Opiskeljoiden Voimaannuttaminen Digitaalisten Oppimismenetelmien Avulla.

7 Questions

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Opiskeljoiden Voimaannuttaminen Digitaalisten Oppimismenetelmien Avulla.

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Verkko-opetus voi tehostaa opiskelijan opintoihin käyttämää aikaa.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Puutteelliset tekniset taidot sekä infrastruktuuri ovat suurimpia esteitä digitaaliselle oppimiselle.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Tieto, taito ja toiminta ovat osa sosiaalista osallisuutta.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Saavutettavuuta verkko-opetusta voidaan parantaa seuraavilla tavoilla (valitse kolme)
  • A. 

   Tekniset ja sisällölliset ohjeet heti alkuun

  • B. 

   Käyttämällä teknologiaa  tarkoituksenmukaisesti

  • C. 

   Käyttämällä mahdollisimman helppokäyttöistä verkkoalustaa

  • D. 

   Käyttämällä viimeisimpiä digitaalisia sovelluksia, joiden hankkiminen aiheuttaa opiskelijalle kustannuksia

 • 5. 
  Opetuksen eriyttämisellä on seuraavia etuja:
  • A. 

   Opettaja mukauttaa opetusta oppijoiden tarpeen mukaan

  • B. 

   Opettaja käyttää ennalta sovittuja opetusmetodeja opiskelijoiden etenemistasoista huolimatta

  • C. 

   Opettaja mahdollistaa erilaiset etenemistasot eritasoisille ryhmille

  • D. 

   Opettaja mahdollistaa erilaisen oppimistahdin eritasoisille ryhmille

 • 6. 
  Mastery learning eli [Blank] on yksi yksilöllistävän [Blank]muodoista.
 • 7. 
  Arviointi ohjaa opiskelijaa [Blank]ja[Blank].
Back to Top Back to top