Values III #1

10 | Total Attempts: 502

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Values III #1

Modelong Manggagawa: Ako ba ito?


Questions and Answers
 • 1. 
  Ito ay isang uri ng katangian ng modelong manggagawa na tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain.
  • A. 

   Pagkamasinop

  • B. 

   Pagkamasigasig

  • C. 

   Kasipagan

  • D. 

   Pagkamatalino

 • 2. 
  Sino ang isang coach na nanalo ng sampung kampeonato sa NCAA na nagsabi na "Ang sipag o kasipagan ay pundasyon ng tagumpay"?
  • A. 

   Jhon Dewey

  • B. 

   Waltz Disney

  • C. 

   Jhon Wooden

  • D. 

   Robert Peterson

 • 3. 
  Ito ay ang isa sa ma katangian ng modelong manggagawa na tumutukoy sa positibong pakiramdam, sa pagkagusto, sa paglalagay ng puso at gawain.
  • A. 

   Kasipagan

  • B. 

   Pagkamasinop

  • C. 

   Pagkamasigasig

  • D. 

   Pagkamatalino

 • 4. 
  Sino ang nagsabi na ang taong masigasig ay may kasiyahan sa kanilang ginagawa, may siglang nararamdaman sa kanilng trabaho at ito kanilang naipapakita sa kanilang mga kasama?
  • A. 

   Jhon Wooden

  • B. 

   Hyken

  • C. 

   Robert Peterson

  • D. 

   Jhon Mark

 • 5. 
  Ito ay isa sa mga katangian ng isang modelong manggagawa na ipinakikita sa pamamagitan sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang paraan o sistema ng paggamit ng isang bagay.
  • A. 

   Pagkamasinop

  • B. 

   Pagkamatalino

  • C. 

   Pagkamasipag

  • D. 

   Pagkamasigasig

 • 6. 
  Sino ang nagsabi na, mahalaga ang sipag subalit kung wala ang pagkamasinop ay balewala ang produkto ng kaspagan?
  • A. 

   Hyken

  • B. 

   Robert Peterson

  • C. 

   Jhon Wooden

  • D. 

   David Waid

 • 7. 
  Sa paaralan ang mga manggagawa ay ang mga mag-aaral, ang guro at punong guro ay ang iyong mga manedyer, bilang manggagawa, Paano mo maipapakita ang iyong pagiging mabuting manggagawa ?
  • A. 

   Makinig ng mabuti sa mga guro at punog guro.

  • B. 

   Mumunod sa mga pinagagawa ng mga guro at punong guro.

  • C. 

   Pagbubutihan ang mga gawain at gampanan ang iyong gawin ng tama.

  • D. 

   Magpakita sa guro at punong guro na ikaw ay gumagawa ng iyong gawain.

 • 8. 
  Isa sa mga katangian ng isang modelong manggagawa ay ang kasipagan, paano maipapakita sa iyong mga guro ang iyong kasipagan bilang isang mag-aaral?
  • A. 

   Walang kurapang pakikinig ay pagtingin sa guro habang nagtatalakay sa mga paksa sa klase.

  • B. 

   Tahimik na pakikinig ng mabuti sa bawat paksa na tinatalakay ng iyong mga guro

  • C. 

   Gawin ng tama ang lahat ng mga gawain at sumunod sa batas ng paaralan tatapusin mo ang lahat ng iyong mga sinimulan.

  • D. 

   Gagampanan ang dapat mong gampanan bilang isang mag-aaral

 • 9. 
  Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagkamasigasig sa pag-aaral upang maging modelong mag-aaral hindi lang sa paaralan kung hindi pati na rin sa iyong sariling pamilya?
  • A. 

   Ang gumusing ng maaga at pumasok ng maaga sa paaralan.

  • B. 

   Ang ipasa ang lahat ng mga gawain at mga proyekto sa paaralan.

  • C. 

   ANg pagutihan ang pag-aarala na may sipag,tiyaga, sinop at katalinuhan.

  • D. 

   Gawing maayos ang pag-aaral sa abot ng iyong makakaya.

 • 10. 
  Ano sa palagay mo ang kaugnayan ng pag-aaral sa pagiging manggagawa pagdating araw?
  • A. 

   Ang pag-aaral ang magbibigay ng katibayan upang matanggap at kung maari ka nang maghanapbuhay.

  • B. 

   Ang pag-aaral ang daan upang maging maayos ang iyong paghahanap buhay.

  • C. 

   Sa pag-aaral natutunan ang lahat ng bagay bago pa man maghahanapbuhay.

  • D. 

   Sa pag-aaral ang siyang susi sa maayos paghahanap buhay pagdating araw.