Κατανόηση και δομή προβλήματος

20

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κατανόηση και δομή προβλήματος

Κατανόηση προβλήματος.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε άλλα απλούστερα. (Εξετάσεις 2008)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Για τη γραφική απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος χρησιμοποιείται συχνά η διαγραμματική αναπαράσταση. (Εξετάσεις 2016)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Με τον όρο δεδομένο αναφέρεται οποιοδήποτε γνωσιακό στοιχείο προέρχεται από επεξεργασία δεδομένων. (Εξετάσεις 2002)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Ένα από τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι η ανάλυση. (Εξετάσεις 2010)
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Τα δεδομένα ενός προβλήματος πρέπει:
  • A. 

   να είναι δομημένα

  • B. 

   να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια

  • C. 

   να είναι αριθμητικά

 • 6. 
  Η διαδικασία μέσω της οποίας βρίσκουμε το ζητούμενο ενός προβλήματος ονομάζεται:
  • A. 

   επίλυση

  • B. 

   ανάλυση

  • C. 

   αξιολόγηση

  • D. 

   εύρεση

 • 7. 
  Ο καθορισμός απαιτήσεων ενός προβλήματος προϋποθέτει (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις):
  • A. 

   προσδιορισμό των δεδομένων του

  • B. 

   ανάλυση του προβλήματος

  • C. 

   αποτύπωση της δομής του προβλήματος

  • D. 

   καταγραφή των ζητουμένων

  • E. 

   λύση του προβλήματος

 • 8. 
  Στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι (περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις):
  • A. 

   καθορισμός απαιτήσεων

  • B. 

   ανάλυση

  • C. 

   διαγραμματική αναπαράσταση

  • D. 

   επεξεργασία των δεδομένων

  • E. 

   κατανόηση

 • 9. 
  Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται από τη σωστή διατύπωση του δημιουργού του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Ο υπολογιστής και το πρόβλημα είναι έννοιες αλληλένδετες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 11. 
  Η [Blank] είναι η βάση της επίλυσης ενός προβλήματος
 • 12. 
  Σημαντικός παράγοντας στην κατανόηση ενός προβλήματος είναι η [Blank] του.
 • 13. 
  Η [Blank] είναι το αποτέλεσμα επεξεργασίας δεδομένων.
 • 14. 
  Τα [Blank] μπορούν να παρέχουν [Blank] όταν υποβάλλονται σε [Blank].
 • 15. 
  Πρόβλημα είναι μια αποκλειστικά μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 16. 
  Πρόβλημα είναι μια οποιαδήποτε κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 17. 
  Η κακή διατύπωση ενός προβλήματος μπορεί να οδηγήσει στη μη επίλυσή του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 18. 
  Η κατανόηση ενός προβλήματος εξαρτάται μόνο από τη διατύπωσή του.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top