VIêm Tụy Cấp-Điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 325

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VIêm Tụy Cấp-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Chỉ định đặt thông dạ dày trong viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Tất cả BN bị viêm tuỵ cấp

  • B. 

   B-BN nôn ói

  • C. 

   C-BN khó thở

  • D. 

   D-BN chướng bụng

  • E. 

   E-Câu B,C,D đúng

 • 2. 
  Trong điều trị nội khoa viêm tuỵ cấp thể nhẹ, cho BN bắt đầu ăn trở lại khi:
  • A. 

   A-Bớt nôn ói

  • B. 

   B-Bớt đau

  • C. 

   C-Nồng độ amylase huyết tương trở về bình thường

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 3. 
  Khi cho BN bị viêm tuỵ cấp bắt đầu ăn trở lại, chế độ ăn nào sau đây là đúng:
  • A. 

   A-Lượng ít, nhiều bữa

  • B. 

   B-Lượng nhiều, ít bữa

  • C. 

   C-Nhiều đạm và chất béo

  • D. 

   D-Năng lượng cao

  • E. 

   E-Câu A,C,D đúng

 • 4. 
  Ở BN bị viêm tuỵ cấp thể nhẹ (phù nề), sau bồi hoàn nước và điện giải, biện pháp điều trị nào sau đây được xem là quan trọng nhất:
  • A. 

   A-Đặt thông dạ dày

  • B. 

   B-Nhịn ăn uống

  • C. 

   C-Giảm đau

  • D. 

   D-Giảm tiết dạ dày

  • E. 

   E-Kháng sinh

 • 5. 
  Nguyên tắc điều trị viêm tuỵ cấp thể nhẹ (phù nề) nào sau đây chưa chứng minh được tính hiệu quả của nó:
  • A. 

   A-Nghỉ ngơi

  • B. 

   B-Giảm đau

  • C. 

   C-Nhịn ăn uống

  • D. 

   D-Truyền dịch

  • E. 

   E-Kháng sinh

 • 6. 
  Trong điều trị viêm tuỵ cấp thể nhẹ (phù nề), biện pháp điều trị nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Cho BN ăn loãng

  • B. 

   B-Truyền nhiều dung dịch Glucose 5%

  • C. 

   C-Giảm đau bằng morphine

  • D. 

   D-Thông khí hỗ trợ qua nội khí quản

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 7. 
  Loại thuốc giảm đau nào sau đây KHÔNG được chỉ định trong viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Acetaminophene

  • B. 

   B-Meperidine

  • C. 

   C-Morphine

  • D. 

   D-Tramadol

  • E. 

   E-Câu B,C,D đúng

 • 8. 
  Loại thuốc giảm đau nào sau đây thường được chỉ định nhất trong điều trị viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Acetaminophene

  • B. 

   B-Meperidine

  • C. 

   C-Diclofenac

  • D. 

   D-Tramadol

  • E. 

   E-Câu C,D đúng

 • 9. 
  Loại dịch truyền nào sau đây thường được chỉ định nhất trong điều trị viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Lactate-Ringer

  • B. 

   B-NaCl 0,9%

  • C. 

   C-Glucose 5%

  • D. 

   D-Glucose 20%

  • E. 

   E-Albumin 10%

 • 10. 
  Để theo dõi cân bằng dịch trong quá trình hồi sức một BN bị viêm tuỵ cấp thể nặng, chỉ số nào sau đây thường được cân nhắc đến nhất:
  • A. 

   A-Mạch

  • B. 

   B-Huyết áp

  • C. 

   C-SpO2

  • D. 

   D-Lưu lượng nước tiểu

  • E. 

   E-Hematocrite

 • 11. 
  Dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch được chỉ định trong trường hợp nào sau đây của viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Tất cả BN bị viêm tuỵ cấp

  • B. 

   B-BN bị viêm tuỵ cấp thể nhẹ (phù nề)

  • C. 

   C-BN bị viêm tuỵ cấp thể nặng (hoại tử)

  • D. 

   D-BN bị viêm tuỵ cấp do rượu

  • E. 

   E-BN bị viêm tuỵ cấp do sỏi mật

Back to Top Back to top