VIêm Tụy Cấp-bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 4470

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VIêm Tụy Cấp-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Hai nguyên nhân gây viêm tuỵ cấp thường gặp nhất là:
  • A. 

   A-Rượu và chấn thương

  • B. 

   B-Rượu và sỏi mật

  • C. 

   C-Rượu và di truyền

  • D. 

   D-Sỏi mật và u tuỵ

  • E. 

   E-Sỏi mật tăng lipid huyết tương

 • 2. 
  Rượu và sỏi mật:
  • A. 

   A-Chiếm dưới 30% các trường hợp viêm tuỵ cấp

  • B. 

   B-Chiếm 30-50% các trường hợp viêm tuỵ cấp

  • C. 

   C-Chiếm 50-70% các trường hợp viêm tuỵ cấp

  • D. 

   D-Chiếm 70-80% các trường hợp viêm tuỵ cấp

  • E. 

   E-Chiếm 80-90% các trường hợp viêm tuỵ cấp

 • 3. 
  So với viêm tuỵ cấp do sỏi mật, viêm tuỵ cấp do rượu có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
  • A. 

   A-BN thường là nam giới

  • B. 

   B-BN lớn tuổi hơn

  • C. 

   C-Bệnh thường diễn tiến nặng hơn

  • D. 

   D-Bệnh thường xảy ra cấp tính trên nền mãn tính

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 4. 
  Sỏi mật gây viêm tuỵ cấp là:
  • A. 

   A-Sỏi chẹn ở ngả ba mật- tuỵ

  • B. 

   B-Sỏi bùn ở ngả ba mật- tuỵ

  • C. 

   C-Sỏi vi thể ở ngả ba mật- tuỵ

  • D. 

   D-Sỏi trôi qua ngả ba mật-tụy

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 5. 
  Viêm tụy cấp không xác định được nguyên nhân trong:
  • A. 

   A-Dưới 10% các trường hợp

  • B. 

   B-10-30% các trường hợp

  • C. 

   C-30%-50% các trường hợp

  • D. 

   D-Trên 50% các trường hợp

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Yếu tố nào sau đây KHÔNG là nguyên nhân gây viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Rượu

  • B. 

   B-Thuốc lá

  • C. 

   C-Sỏi mật

  • D. 

   D-Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

  • E. 

   E-Nhiễm trùng

 • 7. 
  Loại chấn thương tụy nào sau đây gây viêm tuỵ cấp phổ biến nhất hiện nay:
  • A. 

   A-Chấn thương bụng kín

  • B. 

   B-Vết thương tuỵ

  • C. 

   C-ERCP

  • D. 

   D-Phẫu thuật

  • E. 

   E-Câu A,B đúng

 • 8. 
  Bất thường bẩm sinh nào sau đây của tuỵ KHÔNG gây viêm tuỵ cấp:
  • A. 

   A-Tuỵ đôi (Pancreas divisum)

  • B. 

   B-Tuỵ lạc chỗ

  • C. 

   C-Tuỵ vòng nhẫn (Anular pancreas)

  • D. 

   D-Tuỵ bất sản

  • E. 

   E-Câu B,D đúng

 • 9. 
  Bất thường bẩm sinh nào sau đây của tuỵ thường gây viêm tuỵ cấp nhất:
  • A. 

   A-Tụy đôi (Pancreas divisum)

  • B. 

   B-Tụy lạc chỗ

  • C. 

   C-Tuỵ vòng nhẫn (Anular pancreas)

  • D. 

   D-Tụy bất sản

  • E. 

   E-Câu A,C đúng

 • 10. 
  okThể lâm sàng phổ biến nhất của viêm tuỵ cấp là:
  • A. 

   A-Phù nề

  • B. 

   B-Hoại tử-vô trùng

  • C. 

   C-Hoại tử-nhiễm trùng

  • D. 

   D-Hoại tử-xuất huyết

  • E. 

   E-Nang giả tuỵ

Back to Top Back to top