Uvod U Arhitekturu RaČunara

50 Questions | Total Attempts: 302

SettingsSettingsSettings
Uvod U Arhitekturu Raunara - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Memorijske jedinice u opadajućem redosledu su
  • A. 

   Bit, B, KB, MB, GB, TB

  • B. 

   B, bit, MB, KB, GB, TB

  • C. 

   TB, GB, MB, KB, B, bit

  • D. 

   TB, MB, GB, KB, B, bit

 • 2. 
  Čekiraj osnovne funkcije računara
  • A. 

   Regulacija

  • B. 

   Pamćenje podataka

  • C. 

   Upravljanje

  • D. 

   Zagrevanje

  • E. 

   Obrada i prenos podataka

 • 3. 
  Memorija koja upis i čitanje vrši po principu "prvi upisan - prvi očitan" ima oznaku
  • A. 

   LIFO

  • B. 

   FIFA

  • C. 

   FIFO

  • D. 

   LIFA

 • 4. 
  Mašinska rečenica koja se zadaje računaru radi izvršenja neke radnje naziva se 
 • 5. 
  Elektronsko kolo koje služi za pamćenje binarnih podataka većih od 2 bita naziva se  
 • 6. 
  Word, Excel su
  • A. 

   Sistemski programi

  • B. 

   Aplikativni programi

  • C. 

   Operativni sistem

  • D. 

   Programski jezici

 • 7. 
  Izbaci dva hardverska dela koja su u manjini
  • A. 

   Web kamera

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   štampač

  • D. 

   Zvučnici

  • E. 

   Skener

 • 8. 
  Delovi procesora su
  • A. 

   Aritmetičko logička jedinica

  • B. 

   RAM

  • C. 

   ROM

  • D. 

   Registri

  • E. 

   Upravljačka jedinica

  • F. 

   Severni most

 • 9. 
  Memorija koja upis i čitanje vrši po principu "poslednji upisan - prvi očitan" je
  • A. 

   Red

  • B. 

   Keš

  • C. 

   Virtuelna

  • D. 

   Asocijativna

  • E. 

   Stek

 • 10. 
  Integrisana tehnologija podrazumeva
  • A. 

   Hardverske komponente se dograđuju jedna po jedna

  • B. 

   Hardverske komponente su već ugrađene

  • C. 

   Hardverske komponente se ne mogu ugraditi

 • 11. 
  RAM spada u
  • A. 

   Trajne memorije

  • B. 

   Spoljne memorije

  • C. 

   Privremene memorije

 • 12. 
  U gejmerskoj industriji poznate su operativne memorije pod nazivom
  • A. 

   ROM

  • B. 

   PROM

  • C. 

   EEPROM

  • D. 

   RAMBUS

 • 13. 
  Izbaci uljeza
  • A. 

   ROM

  • B. 

   PROM

  • C. 

   RAM

  • D. 

   EPROM

  • E. 

   EEPROM

 • 14. 
  Koja od navedenih tvrdnji je tačna
  • A. 

   1MB=1024GB

  • B. 

   1MB=1024KB

  • C. 

   1KB=1000MB

  • D. 

   1MB=1000KB

  • E. 

   1GB=1024KB

 • 15. 
  Koja memorijska komponenta može imati najveći kapacitet
  • A. 

   CD

  • B. 

   Registri

  • C. 

   Disketa

  • D. 

   HDD

  • E. 

   Keš memorija

  • F. 

   RAM

 • 16. 
  Kako se ide redosledom DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, one imaju
  • A. 

   Potrošnja je ista

  • B. 

   Potrošnja se smanjuje

  • C. 

   Potrošnja se povećava

  • D. 

   Nema potrošnje

 • 17. 
  Level 1 keš memorije (L1) se nalazi u
  • A. 

   čipsetu na matičnoj ploči

  • B. 

   Na ROM 

  • C. 

   U okviru procesora

 • 18. 
  Svi elektronski delovi računara, fizički opipljivi delovi, nazivaju se
 • 19. 
  Nedovoljan kapacitet operativne memorije može se nadomestiti sprezanjem RAM memorije i HDD, i ta memorija na HDD se naziva
  • A. 

   Virtuelna

  • B. 

   Asocijativna

  • C. 

   ROM

  • D. 

   Trajna

 • 20. 
  Od navedenih iskaza tačan je
  • A. 

   16 bit > 2 B

  • B. 

   32 bit <3 B

  • C. 

   21bit > 3 B

  • D. 

   25 bit > 3 B

 • 21. 
  Skup svih programa u računaru naziva se 
 • 22. 
  L1 keš memorija povećava zagrevanje procesora
  • A. 

   DA

  • B. 

   NE

 • 23. 
  Računar sadrži
  • A. 

   Samo privremenu memoriju

  • B. 

   Samo trajnu memoriju

  • C. 

   Privremenu i trajnu memoriju

  • D. 

   Ni privremenu ni trajnu memoriju

 • 24. 
  DDR memorije u odnosu na SDRAM imaju
  • A. 

   Istu brzinu prenosa

  • B. 

   Dvostruko manju brzinu prenosa

  • C. 

   Dvostruko veću brzinu prenosa

 • 25. 
  Operativna memorija je
  • A. 

   Iste brzine kao spoljna memorija

  • B. 

   Sporija od spoljne memorije

  • C. 

   Brža od spoljne memorije

  • D. 

   Nekada sporija nekada brža od spoljne memorije

Back to Top Back to top