Vai koučings varētu būt Tev noderīgs?
10 Jautjumi
Atbildot uz šiem 10 jautājumiem Tu gūsi priekšstatu, par to, cik lielā mērā koučings varētu būt Tev noderīgs!
Atzīmē vienu no atbilžu variantiem pie katra jautājuma.