Uts Mulok Bahasa Banjar

10 Questions
Uts Mulok Bahasa Banjar

GASAN MELATIH KEMAHIRAN BABAHASA BANJAR!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
    ngaran pahlawan nang ada digambar adalah ...
  • A. 

   Pangeran Diponegoro

  • B. 

   Pangeran Suriansyah

  • C. 

   Hasan Basry

  • D. 

   Pangeran Antasari

 • 2. 
  Raja nitu .... kupiah nang bajambul bulu hayam.
  • A. 

   Manyipak

  • B. 

   Marujuk

  • C. 

   Mamagut

  • D. 

   Mamuruk

 • 3. 
  Bubuhan lalakian anum wayah hini pina bapapanjangan rambut, sampai kawa ...
  • A. 

   Digulung

  • B. 

   Digiling

  • C. 

   Digalang

  • D. 

   Digalung

 • 4. 
  Lawan kata gair adalah ...
  • A. 

   Rigat

  • B. 

   Wani

  • C. 

   Takutan

  • D. 

   Hara

 • 5. 
  Imbah agung ..... balalu babunyi " gung"
  • A. 

   Diguyang

  • B. 

   Ditiup

  • C. 

   Dicatuk

  • D. 

   Ditapak

 • 6. 
  Pinandui  gambar nang mana rumah adat Kalimantan Selatan !
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 7. 
  Rumah adat Banjar nang paling harat bangaran ...
  • A. 

   Rumah Bubungan Tinggi

  • B. 

   Rumah Gajah Baliku

  • C. 

   Rumah Gajah Manyusu

  • D. 

   Rumah Balai Laki

 • 8. 
  Rumah nang ada di atas banyu ngarannya ...
  • A. 

   Rumah cacak burung

  • B. 

   Rumah tadah alas

  • C. 

   Lanting

  • D. 

   Rumah Joglo

 • 9. 
  " Julak Amas bisa baulah tangguk" . Tatakunan nang pas gasan jawaban di atas naya adalah ...
  • A. 

   Siapa julak Amas?

  • B. 

   Bisa maulah apa Julak Amas?

  • C. 

   Kanapa Julak Amas maulah tangguk?

  • D. 

   Nangapa nang ditangguk julak?

 • 10. 
  ..... ..tapabini ............ Halabiyu isian nang pas gasan maisi titik nitu adalah ..
  • A. 

   Imbah - balalu

  • B. 

   Balaki - itik

  • C. 

   Nini - cucu

  • D. 

   Amang - urang