A và B đều đúng

  • D. 

   Cả A và B đều sai

 • 8. 
   Để thêm hoặc chỉnh sửa dòng chữ ở phía dưới mỗi trang văn bản trong Word 2007, có thể sử dụng nút lệnh nào trong thẻ Insert
  • A. 

   Footer - Edit Footer

  • B. 

   Header - Edit Header

  • C. 

   Page - Format Page Numbers

  • D. 

   Câu A, B đều đúng

 • 9. 
  Phần mở rộng của Word 2007 là gì?
  • A. 

   DOCX

  • B. 

   DOC

  • C. 

   DOCXC

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 10. 
  Trong Word, có thể mở tập tin dạng
  • A. 

   PPT, DOC, TXT

  • B. 

   TXT, DOCX, DOC

  • C. 

   DOCX, JPG, TXT

  • D. 

   XLSX, DOC, TXTX

 • 11. 
  Trong Power Point, tab nào trên Ribbon dùng để sử dụng themes
  • A. 

   Review

  • B. 

   Design

  • C. 

   Home

  • D. 

   Insert

 • 12. 
  Chọn câu SAI: Để thoát khỏi Word 2007 ta chọn
  • A. 

   Nhấn nút Office, chọn Close

  • B. 

   Click nút Close ở góc trên cửa sổ Word

  • C. 

   Nhấn phím F4

  • D. 

   Nhấn tổ hợp phím Alt+F4

 • 13. 
  Tại A1 nhập chuỗi "TIN HOC DAI CUONG", kết quả trả về cho công thức RIGHT(A1,8)
  • A. 

   AI CUONG

  • B. 

   DAI CUONG

  • C. 

   DAICUONG

  • D. 

   Tất cả đều sai

 • 14. 
  Để thiết lập mật khẩu cho File Excel 2007 ta chọn
  • A. 

   Tab Insert

  • B. 

   Tab Home

  • C. 

   Nút lệnh Office

  • D. 

   Tab Data

 • 15. 
  Phần mở rộng của Word là gì?
  • A. 

   DOCX

  • B. 

   DOC

  • C. 

   DOXC

  • D. 

   Cả A và B đều đúng

 • 16. 
  Trong Power Point, để tạo hiệu ứng cho slides, người dùng vào tab nào sau đây trên Ribbon
  • A. 

   View

  • B. 

   Animation

  • C. 

   Insert

  • D. 

   Home

 • 17. 
  Trong Word 2007, để tạo footer, người dùng vào tab nào sau đây trên Ribbon
  • A. 

   View

  • B. 

   Review

  • C. 

   Insert

  • D. 

   Home

 • 18. 
  Trong Power Point, tab nào trên Ribbon dùng để chèn hình ảnh
  • A. 

   Review

  • B. 

   Design

  • C. 

   Home

  • D. 

   Insert

 • 19. 
  Kết quả cho biểu thức =AVERAGE(8,9) + SQRT(36) - INT(8.9)
  • A. 

   5.5

  • B. 

   6.5

  • C. 

   6

  • D. 

   7.5

 • 20. 
  Trong Excel, tại ô D3 có công thức: =B3*If($G$1>=A3,B3-A3,3*C3). Khi sao chép công thức này sang ô F3 ta được:
  • A. 

   =B3*If($G$1>=C3,E3-C3,3*E3)

  • B. 

   =D3*If($G$1>=C3,D3-C3,3*E3)

  • C. 

   =D3*If($H$1>=C3,B3-A3,3*E3)

  • D. 

   =B3*If($H$1>=C3,E3-C3,3*E3)

 • 21. 
  Cú pháp nào là đúng với hàm VLOOKUP() nếu có sao chép công thức theo chiều ngang
  • A. 

   VLOOKUP(LEFT(B3),$B17:$D21,3,0)

  • B. 

   VLOOKUP(LEFT(B3,2),$B$17:$D$21,3,0)

  • C. 

   VLOOKUP(B3,B17:D21,3,0)

  • D. 

   Câu a và b đúng

 • 22. 
  Trong Power Point, tab nào trên Ribbon chứa lệnh định dạng layout cho slide
  • A. 

   Home

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Review

  • D. 

   Design

 • 23. 
  Trong Power Point, tab nào trên Ribbon dùng để vẽ biểu đồ
  • A. 

   View

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Home

  • D. 

   Review

 • 24. 
  Trên giao diện cửa sổ Word, vùng cung cấp các lệnh của word gọi là:
  • A. 

   Quick Access Toolbar

  • B. 

   Office Button

  • C. 

   Vùng soạn thảo

  • D. 

   Ribbon

 • 25. 
  Trong Word, công dụng của tổ hợp phím Alt + F4 là:
  • A. 

   Mở một văn bản đã có.

  • B. 

   Mở một văn bản mới.

  • C. 

   Lưu văn bản hiện hành.

  • D. 

   Thoát khỏi Word.

Back to Top Back to top