Једначине са сабирањем и одузимањем

9 | Total Attempts: 163

SettingsSettingsSettings
Please wait...

Једначине са сабирањем и одузимањем


Questions and Answers
 • 1. 
  Посматрај једначину 253+х=507. Шта је овде непознато?
  • A. 

   умањилац

  • B. 

   умањеник

  • C. 

   други сабирак

  • D. 

   први сабирак

 • 2. 
  Штиклирај тачну тврдњу.
  • A. 

   Непознати сабирак израчунавамо тако што саберемо збир и познати сабирак.

  • B. 

   Непознати сабирак израчунавамо тако што од збира одузмемо познати сабирак.

 • 3. 
  Одреди непознати сабирак и чекирај тачно решење једначине х+486=902
  • A. 

   536

  • B. 

   416

  • C. 

   426

  • D. 

   516

 • 4. 
  Посматрај једначину 813-х=620. Шта је овде непознато?
  • A. 

   умањеник

  • B. 

   други сабирак

  • C. 

   разлика

  • D. 

   умањилац

 • 5. 
  Штиклирај тачну тврдњу.
  • A. 

   Непознати умањилац израчунавамо тако што од умањеника одузмемо разлику.

  • B. 

   Непознати умањилац израчунавамо тако што умањеник и разлику саберемо.

 • 6. 
  Одреди непознати умањилац и чекирај тачно решење једначине 723-х=178
  • A. 

   545

  • B. 

   535

  • C. 

   555

  • D. 

   565

 • 7. 
  Посматрај једначину х-560=234. Шта је овде непознато?
  • A. 

   први сабирак

  • B. 

   умањилац

  • C. 

   умањеник

  • D. 

   разлика

 • 8. 
  Штиклирај тачну тврдњу.
  • A. 

   Непознати умањеник израчунавамо тако што умањилац и разлику саберемо.

  • B. 

   Непознати умањеник израчунавамо тако што од разлике одузмемо умањилац.

 • 9. 
  Одреди непознати умањеник и штиклирај тачно решење једначине х-275=378
  • A. 

   643

  • B. 

   553

  • C. 

   663

  • D. 

   653

Back to Top Back to top