Ung Thư Vú- Bệnh Học

11 cu hi | Total Attempts: 573

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Vú- Bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Bạch mạch ở ½ trong của vú chủ yếu được dẫn lưu về:
  • A. 

   A-Vùng nách

  • B. 

   B-Hố dưới đòn

  • C. 

   C-Hố trên đòn

  • D. 

   D-Cạnh xương ức

  • E. 

   E-Ngực trong

 • 2. 
  Hạch nách nhóm I là:
  • A. 

   A-Nhóm hạch ngoài cơ ngực lớn

  • B. 

   B-Nhóm hạch ngoài cơ ngực bé

  • C. 

   C-Nhóm hạch sau cơ ngực lớn

  • D. 

   D-Nhóm hạch sau cơ ngực bé

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Chức năng của thần kinh ngực dài:
  • A. 

   A-Chi phối cảm giác thành ngực trước

  • B. 

   B-Chi phối vận động cơ răng trước

  • C. 

   C-Chi phối cảm giác thành ngực sau

  • D. 

   D-Chi phối vận động cơ lưng rộng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Khi thần kinh ngực dài bị cắt, BN sẽ:
  • A. 

   A-Mất cảm giác thành ngực bên

  • B. 

   B-Khó thở

  • C. 

   C-Xương bả vai “dạng cánh”

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 5. 
  Khi thần kinh gian sườn-cánh tay (intercostobrachial nerve) bị cắt, BN sẽ:
  • A. 

   A-Liệt vận động cánh tay

  • B. 

   B-Mất cảm giác mặt trong cánh tay

  • C. 

   C-Mất cảm giác mặt trước cánh tay

  • D. 

   D-Mất cảm giác mặt sau cánh tay

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Kiểu tế bào học phổ biến nhất của ung thư vú là:
  • A. 

   A-Carcinoma ống tuyến vú in situ

  • B. 

   B-Carcinoma nang tuyến vú in situ

  • C. 

   C-Carcinoma ống tuyến vú xâm lấn

  • D. 

   D-Carcinoma nang tuyến vú xâm lấn

  • E. 

   E-Ung thư vú dạng viêm

 • 7. 
  Nguy cơ bị ung thư vú sẽ tăng nếu một người bị ung thư ở:
  • A. 

   A-Vú đối bên

  • B. 

   B-Tuyến giáp

  • C. 

   C-Buống trứng

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 8. 
  Yếu tố KHÔNG làm tăng nguy cơ ung thư vú:
  • A. 

   A-Lớn tuổi

  • B. 

   B-Di truyền

  • C. 

   C-Mức sống thấp

  • D. 

   D-Mãn kinh muộn

  • E. 

   E-Béo phì sau mãn kinh

 • 9. 
  Hầu hết các trường hợp ung thư vú xảy ra ở độ tuổi:
  • A. 

   A-Sau 30

  • B. 

   B-Sau 40

  • C. 

   C-Sau 50

  • D. 

   D-Sau 60

  • E. 

   E-Sau 70

 • 10. 
  Một khối u ác tính của vú, nếu được phát hiện trong giai đoạn sớm, sẽ cho tỉ lệ sống 5 năm là:
  • A. 

   A-100%

  • B. 

   B-95%

  • C. 

   C-90%

  • D. 

   D-80%

  • E. 

   E-70%

 • 11. 
  Tỉ lệ sống 5 năm của BN bị ung thư vú (nói chung):
  • A. 

   A-100%

  • B. 

   B-95%

  • C. 

   C-85%

  • D. 

   D-75%

  • E. 

   E-65%

Back to Top Back to top