Тест по дисциплината "Практикум ИТ"

20 | Total Attempts: 33

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Тест по дисциплината "Практикум ИТ"

СИТ IV курс
 


Questions and Answers
 • 1. 
  Възможно ли е чрез SAX парсер да се модифицира структурата на XML документа?
  • A. 

   Не

  • B. 

   Да

 • 2. 
  Кога е препоръчително използването на SAX парсер?
  • A. 

   При голям обем на файла

  • B. 

   При нужда от директен достъп до произволен елемент

  • C. 

   При нужда от поддръжка на по-стари браузъри

  • D. 

   Когато приложението е написано на Java

 • 3. 
  Кога е препоръчително използването на DOM парсер?
  • A. 

   При нужда от директен достъп до произволен елемент

  • B. 

   При голям обем на файла

  • C. 

   При нужда от поддръжка на по-стари браузъри

  • D. 

   Когато приложението е написано на Java

 • 4. 
  При създаване на елемент от DOM в JavaScript, той веднага се визуализира в браузъра?
  • A. 

   Не

  • B. 

   Да

 • 5. 
  Каква структура от данни е DOM?
  • A. 

   дърво

  • B. 

   масив

  • C. 

   таблица

  • D. 

   списък

 • 6. 
  Функциите и структурите от данни предоставени от WebService се описват посредством:
  • A. 

   WSDL

  • B. 

   SOAP

  • C. 

   UDDI

  • D. 

   Web страница

 • 7. 
  Коя е причината SOAP да се използва за обмен на съобщения при WebService?
  • A. 

   SOAP е базиран на XML и е платформено независим

  • B. 

   SOAP е базиран на HTML и се поддържа от браузърите

  • C. 

   SOAP е предвиден да работи в мрежова среда

  • D. 

   AP не се използва при WebService

 • 8. 
  Елементите на JSON масив може ли да от различен тип?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 9. 
  Кое от следните е валиден JSON?
  • A. 

   {"key":"Value"}

  • B. 

   {'key':'Value';}

  • C. 

   {'key':'Value'}

  • D. 

   {"key":"Value";}

 • 10. 
  Кое от следните дефинира валиден JSON масив от низове?
  • A. 

   ["едно","две","три"]

  • B. 

   ["едно";"две";"три"]

  • C. 

   ["едно";"две";"три";]

  • D. 

   ["едно","две","три";]

 • 11. 
  При използване на AJAX функцията send не може да получи параметри в следните случаи:
  • A. 

   при POST заявка

  • B. 

   при GET заявка

  • C. 

   няма ограничения

  • D. 

   функцията винаги се извиква без параметри

 • 12. 
  При асинхронен режим на работа, коя характеристика на AJAX обекта съдържа името на функцията, която ще се активира при отговор на сървъра:
  • A. 

   нито една от посочените

  • B. 

   Status

  • C. 

   ReadyState

  • D. 

   RequestHeader

 • 13. 
  Коя характеристика на AJAX обекта съдържа състоянието на текущата заявка:
  • A. 

   ReadyState

  • B. 

   Onreadystatechange

  • C. 

   Status

  • D. 

   Done

 • 14. 
  Кои функции се използват в AJAX за да се отправи заявка до сървъра?
  • A. 

   Open и send

  • B. 

   Request и response

  • C. 

   Push и pop

  • D. 

   Demand и get

 • 15. 
  JSON е подмножесто на езика Java
  • A. 

   Невярно

  • B. 

   Вярно

 • 16. 
  Обикновено WebService сървъра предоставя графичен потребителски интерфейс за достъп до предоставените функции.
  • A. 

   Невярно

  • B. 

   Вярно

 • 17. 
  При използване на SAX парсери извиква ли се специална функция при разпознаване на отделен атрибут от елемент на XML?
  • A. 

   Не

  • B. 

   Да

 • 18. 
  Възможна ли е синхронна работа при използване на AJAX?
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 19. 
  Препоръчително е паролите да се изпращат към сървъра по сления HTTP метод:
  • A. 

   POST

  • B. 

   PASS

  • C. 

   GET

  • D. 

   HEAD

 • 20. 
  От кой клас е обекта капсулиращ информацията от получената заявка при използване на Servlet технологията:
  • A. 

   HttpServletRequest

  • B. 

   HTMLServletRequest

  • C. 

   ServletRequest

  • D. 

   ServerRequest

Back to Top Back to top