Zvrkovci I Muzička Kultura

14 | Total Attempts: 820

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zvrkovci I Muzika Kultura

Proverimo šta smo naučili!


Questions and Answers
 • 1. 
  Iz koje pesme su ovi stihovi? -na livadi belo stado hladuje...
  • A. 

   Prolećna pesma

  • B. 

   Prolećno kolo

 • 2. 
  Šta znači kada za nekoga kažemo da hladuje?
  • A. 

   Hladi se

  • B. 

   Odmara se u hladu

  • C. 

   Peva

 • 3. 
  Iz koje pesme su ovi stihovi? ...zapevale ptičice, zazujale pčelice, na livadi zelenoj...
  • A. 

   Prolećna pesma

  • B. 

   Prolećno kolo

  • C. 

   Proleće

  • D. 

   Zelena livada

 • 4. 
  Igrač koji je na početku kola i vodi kolo je:
  • A. 

   Kec

  • B. 

   Kolovođa

  • C. 

   Vojskovođa

  • D. 

   Igrač

 • 5. 
  Koji instrument najčećše prati igrače u kolu?
  • A. 

   Gitara

  • B. 

   Harmonika

  • C. 

   Truba

  • D. 

   Bubanj

 • 6. 
  Iz koje pesme su ovi stihovi? Kud vodiš vodo,ladna,zaodiš?
  • A. 

   Resavo vodo ladna

  • B. 

   Kukavica

  • C. 

   Sinoć majka

  • D. 

   Prolećno kolo

 • 7. 
  Zaodiš znači da reka::
  • A. 

   Odlazi

  • B. 

   Dolazi

 • 8. 
  Klarinet je:
  • A. 

   Gudački instrument

  • B. 

   Duvački instrument

 • 9. 
  Ko je đever?
  • A. 

   Muževljev brat

  • B. 

   Mladin brat

 • 10. 
  Noću blista,noću bdije, na tvoj jastuk srebro lije, mesto Sunca koje spava, lice tvoje obasjava. REŠENJE ZAGONETKE JE:  
  • A. 

   Nebo

  • B. 

   Mesec

  • C. 

   Svemir

  • D. 

   Sunce

 • 11. 
  Daire su:
  • A. 

   Instrument koji svira gudalom

  • B. 

   Unstrument koji se rukom trese ili udara

  • C. 

   Duvački instrument

  • D. 

   Kolo

 • 12. 
  Uz koju pesmu ste igrali: 4 koraka udesno 4 koraka ulevo 2 koraka udesno 2 koraka ulevo
  • A. 

   Dok mesec sja

  • B. 

   Sedi Ćira na vrh slame

  • C. 

   Zeleni se jagodo

  • D. 

   Laku noć

Back to Top Back to top