Kriptologija Ispit

75 | Total Attempts: 522

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kriptologija Ispit

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Autentifikacija może biti zasnovana na: 
  • A. 

   Biometrijskim podacima

  • B. 

   Smart karticama

  • C. 

   Lozinkama

  • D. 

   Skrivanju

  • E. 

   Maskiranju

  • F. 

   Nista od ponudjenog

 • 2. 
  Za ulogu kriptoloskoga kljuc Źa kod kriptografskih algoritama:
  • A. 

   Lozinke su pogodne za upotrebu

  • B. 

   Lozinke nisu pogodne za upotrebu

  • C. 

   Pogodnost lozinki zavisi od sposobnosti pam─çenja

  • D. 

   Pogodne su samo smislene lozinke

  • E. 

   Pogodne su samo biometrijski jake lozinke

 • 3. 
  Ukoliko je lozinka smislena i sastavljena na osnovu 256 ASCII karaktera:
  • A. 

   Najlakse je napad izvesti preko recnika

  • B. 

   Najlakse je pretrażiti sve moguçe kljuceve

  • C. 

   Nije moguçe razbiti lozinku

  • D. 

   Najlakse je napad izvesti preko RAM memorije

 • 4. 
  Postupak kreiranja digitalnog potpisa se sastoji iz dve faze. U drugoj fazi :
  • A. 

   Primenjuje se odgovarajuçi algoritam ( RSA ) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao tajnim kljucem.

  • B. 

   Primenjuje se odgovarajuçi algoritam ( SHA-1) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao tajnim kljucem.

  • C. 

   Primenjuje se odgovarajuçi algoritam ( MD 5 ) da bi se dobijeni otisak iz prve faze sifrovao tajnim kljucem.

  • D. 

   U drugoj fazi dobijeni otisak ( iz prve faze ) se ne sifruje, veç sam po sebi predstavlja digitalni potpis.

 • 5. 
  Digitalno potpisanu poruku potrebno je povezati sa javnim kljucem osobe koj oj pripada. Da bi se uspesno identifikovao potpisnik dokumenta potrebno je uspesno utvrditi njegov identitet.Za utvrdjivanje identiteta koristi se :
  • A. 

   Digitalni sertifikat

  • B. 

   Digitalni potpis

  • C. 

   Otisak poruke

  • D. 

   HASH vrednost

 • 6. 
  Jedan od najzastupljenijih formata dig italnih sertifikata definisan je :
  • A. 

   X. 508 standardom

  • B. 

   X. 509 standardom

  • C. 

   X. 507 standardom

  • D. 

   X. 506 standardom

 • 7. 
  Verifikacijom potpisa na sertifikatu istovremeno se :
  • A. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajuçeg privatnog kljuca

  • B. 

   Verifikuje idnetitet vlasnika odgovarajuçeg javnog kljuca

  • C. 

   Verifikuje identitet vlasnika odgovarajuçeg javnog i privatnog kljuca

 • 8. 
  Ukoliko je Alisa dokazala svoj identitet Bobu, Bob ─çe isto u─Źiti prema Alisi koriste─çi :
  • A. 

   Isti autentifikacioni protokol

  • B. 

   Isti autorizacioni protokol

  • C. 

   Isti autentifikacioni, a razli─Źit autorizacioni protokol

  • D. 

   Isti autorizacioni,a razli─Źit autentifikacioni protokol

 • 9. 
  Ukoliko se u autentifikaciji koristi simetricni kljuc za utvrdjivanje identiteta moguçe je izvrsiti:
  • A. 

   DOS napade

  • B. 

   MiM napade

  • C. 

   IP spoofing

  • D. 

   Nijedno od ponudjenog

 • 10. 
  Autentifikacija może biti zasnovana na:
  • A. 

   Necemu sto znate

  • B. 

   Necemu sto imate

  • C. 

   Necemu sto jeste

  • D. 

   Necemu sto zelite

  • E. 

   Necemu sto osecate

 • 11. 
  Da bi se sprecio napad ponavljanja poruke kod autentifikacije koristi se metod:
  • A. 

   Challenge-response

  • B. 

