Veliki Test

27 Pitanja | Total Attempts: 290

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Veliki Test

Eh evo ga, jedan veliki test. Više pitanja i preparata. Sve je za pogadjanje tako da ne bude zabune :)


Questions and Answers
 • 1. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Glandula Suprarenalis

  • B. 

   Hepar

  • C. 

   Veliki Mozak

  • D. 

   Koža

 • 2. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Ganglion Spinale

  • B. 

   Pancreas

  • C. 

   Glandula Parotidea

  • D. 

   Parathyreidea

 • 3. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Palpebra

  • B. 

   Labium Oris

  • C. 

   Auricula

 • 4. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Corpus ciliarae

  • B. 

   Iris

  • C. 

   Cornea

  • D. 

   Palpebra

 • 5. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Pancreas

  • B. 

   Hepar

  • C. 

   Nodus Lyphaticus

  • D. 

   Epiphysis

 • 6. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Plancenta

  • B. 

   Pulmo

  • C. 

   Hipophysis Cerebri

 • 7. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Hepar

  • B. 

   Pancreas

  • C. 

   Palatum Molle

  • D. 

   Glandula Parotidea

 • 8. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Ileum

  • B. 

   Apendix Vermiformis

  • C. 

   Trachea

  • D. 

   Oesophagus

 • 9. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Kardija

  • B. 

   Fundus

  • C. 

   Pylorus

 • 10. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Prostata

  • B. 

   Gladula Mammae

  • C. 

   Testis

  • D. 

   Lien

 • 11. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Epiglotis

  • B. 

   Lingua

  • C. 

   Koža

  • D. 

   Trachea

 • 12. 
  Sta je na slici?
  • A. 

   Uterus

  • B. 

   Tuba Uterina

  • C. 

   Vesicula Seminalis

  • D. 

   Colon

 • 13. 
  Prepoznaj i napiši koji je organ na slici. P.S. Ne moraš koristiti latinski naziv.
 • 14. 
  Prepoznaj i napiši koji je organ na slici. P.S. Ne moraš koristiti latinski naziv.
 • 15. 
  Prepoznaj i napiši koji je organ na slici. P.S. Ne moraš koristiti latinski naziv.
 • 16. 
  Prepoznaj i napiši koji je organ na slici. P.S. Ne moraš koristiti latinski naziv.
 • 17. 
  Prepoznaj i napiši koji je organ na slici. P.S. Ne moraš koristiti latinski naziv.
 • 18. 
  Prepoznaj i napiši koju ćeliju krvi vidiš, pored eritrocita.
 • 19. 
  Prepoznaj i napiši koju ćeliju krvi vidiš, pored eritrocita.
 • 20. 
  Prepoznaj i napiši koju ćeliju krvi vidiš, pored eritrocita. ( Ćelija lijevo )
 • 21. 
  Prepoznaj i napiši koju ćeliju krvi vidiš, pored eritrocita. ( Desno )
 • 22. 
  Prepoznaj i napiši koju ćeliju krvi vidiš, pored eritrocita.
 • 23. 
  Napiši koji je organ na slici.
 • 24. 
  Napiši koji je organ na slici.
 • 25. 
  Napiši koji je organ na slici.
 • 26. 
  Napiši koji je organ na slici.
 • 27. 
  Šta je slici?