Upi II Kolokvijum

28 Pitanja | Total Attempts: 1479

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Upi II Kolokvijum

Pitanja sa moodl-a za II kolokvijum


Questions and Answers
 • 1. 
  Faze komuniciranja: a) slanje poruke b) __________ c) primanje d) tumacenje i razumevanje poruke
  • A. 

   Kodiranje

  • B. 

   Dekodiranje

  • C. 

   Filtriranje

 • 2. 
  Uloga rukovodioca tima je:
  • A. 

   Komunikator,vodja tima,donosilac odluka,kreator atmosfere

  • B. 

   Integrator,komunikator,vodja tima,donosilac odluka

  • C. 

   Integrator,komunikator,vodja tima,donosilac odluka,kreator atmosfere

 • 3. 
  Procedure predstavljaju dokumenta u kojima su:
  • A. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti, kao i njihovog obavljanja

  • B. 

   Prikazani svrha ali ne i predmet aktivnosti

  • C. 

   Prikazani svrha i predmet aktivnosti ali ne i nacin njihovog obavljanja

 • 4. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovnista Narucioca:
  • A. 

   Donosenje odluke o realizaciji objekta i obezbedjenje finansijskih sredstava

  • B. 

   Istrazivanje trzista

  • C. 

   Raspisivanje konkursa za izvodjenje

  • D. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • E. 

   Pregovori u vezi ugovora

  • F. 

   Izrada ponude

  • G. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

 • 5. 
  Ucesnici komunikacija u projektu: 1. rukovodilac projekta 2. projektni tim 3. klijent (investitor) 4. ____________ menadzment
  • A. 

   Srednji

  • B. 

   Vrhovni

  • C. 

   Nizi

 • 6. 
  Vrste timova po Yuklu: -Funkcionalan - ___________ -Samoupravni -Samodefinisuci -Timovi top menadzmenta
  • A. 

   Matricni

  • B. 

   Projektni

  • C. 

   Multifunkionalni

 • 7. 
  Od svih elemenata realizacije projekta, izdvojicemo tri koji cine osnovni sadrzaj promena u projektu, a to su: 1) ________ 2) vreme  3) troskovi
 • 8. 
  Kvalitet se definise kao skup svojstava i karakteristika nekog proizvoda ili usluga koje imaju uticaja na sposobnost istog da:
  • A. 

   Zadovolji specificne potrebe

  • B. 

   Zadovolji potrebe odredjene ciljne grupe

  • C. 

   Zadovolji odredjene potrebe

 • 9. 
  Funkcionisanje samoupravnih timova zasnovano je na:
  • A. 

   Matricnoj podeli odgovornosti i nadleznosti clanova

  • B. 

   Funkcionalnoj podeli odgovornosti i nadleznosti clanova

  • C. 

   Projektnoj podeli odgovornosti i nadleznosti clanova

 • 10. 
  Glavne karakteristike neefikasnog tima su:
  • A. 

   Frustracija,konflikt i nezdrava konkurencija,neproduktivni sastanci,nedostatak poverenja u vodju tima

  • B. 

   Podeljena odgovornost,konfilkt i nezdrava konkurencija,neproduktivni sastanci,nedostatak poverenja u vodju tima

  • C. 

   Konflikt i nezdrava konkurencija,neproduktivni sastanci,nedostatak poverenja u vodju tima,mali broj clanova

 • 11. 
  Prirucnik za kvalitet definise: - politiku - procedure - _________
  • A. 

   Raspodelu troskova

  • B. 

   Organizacion strukturu

  • C. 

   Postupke

 • 12. 
  Problemi nakon rasformiranja projektnog tima: obelezi SVE tacne odgovore
  • A. 

   Popunjeno staro radno mesto

  • B. 

   Nesnalazenje usled promena na starom radnom mestu

  • C. 

   Zaostalost u strucnom ili drugom pogledu

 • 13. 
  Neke od potrebnih osobina i sposobnosti rukovodioca projekta su:
  • A. 

   Organizatorske i komunikacione sposobnosti ali ne i upravljacke sposobnosti

  • B. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti

  • C. 

   Organizatorske i upravljacke sposobnosti ali ne i komunikacione sposobnosti

 • 14. 
  Formiranje PT ne vrsi se spontano vec po odredjenim pravilima i proceduri koja zavise od:
  • A. 

