VIêm Ruột Thừa- điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 3740

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VIêm Ruột Thừa- điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phẫu thuật cắt ruột thừa là chỉ định tuyệt đối trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp:
  • A. 

   A-Viêm ruột thừa chưa vỡ mũ

  • B. 

   B-Viêm phúc mạc ruột thừa

  • C. 

   C-Áp-xe ruột thừa

  • D. 

   D-Khối viêm tấy ruột thừa

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Cắt ruột thừa KHÔNG là khâu bắt buộc khi phẫu thuật BN bị:
  • A. 

   A-Viêm ruột thừa chưa vỡ mũ

  • B. 

   B-Viêm phúc mạc ruột thừa

  • C. 

   C-Áp-xe ruột thừa

  • D. 

   D-Khối viêm tấy ruột thừa

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Ở BN với thể lâm sàng của viêm ruột thừa cấp nào sau đây, phẫu thuật nên được tiến hành càng sớm càng tốt:
  • A. 

   A-Viêm ruột thừa chưa vỡ mũ

  • B. 

   B-Viêm phúc mạc khu trú do viêm ruột thừa vỡ mũ

  • C. 

   C-Viêm phúc mạc toàn diện do viêm ruột thừa vỡ mũ

  • D. 

   D-Áp-xe ruột thừa

  • E. 

   E-Khối viêm tấy ruột thừa

 • 4. 
  Ở BN với thể lâm sàng của viêm ruột thừa cấp nào sau đây, phẫu thuật nên được trì hoãn càng lâu càng tốt:
  • A. 

   A-Viêm ruột thừa chưa vỡ mũ

  • B. 

   B-Viêm phúc mạc toàn diện do viêm ruột thừa vỡ mũ

  • C. 

   C- Áp-xe ruột thừa

  • D. 

   D-Khối viêm tấy ruột thừa

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Phẫu thuật BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được xếp vào loại khẩn cấp là vì lý do nào sau đây:
  • A. 

   A-Phẫu thuật càng sớm, tỉ lệ nhiễm trùng vết mổ càng thấp.

  • B. 

   B-Phẫu thuật càng sớm, tỉ lệ tử vong sau mổ càng giảm

  • C. 

   C-Ruột thừa có thể bị vỡ mũ bất kỳ lúc nào. Khi ruột thừa bị vỡ mũ, cuộc mổ sẽ trở nên khó khăn hơn

  • D. 

   D-Ruột thừa có thể bị vỡ mũ bất kỳ lúc nào. Khi ruột thừa bị vỡ mũ, tiên lượng lâu dài của BN sẽ xấu hơn

  • E. 

   E- Ruột thừa có thể bị vỡ mũ bất kỳ lúc nào. Khi ruột thừa bị vỡ mũ, bắt buộc phải có một khoảng thời gian để hồi sức một BN bị viêm phúc mạc

 • 6. 
  Khâu chuẩn bị trước mổ nào sau đây ở BN bị viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ được cho là KHÔNG cần thiết:
  • A. 

   A-Dịch truyền

  • B. 

   B-Kháng sinh

  • C. 

   C-Thuốc giảm đau, hạ sốt

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 7. 
  Nguyên tắc phẫu thuật cắt ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
  • A. 

   A-Không lôi kéo ruột thừa. Nên để nguyên ruột thừa ở vị trí giải phẫu ban đầu của nó

  • B. 

   B-Hạn chế bóc tách để di động ruột thừa

  • C. 

   C-Kẹp cắt gốc ruột thừa trước khi cắt mạc treo ruột thừa

  • D. 

   D-Nếu có thể, khâu buộc hay vùi gốc ruột thừa sẽ an toàn hơn là buộc gốc ruột thừa đơn thuần

  • E. 

   E-Nếu quanh ruột thừa có dịch đục, nên đặt dẫn lưu, bất chấp ruột thừa đã vỡ mũ hay chưa

 • 8. 
  Trong thể lâm sàng nào sau đây của bệnh lý viêm ruột thừa cấp, điều trị bằng kháng sinh có thể cho đáp ứng tốt:
  • A. 

   A-Viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ

  • B. 

   B-Viêm phúc mạc ruột thừa

  • C. 

   C-Áp-xe ruột thừa

  • D. 

   D-Khối viêm tấy ruột thừa

  • E. 

   E-Câu B,C sai

 • 9. 
  Khi quyết định điều trị nội khoa một trường hợp viêm ruột thừa cấp chưa vỡ mũ, tốt nhất là việc điều trị nên được triển khai vào thời điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Ngay sau khi BN khởi đau bụng

  • B. 

   B-Ngay sau khi đã chẩn đoán xác định viêm ruột thừa cấp

  • C. 

   C-Trong vòng 6 giờ kể từ lúc khởi đau và chẩn đoán đã khá rõ

  • D. 

   D-Trong vòng 12 giờ kể từ lúc khởi đau

 • 10. 
  Trong phẫu thuật cắt ruột thừa (mổ mở), sau khi mở phúc mạc, cấu trúc giải phẫu hay tạng cần được tìm kiếm trước tiên là
  • A. 

   A-Đầu ruột thừa

  • B. 

   B-Gốc ruột thừa

  • C. 

   C-Hồi tràng

  • D. 

   D-Manh tràng

  • E. 

   E-Ba dãi cơ dọc của manh tràng

 • 11. 
  Nguyên tắc phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa nào sau đây được cho là đúng:
  • A. 

   A-Gây mê toàn thân

  • B. 

   B-Rạch da đường giữa trên và dưới rốn

  • C. 

   C-Cấy mủ trong tất cả các trường hợp

  • D. 

   D-Sau khi cắt ruột thừa, rửa xoang bụng bằng nước pha kháng sinh

  • E. 

   E-Càng đặt nhiều ống dẫn lưu, tỉ lệ áp-xe tồn lưu sau mổ càng thấp

Back to Top Back to top