Kviz-lab. Vežbe Iz El. Merenja

9 Questions | Total Attempts: 66

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kviz-lab. Vebe Iz El. Merenja


Questions and Answers
 • 1. 
  Kolika je vrednost izmerene struje na ampermetru na slici?
  • A. 

   3A

  • B. 

   1A

  • C. 

   30A

  • D. 

   0,6A

 • 2. 
  Kolika je vrednost izmerenog napona na voltmetru na slici 
  • A. 

   200V

  • B. 

   150V

  • C. 

   20V

  • D. 

   100V

 • 3. 
  Ampermetar se u el. kolo vezuje redno sa prijemnikom.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 4. 
  Konstanta instrumenta se izračunava kao: 
  • A. 

   Količnik ukupnog broja podeoka na skali instrumenta i mernog domašaja.

  • B. 

   Količnik mernog domašaja i ukupnog broja podeoka na skali instrumenta.

  • C. 

   Proizvod mernog domašaja i skretanja kazaljke

  • D. 

   Količnik menog domašaja i broja podeoka za koliko je skrenula kazaljka instrumenta.

 • 5. 
  Merni domašaj ampermetra je 10A. Koliko podeoka treba da skrene kazaljka  ampermetra  na skali koja ima ukupno 200 podeoka da bi u kolu izmerio struju 7A?
  • A. 

   7 podeoka

  • B. 

   70 podeoka

  • C. 

   140 podeoka

  • D. 

   14 podeoka

 • 6. 
  U laboratorijskoj vežbi "Provera Omovog zakona" pratili smo kako se manja jačina el. struje u kolu ako menjamo:
  • A. 

   Napon izvora

  • B. 

   Vrstu prijemnika

  • C. 

   Kapacitivnost

  • D. 

   Električnu otpornost

 • 7. 
  U laboratorijskoj vežbi "Promena otpora sa promenom temperature" utvrdili smo da  el. otpor volframovog vlakna: 
  • A. 

   Opada sa porastom njegove temperature.

  • B. 

   Raste sa porastom njegove temperature.

  • C. 

   Ne menja se sa porastom njegove temperature.

  • D. 

   U početku raste, a zatim opada.

 • 8. 
  Na slici  promenljivi otpornik ima ulogu:
  • A. 

   Potenciometra

  • B. 

   Reostata

  • C. 

   Instrumenta

  • D. 

   Ništa od navedenog

 • 9. 
  Promenljivi otpornik na slici ima ulogu:
  • A. 

   Reostata

  • B. 

   Instrumenta

  • C. 

   Potenciometra

  • D. 

   El. izvora

Back to Top Back to top