   Velicine maticne organizacije

  • B. 

   Sakupljanja clanova PT

  • C. 

   Razvoja procedura

  • D. 

   Kontrole

  • E. 

   Okruzenja

  • F. 

   Vrste zadataka

  • G. 

   Nivoa tehnologije

  • H. 

   Usmeravanja aktivnosti

 • 15. 
  Oznaci tacnu tvrdnju:
  • A. 

   Pojedinci lakse od tima resavaju slozene probleme

  • B. 

   Timovi ne promovisu organizaciono ucenje

  • C. 

   Rezultati tima nadmasuju pojedinacne rezultate

 • 16. 
  Nacini komunikacije 1. licni kontakti 2. __________ 3. korespondencija 4. elektronska posta
  • A. 

   Sastanci

  • B. 

   Pismeno

  • C. 

   Usmeno

 • 17. 
  Faze procesa ugovaranja sa stanovista Izvrsioca:
  • A. 

   Ocena ponuda i izbor izvodjaca

  • B. 

   Izrada projektne dokumentacije

  • C. 

   Pregovori u vezi ugovora

  • D. 

   Ugovaranje izrade projektne dokumentacije

  • E. 

   Izrada ponude

  • F. 

   Istrazivanje trzista

  • G. 

   Raspisivanje konkursa za izvodjenje

  • H. 

   Priprema za ugovaranje izvodjenja i odredjivanje vrste ugovora

 • 18. 
  Dokaz realnog kvaliteta kod projekta su: 1. procedure 2. ________ 3. sertifikacija(atest) 4. kontrola saobraznosti
  • A. 

   Kontrola vremena

  • B. 

   Kontrola troskova

  • C. 

   Dokumentacija

 • 19. 
  Karakteristike efikasnog tima su:
  • A. 

   Mala velicina,komplementarne vestine,zajednicki cilj,specificni ciljevi,zajednicki pristup,zajednicka odgovornost

  • B. 

   Mala velicina,komplementarne vestine,zajednicki cilj,specificni ciljevi,pojedinacni pristup,zajednicka odgovornost

  • C. 

   Mala velicina,komplementarne vestine,zajednicki cilj,specificni ciljevi,zajednicki pristup,pojedinacna odgovornost

 • 20. 
  Ucesnici sistema kvaliteta: -Svi ljudi -Sve organizacione jedinice -Svi __________ -Sve funkcije
  • A. 

   Postupci

  • B. 

   Spoljni saradnici projekta

  • C. 

   Korisnici

 • 21. 
  Vrste ugovora su: obelezi sve tacne odgovore
  • A. 

   Jedinstven ugovor

  • B. 

   Odlozeni ugovor

  • C. 

   Zavrsni ugovor

  • D. 

   Kljuc u ruke

  • E. 

   Naknadni ugovor

  • F. 

   Odvojeni ugovor

  • G. 

   POT

  • H. 

   BOT

 • 22. 
  Faze procesa izvodjenja projekta sa stanovista investitora:
  • A. 

   Izvodjenje radova na gradilistu

  • B. 

   Resavanje operativnih problema u izvodjenju-izmena projekta

  • C. 

   Planiranje i pracenje izvodjenja

  • D. 

   Finansiranje izvodjenja

  • E. 

   Priprema izvodjenja

  • F. 

   Izbor konsultanta za pracenje i nadzor nad izvodjenjem

  • G. 

   Koordinacija rada podizvodjaca

  • H. 

   Pracenje i koordinacija izvodjenja i nadzor nad izvodjenjem

 • 23. 
  Elementi upravljanja komunikacijama u projektu: a) ucesnici b) proces c) vestine d) _____ e) primena
  • A. 

   Okruzenje

  • B. 

   Poslovi

  • C. 

   Procedure

 • 24. 
  Tri osnovne komponente modela promena u projektu su: - _________ - sadrzaj i - proces
 • 25. 
  Kod samoupravnih timova odgovornost i autoritet se:
  • A. 

   Sa rukovodioca prenosi na vlasnike kompanija

  • B. 

   Sa rukovodioca prenosi na clanove tima

  • C. 

   Sa rukovodioca prenosi na vrhovni menadzment