Unsur Perdagangan - T4

10 Questions | Total Attempts: 44

SettingsSettingsSettings
Unsur Perdagangan - T4 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Perniagaan dianggap sebahagian daripada perdagangan ...
  • A. 

   Meningkatkan nilai faedah barangan

  • B. 

   Memberi keuntungan kepada peniaga

  • C. 

   Membantu mengagihkan barang-barang

  • D. 

   Melicinkan proses pengeluaran

 • 2. 
  "Bantuan perniagaan membantu melicinkan aktiviti perniagaan."  Antara yang berikut, yang manakah membuktikan penyataan di atas?
  • A. 

   Syarikat Z mengeluarkan baju secara besar-besaran

  • B. 

   Encik Ali berniaga sayur di pasar malam.

  • C. 

   Encik Ahmad mengendalikan sebuah syarikat pengiklanan.

  • D. 

   Peolehan syarikat Y Bhd. meningkat setelah menjalankan promosi.

 • 3. 
  Antara yang berikut, manakah melibatkan urusan perniagaan?
  • I     Mengeksport barang separuh siap ke luar negeri.
  • II    Menerima pembayaran dengan cek.
  • III   Mengimport barang mentah untuk kegunaan kilang.
  • IV   Menghantar barang-barang eksport dengan pengangkutan laut.
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan III

  • C. 

   II dan IV

  • D. 

   III dan IV

 • 4. 
  Apakah sumbangan utama pengangkutan dalam perniagaan ?
  • A. 

   Mengagihkan barang-barang lebihan.

  • B. 

   Meningkatkan pemasaran barang

  • C. 

   Meningkatkan permintaan barang.

  • D. 

   Meningkatkan pengelkuaran barang-barang.

 • 5. 
  Apakah faktor utama yang perlu diambil kira apabila memilih jenis pengangkutan?
  • A. 

   Sifat barang.

  • B. 

   Kos pengangkutan

  • C. 

   Kuantiti barang.

  • D. 

   Jarak barang dihantar

 • 6. 
  Apakah tujuan utama peniaga membuat promosi ?
  • A. 

   Untuk menerangkan ciri barang

  • B. 

   Untuk mewujudkan permintaan

  • C. 

   Untuk mengekalkan permintaan

  • D. 

   Untuk mengekalkan kesetian pembeli

 • 7. 
  Antara yang brikut, penyataan yang manakah benar mengenai gudang berbon?
  • A. 

   Gudang berbon dalah untuk menyimpan barang-barang import

  • B. 

   Keluaran tempatan tidak perlu disimpan dalam gudang berbon.

  • C. 

   Gudang berbon dikendalikan oleh pihak berkuasa pelabuhan untuk pihak kastam

  • D. 

   Barang-barang dalam gudang berbon tidak perlu dibayar cukai jika tidak dikeluarkan

 • 8. 
  Apakah peranan utama pergudangan ?
  • A. 

   Untuk menyimpan barang-barang lebihan

  • B. 

   Untuk menstabilkan harga barang

  • C. 

   Untuk menjamin bekalan barang-barang berterusan

  • D. 

   Untuk menjimatkan kos pengeluaran.

 • 9. 
  Apakah peranan utama komunikasi dalam perniagaan ?
  • A. 

   Membolehkan peniaga berhubung antara satu sama lain dengan cepat dan segera.

  • B. 

   Membolehkan peniaga menghantar dan menerima maklumat perniagaan dengan pantas

  • C. 

   Membolehkan peniaga membuat dan menerima pesanan barang dengan segera

  • D. 

   Membolehkan dokumen-dokumen penting dikirim dan diterima dengan segera

 • 10. 
  Salah satu kemudahan yang disediakan oleh bank perdagangan dalam membantu para peniaga ialah kemudahan pembayaran. Antara  yang berikut, perkhidmatan yang manakah bukan merupakan kemudahan pembayaran ?
  • A. 

   Pinjaman dan overdraf

  • B. 

   Cek juruwang

  • C. 

   Perintah sedia ada

  • D. 

   Pindahan telegrf

Back to Top Back to top