Units 11-13 Revision

20 Pyta | Total Attempts: 71

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Units 11-13 Revision

Zadania quizowe podsumowujące rozdziały 11-13 do rozwiązania jako zadanie domowe. Zanim zaczniesz ten quiz, przeglądnij notatki z zeszytu i str. 46-57 w książce. Na rozwiązanie 20 zadań masz 45 minut. W niektórych pytaniach jest możliwych kilka odpowiedzi! Dobrze się zastanów zanim odpowiesz, gdyż nie masz możliwości, aby wrócić do poprzednich pytań.Pracuj samodzielnie :) Powodzenia.


Questions and Answers
 • 1. 
  What equipment do you need to play this sport? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi)
  • A. 

   Hockey stick

  • B. 

   Helmet

  • C. 

   Goggles

  • D. 

   Puck

  • E. 

   Whistle

 • 2. 
  Which sports do you DO? (Które nazwy dyscyplin sportowych łączą się z czasownikiem DO?)
  • A. 

   Rugby

  • B. 

   Athletics

  • C. 

   Motor racing

  • D. 

   Golf

  • E. 

   Judo

 • 3. 
  Complete the sentence (Dokończ zdanie):If you've got a cold, you have a ...
  • A. 

   Toothache

  • B. 

   Cough

  • C. 

   Sore throat

  • D. 

   Runny nose

  • E. 

   Stomach ache

 • 4. 
  True or false?If you choke, you apply a cold compress.
  • A. 

   True.

  • B. 

   False.

 • 5. 
  Odd one out (Który wyraz nie pasuje do pozostałych):KEYBOARD - SCANNER - POINTER - PRINTER
  • A. 

   Keyboard

  • B. 

   Scanner

  • C. 

   Pointer

  • D. 

   Printer

 • 6. 
  Odd one out (Który wyraz nie pasuje do pozostałych):DELETE - DOWNLOAD - FILE - SCREEN
  • A. 

   Delete

  • B. 

   Download

  • C. 

   File

  • D. 

   Screen

 • 7. 
  Complete the sentence (Dokończ zdanie):Chimney is made of...
 • 8. 
  Complete the sentence (Dokończ zdanie): It's made of...
 • 9. 
  Gdzie znajdziesz tabliczki z tymi napisami?    IN A ...
 • 10. 
  Kolega/ Koleżanka pyta czy lubisz sport. Co odpowiesz?
  • A. 

   Yes, I'm too lazy for sport.

  • B. 

   Yes, I enjoy sport.

  • C. 

   Yes, I do sport twice a week.

 • 11. 
  Chcesz zagrać w piłkę nożną. Jak zaproponujesz to koledze?
  • A. 

   Let's go to the football pitch.

  • B. 

   Can you play football?

  • C. 

   How about playing football?

 • 12. 
  Koleżankę boli głowa. Wyraź swoje współczucie.
  • A. 

   I hope you feel better soon.

  • B. 

   That's really good.

  • C. 

   Oh, dear. You feel fine.

 • 13. 
  Przeczytaj poniższą wypowiedź i zaznacz cel, w jakim została napisana:"Hello. I feel awful and I think I've got flu - you know a headache, a sore throat and a runny nose. Sorry but I can't come to the meeting tomorrow. I'll call you later. Maria"
  • A. 

   To invite somebody to a meeting

  • B. 

   To make an apology

  • C. 

   To change an arrangement

 • 14. 
  Choose correct verb forms (Wybierz poprawne formy czasowników):We (not/ get)............. lost if we (buy) ........... a map.
  • A. 

   Won't get, will buy

  • B. 

   Wouldn't get, buy

  • C. 

   Wouldn't get, bought

  • D. 

   Don't get, buy

 • 15. 
  Hoose correct verb forms (Wybierz poprawne formy czasowników):If they (not/ leave) ................ now they (not/ catch)................. the train to London.
  • A. 

   Don't leave, won't catch

  • B. 

   Won't leave, don't catch

  • C. 

   Not leave, not catch

  • D. 

   Didn't leave, won't catch

 • 16. 
  Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie:I can't stand ............... (play) cricket.
 • 17. 
  Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie:While I ............... (shop) in Tesco, somebody stole my wallet.
 • 18. 
  Wpisz poprawną formę czasownika w nawiasie:As we .............. (visit) our friends in Ireland, we heard that terrible news about the plane crash.
 • 19. 
  Przekształć poniższe zdanie na stronę bierną (Zwróć uwagę na wielką literę i kropkę na końcu zdania; w przeciwnym razie system nie uzna odpowiedzi za poprawną ):Marconi invented radio.
 • 20. 
  Przekształć poniższe zdanie na stronę bierną (Zwróć uwagę na wielką literę i kropkę na końcu zdania; w przeciwnym razie system nie uzna odpowiedzi za poprawną ):They sell thousands of laptops every year.