Topik 3 : Dokumen Perjalanan

8 Soalan | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Topik 3 : Dokumen Perjalanan

Operasi Agensi Pelancongan (SPL 2034) 


Questions and Answers
 • 1. 
  Yang manakah antara berikut ialah bukan dokumen perjalanan?
  • A. 

   Pasport

  • B. 

   Visa

  • C. 

   Pas Masuk

  • D. 

   Dokumen Deklarasi Matawang

 • 2. 
  Di manakah anda boleh memohon untuk mendapatkan passport?
  • A. 

   Jabatan Pendaftaran Negara

  • B. 

   Jabatan Kastam Malaysia

  • C. 

   Jabatan Imigresen Malaysia

  • D. 

   Kedutaan Negara

 • 3. 
  Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan salah satu dokumen perjalanan, iaitu ................................
  • A. 

   Embarkation Card

  • B. 

   Tiket

  • C. 

   Visa

  • D. 

   Pasport

 • 4. 
  Butir-butir peribadi berikut merupakan butiran yang terdapat di dalam pasport, KECUALI?
  • A. 

   Tinggi

  • B. 

   Tarikh tamat pasport

  • C. 

   Tempat lahir

  • D. 

   Tarikh lahir

 • 5. 
  Apakah VISA?
  • A. 

   Pengesahan atau kebenaran yang dimasukkan ke dalam system rekod passport sebagai kebenaran sementara untuk pemegang passport memasuki, meninggalkan atau melawat ke sebuah Negara untuk satu tempoh yang dibenarkan.

  • B. 

   Dokumen perjalanan yang sah yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan kepada warganegara bagi maksud perjalanan ke Negara-negara yang dibenarkan kecuali mendapat kelulusan bagi Negara yang terlarang.

  • C. 

   Dokumen bercetak yang dikeluarkan oleh syarikat penerbangan dan sah digunakan dalam pengangkutan udara bagi tempoh setahun dari tarikh pengeluarannya.

  • D. 

   Dokumen sah untuk pelancong bukan warganegara untuk melawat Negara tertentu yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia.

 • 6. 
  Sila klik pada jawapan yang betul.Apakah pengecualian perlindungan oleh Insurans Perjalanan? (klik lebih dari 1 dibenarkan)
  • A. 

   Penyakit kronik yang memang dihidapi

  • B. 

   Penyakit yang menjadi wabak kepada negara tersebut

  • C. 

   Peperangan

  • D. 

   Kecederaan atau penyakit akibat dadah dan alkohol

  • E. 

   Kehilangan barangan peribadi kerana dicuri

  • F. 

   Kematian diakibatkan oleh kecuaian sendiri

Back to Top Back to top