Β.Α.Κ.Ε. 2015: Κεφάλαιο 1ο - Τεστ 2 (Www.Economics.Edu.Gr)

10 Questions | Total Attempts: 605

SettingsSettingsSettings
Please wait...
.... 2015: 1 - 2 (Www.Economics.Edu.Gr)

Ερωτήσεις κλειστού τύπου από την τράπεζα θεμάτων στο μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β λυκείου. Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός, οικονομολό&gam ma;ο&si


Questions and Answers
 • 1. 
  Η πουριτανική ηθική έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη του καπιταλισμού στη Δυτική Ευρώπη σύμφωνα με τον: 
  • A. 

   Α. Κοντ

  • B. 

   Κ. Μαρξ

  • C. 

   Ε.Ντυρκέμ

  • D. 

   Μ. Βέμπερ

 • 2. 
  Ο Μαξ Βέμπερ προσπαθώντας να αναλύσει το ρόλο που έπαιξε η πόλη στην οικονομία, την κοινωνία και την πολιτική, χρησιμοποίησε:
  • A. 

   την ποσοτική μέθοδο.

  • B. 

   την τεχνική των συνεντεύξεων.

  • C. 

   τη συγκριτική μέθοδο.

  • D. 

   την παρατήρηση.

 • 3. 
  Ποια από τις πιο κάτω τεχνικές συλλογής στοιχείων δεν ανήκει στην ποιοτική έρευνα; 
  • A. 

   Συνέντευξη.

  • B. 

   Παρατήρηση.

  • C. 

   Χρήση μικρών δειγμάτων

  • D. 

   Χρήση στατιστικών στοιχείων και ερωτηματολογίων.

 • 4. 
  Ο όρος «Κοινωνιολογία» δημιουργήθηκε από τον:
  • A. 

   Α. Κοντ.

  • B. 

   Κ. Μαρξ.

  • C. 

   Ε. Ντυρκέμ.

  • D. 

   Μ. Βέμπερ.

 • 5. 
  Στις κοινωνικές επιστήμες η ποσοτική έρευνα:
  • A. 

   χρησιμοποιεί τη συνέντευξη και την παρατήρηση

  • B. 

   διεξάγεται με μεγάλα δείγματα

  • C. 

   διεξάγεται με αρχεία, βιβλία κλπ.

  • D. 

   προσπαθεί να ερμηνεύσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των υποκειμένων της έρευνας.

 • 6. 
  Τον 16ο-17ο αιώνα κυριαρχεί μια οικονομική σκέψη (θεωρία), που προτείνει ρύθμιση της οικονομίας από το κράτος, υψηλούς δασμούς για τα εισαγόμενα προϊόντα, καμία φορολόγηση για τα εξαγόμενα προϊόντα. Η θεωρία αυτή ονομάστηκε:
  • A. 

   Διαφωτισμός

  • B. 

   Μερκαντιλισμός

  • C. 

   Τεχνοκρατισμός

  • D. 

   Θετικισμός

 • 7. 
  Ποια από τα παρακάτω δεν προϋποθέτει η επιστήμη;
  • A. 

   Τη χρήση συστηματικών μεθόδων έρευνας.

  • B. 

   Την ανάλυση και ερμηνεία των ευρημάτων της έρευνας.

  • C. 

   Τη διατύπωση νόμων.

  • D. 

   Την εξαγωγή συμπερασμάτων.

 • 8. 
  Ο Άνταμ Σμιθ θεωρούσε ότι ευημερία και κοινωνική δικαιοσύνη θα επιτευχθούν μέσω:
  • A. 

   Της σχεδιασμένης οικονομίας

  • B. 

   Της κοινωνιολογίας

  • C. 

   Της ελεύθερης αγοράς

  • D. 

   Της κρατικής παρέμβασης

 • 9. 
  Η άποψη ότι κινητήριος μοχλός για την ευημερία της κοινωνίας είναι η ελεύθερηαγορά και η οικονομική συμπεριφορά των ανθρώπων που προσπαθούσαν να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους ανήκει στον:
  • A. 

   Άνταμ Σμιθ.

  • B. 

   Καρλ Μαρξ.

  • C. 

   Εμίλ Ντυρκέμ.

  • D. 

   Ρικάρντο

 • 10. 
  Η συνέντευξη:
  • A. 

   Είναι μια τεχνική για να συλλέξουμε πληροφορίες.

  • B. 

   Παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να συλλέγει δεδομένα από πολλά άτομα.

  • C. 

   Περιορίζει τη δυνατότητα του ερευνητή να εξετάσει σε βάθος το υπό διερεύνηση θέμα.

  • D. 

   Μελετά μετρήσιμα μεγέθη και χρησιμοποιεί κυρίως τη στατιστική.

Back to Top Back to top