   Three way handshaking

  • C. 

   Remote asking

  • D. 

   Random-search

 • 12. 
  Sesijski kljuc je:
  • A. 

   Simetricni kljuc za jednu komunikaciju

  • B. 

   Privatni kljuc za jednu komunikaciju

  • C. 

   Javni kljuc za jednu komunikaciju

  • D. 

   Simetricni kljuc za sve ucesnike u komunikaciji

 • 13. 
  WEP je dizajniran za pravljenje: 
  • A. 

   Bežične lokalne mreže (LAN)

  • B. 

   Žičane lokalne mreže (LAN)

  • C. 

   Lokalne mreže (LAN) za razmenu sesijskih ključeva

 • 14. 
  WEP protokol prdstavlja primer: 
  • A. 

   Klasičnog challenge-response protokola

  • B. 

   Klasičnog protokola sa vremenskim pečatom

  • C. 

   Klasičnog protokola sa implementacijom PFS-

 • 15. 
  WEP protokol u sebi koristi sledeći algoritam za šifrovanje: 
  • A. 

   RC4

  • B. 

   A5/1

  • C. 

   RSA

  • D. 

   DES

  • E. 

   TKIP

 • 16. 
  Veličina inicijalnog vktora kod RC4 algoritma je:
  • A. 

   3 byte

  • B. 

   24 bita

  • C. 

   40 bitova

  • D. 

   6 byte

 • 17. 
  Kod WEP protokola: 
  • A. 

   Za svaki šifrovani paket saobraćaja se koristi drugi inicijalni vektor

  • B. 

   Za svaki otvoreni paket saobraćaja se koristi isti inicijalni vektor

  • C. 

   Inicijalni vektor je nezaštićen i poslat kao otvoreni tekst

 • 18. 
  Menjanje ključa kod WEP protokola je: 
  • A. 

   Automatizovan proces

  • B. 

   Nije automatizovan proces

  • C. 

   Zavisi od administratora mreže

  • D. 

   Zavisi od cene WiFi rutera

 • 19. 
  WEP protokol predstavlja: 
  • A. 

   Lošu implementaciju pseudo One-time pad algoritma

  • B. 

   Dobru implementaciju pseudo One-time pad algoritma

  • C. 

   Dobru implementaciju One-time pad algoritma

  • D. 

   Option 4

 • 20. 
  WEP protokol je moguće lako razbiti: 
  • A. 

   Statističkom analizom snimljenog šifrata

  • B. 

   Tehnikom deutenifikacije

  • C. 

   Potpunom pretragom ključa

  • D. 

   Nije moguće razbiti

 • 21. 
  Problem WEP protokola: 
  • A. 

   Ponavlja se IV u jednoj sesiji komunikacije za šifrovanje više hiljada paketa saobraćaja

  • B. 

   Ne Ponavlja se IV u jednoj sesiji komunikacije za šifrovanje više hiljada paketa saobraćaja

  • C. 

   Ponavlja se otvoreni tekst u jednoj sesiji komunikacije za šifrovanje više hiljada paketa saobraćaja

 • 22. 
  Na slici je prikazana:
  • A. 

   Jedna faza WEP protokola

  • B. 

   Jedna faza Kerberos protokola

  • C. 

   Jedna faza GSM protokola

  • D. 

   Jedna faza IPSec protokola

 • 23. 
  WEP za proveru integriteta koristi: 
  • A. 

   CRC

  • B. 

   MAC

  • C. 

   HMAC

  • D. 

   Digitalni potpis

 • 24. 
  CRC (cyclic redundancy check): 
  • A. 

   Koristiti se za kriptografsku proveru integriteta

  • B. 

   Predstavlja tehniku preuzeti iz zaštitnih kodova (ECC i FEC)

  • C. 

   Koristi se za salt kriptološkog ključa

 • 25. 
  CRC (cyclic redundancy check):
  • A. 

   Tehnika pouzdana za proveru kriptografskog integriteta

  • B. 

   Tehnika nepouzdana za proveru kriptografskog integriteta

  • C. 

   Tehnika preuzeta iz zaštitnih kodova (ECC i FEC)

Back to Top Back to top