VIêm Ruột Thừa-bệnh Học

10 cu hi | Total Attempts: 5551

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VIêm Ruột Thừa-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Vị trí đau ở một BN bị viêm ruột thừa có thể thay đổi. Nguyên nhân của sự thay đổi này là do:
  • A. 

   Ruột thừa quá di động

  • B. 

   Manh tràng quá di động

  • C. 

   Vị trí giải phẫu của manh tràng thay đổi

  • D. 

   Vị trí giải phẫu của gốc ruột thừa thay đổi

  • E. 

   Vị trí giải phẫu của đầu ruột thừa thay đổi

 • 2. 
  Nguyên nhân của viêm ruột thừa cấp thường gặp nhất là:
  • A. 

   Dị vật

  • B. 

   U ruột thừa

  • C. 

   Phì đại hạch bạch huyết thành ruột thừa

  • D. 

   Xoắn ruột thừa

  • E. 

   Tắc nghẽn lòng ruột thừa

 • 3. 
  Ruột thừa, khi ở vị trí giải phẫu nào sau đây, nếu bị viêm cấp, thường tạo thành áp-xe hơn là vỡ mũ tự do:
  • A. 

   Sau manh tràng, dưới thanh mạc

  • B. 

   Sau manh tràng, trong phúc mạc

  • C. 

   Sau phúc mạc

  • D. 

   Hốc chậu

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Đặc điểm về mặt vi khuẩn học trong viêm ruột thừa cấp nào sau đây được cho là đúng:
  • A. 

   Có vai trò của cả vi khuẩn hiếu khí và yếm khí

  • B. 

   Vi khuẩn hiếm khí thường gặp nhất là Bacteroides fragilis

  • C. 

   Ngay cả khi ruột thừa chưa vỡ mũ, cấy khuẩn dịch quanh ruột thừa thường cho kết quả dương tính

  • D. 

   Khi ruột thừa đã bị vỡ mũ, vai trò của vi khuẩn hiếm khí tăng đáng kể

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 5. 
  Viêm ruột thừa cấp xảy ra phổ biến nhất ở người độ tuổi nào sau đây:
  • A. 

   10-20

  • B. 

   20-30

  • C. 

   30-40

  • D. 

   40-50

  • E. 

   Trên 50 tuổi

 • 6. 
  Yếu tố nào sau đây được xem là yếu tố thuận lợi của viêm ruột thừa cấp:
  • A. 

   Viêm đại tràng mãn

  • B. 

   Táo bón

  • C. 

   Ăn ít chất xơ

  • D. 

   Người béo phì

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 7. 
  Yếu tố nào sau đây liên quan đến dịch tể học của viêm ruột thừa cấp được cho là đúng:
  • A. 

   Là bệnh lý ngoại khoa thường gặp nhất

  • B. 

   Xảy ra phổ biến ở nam giới

  • C. 

   Tuổi càng nhỏ, tần suất mắc bệnh càng tăng

  • D. 

   Bệnh có liên quan đến yếu tố chủng tộc và địa lý

  • E. 

   Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Thể lâm sàng thường gặp nhất của bệnh lý viêm cấp tính của ruột thừa là:
  • A. 

   Viêm ruột thừa chưa vỡ mũ

  • B. 

   Viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa vỡ mũ

  • C. 

   Viêm phúc mạc toàn diện do viêm ruột thừa vỡ mũ

  • D. 

   Áp-xe ruột thừa

  • E. 

   Khối viêm tấy ruột thừa

 • 9. 
  Ở BN có bệnh lý viêm ruột thừa cấp tính, ấn đau điểm Mc Burney (bụng ấn đau ở một vị trí khu trú chung quanh điểm Mc Burney) KHÔNG chứng tỏ điều nào sau đây:
  • A. 

   Ruột thừa ở giai đoạn viêm xung huyết

  • B. 

   Ruột thừa ở giai đoạn nung mũ

  • C. 

   Ruột thừa ở giai đoạn hoại tử

  • D. 

   Ruột thừa đã bị vỡ mũ tự do

 • 10. 
  Trong các dấu hiệu ghi nhận được khi khám bụng sau đây, dấu hiệu nào, theo bạn, tương ứng với giai đoạn viêm ruột thừa hoại tử:
  • A. 

   Bụng ấn đau ở ¼ dưới phải

  • B. 

   Bụng ấn đau ở ¼ dưới phải, nhiều nhất ở điểm Mc Burney

  • C. 

   Bụng ấn đau ở ¼ dưới phải, điểm Mc Burney ấn không đau

  • D. 

   Bụng ấn đau ở điểm Mc Burney, các phần còn lại bụng ấn không đau

  • E. 

   Câu A,B,C, D sai

Back to Top Back to top