Vô Cảm Trong Ngoại Khoa

10 cu hi | Total Attempts: 253

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vô Cảm Trong Ngoại Khoa

Questions and Answers
 • 1. 
  Giai đoạn nào sau đây của quá trình gây mê có thể KHÔNG cần phải được thực hiện trong khu nhà mổ:
  • A. 

   A-Giai đoạn tiền mê

  • B. 

   B-Giai đoạn khởi mê

  • C. 

   C-Giai đoạn duy trì mê

  • D. 

   D-Giai đoạn kết thúc mê

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 2. 
  Loại thuốc tê nào sau đây có nguy cơ gây phản ứng dị ứng cao nhất:
  • A. 

   A-Lidocaine

  • B. 

   B-Novocaine

  • C. 

   C-Mepivacaine

  • D. 

   D-Bupivacaine

  • E. 

   E-Prilocaine

 • 3. 
  Ở BN được phẫu thuật cắt trĩ, tốt nhất nên chọn lựa phương pháp vô cảm nào sau đây:
  • A. 

   A-Mê toàn thân có nội khí quản

  • B. 

   B-Tê tuỷ sống

  • C. 

   C-Tê ngoài màng cứng

  • D. 

   D-Tê dưới màng cứng (bơm thuốc tê qua màng cùng cụt)

  • E. 

   E-Tê tại chỗ

 • 4. 
  Các biểu hiện sau đây chứng tỏ BN còn đang mê nông, TRỪ:
  • A. 

   A-BN cựa quậy

  • B. 

   B-BN tự thở

  • C. 

   C-Đồng tử co nhỏ

  • D. 

   D-Tăng nhịp tim

  • E. 

   E-Tăng huyết áp

 • 5. 
  Trường hợp nào sau đây KHÔNG có chỉ định đặt nội khí quản khi tiến hành vô cảm cho BN:
  • A. 

   A-Dạ dày của BN không trống

  • B. 

   B-BN bị mất hết răng

  • C. 

   C-Cuộc mổ có thể kéo dài

  • D. 

   D-BN được phẫu thuật ở tư thế nằm nghiêng

  • E. 

   E-BN được phẫu thuật bướu giáp

 • 6. 
  Loại thuốc mê thể khí được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là:
  • A. 

   A-Ether

  • B. 

   B-Halothane

  • C. 

   C-Enflurane

  • D. 

   D-Isoflurane

  • E. 

   E-Servoflurane

 • 7. 
  Trong các loại thuốc tê dưới đây, loại thuốc nào có thời gian tác dụng dài nhất:
  • A. 

   A-Novocaine

  • B. 

   B-Bupivacaine

  • C. 

   C-Lidocaine

  • D. 

   D-Mepivacaine

  • E. 

   E-Prilocaine

 • 8. 
  Yếu tố nào sau đây đóng vai trò quan trọng nhất đến việc quyết định phương pháp vô cảm:
  • A. 

   A-Bệnh lý nội khoa mà BN mắc phải

  • B. 

   B-Bệnh lý cần được phẫu thuật

  • C. 

   C-Phương pháp phẫu thuật sẽ được thực hiện

  • D. 

   D-Tiền căn phẫu thuật và tiền căn dị ứng

  • E. 

   E-Các bất thường về giải phẫu học của cột sống và hàm mặt

 • 9. 
  Khi tiến hành gây mê BN tắc ruột, để giảm bớt nguy cơ chướng ruột kéo dài sau mổ, loại thuốc mê nào sau đây KHÔNG được sử dụng:
  • A. 

   A-Diethyl ether

  • B. 

   B-Nitrous oxide

  • C. 

   C-Halothane

  • D. 

   D-Enfluran

  • E. 

   E-Isofluran

 • 10. 
  Halothan là loại thuốc mê được chọn lựa trước tiên trong trường hợp nào sau đây:
  • A. 

   A-Trẻ em

  • B. 

   B-Tắc mật

  • C. 

   C-Pheochromocytoma

  • D. 

   D-Chấn thương sọ não

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

Back to Top Back to top