Ung Thư Tuyến GIáp-Điều Trị

11 cu hi | Total Attempts: 200

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Tuyến GIáp-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Khối u của loại ung thư tuyến giáp nào sau đây luôn được xếp ở giai đoạn T4, bất kể kích thước và mực độ xâm lấn của khối u:
  • A. 

   A-Papillary và follicular carcinoma

  • B. 

   B-Hurthle cell carcinoma

  • C. 

   C-Medullary carcinoma

  • D. 

   D-Anaplastic carcinoma

  • E. 

   E-Câu C,D

 • 2. 
  BN bị ung thư tuyến giáp nào sau đây luôn được đánh giá giai đoạn IV, bất kể T,N,M:
  • A. 

   A-Papillary carcinoma

  • B. 

   B-Follicular carcinoma

  • C. 

   C-Hurthle cell carcinoma

  • D. 

   D-Medullary carcinoma

  • E. 

   E-Anaplastic carcinoma

 • 3. 
  BN bị ung thư tuyến giáp nào sau đây luôn được đánh giá giai đoạn I hay II, bất kể T,N,M:
  • A. 

   A-Biệt hoá tốt, dưới 45 tuổi

  • B. 

   B-Biệt hoá tốt, trên 45 tuổi

  • C. 

   C-Biệt hoá tốt, bất kể độ tuổi

  • D. 

   D-Dưới 45 tuổi, bất kể độ biệt hoá

  • E. 

   E-Trên 45 tuổi, bất kể độ biệt hoá

 • 4. 
  Khối u trong ung thư giáp có tính chất nào sau đây được đánh giá ở giai đoạn T3:
  • A. 

   A-Lớn hơn 4 cm

  • B. 

   B-Khu trú trong tuyến giáp

  • C. 

   C-Xâm lấn ra ngoài vỏ bao nhưng không xâm lấn vào các cấu trúc giải phẫu lân cận

  • D. 

   D-A+B hay A+C

  • E. 

   E-A+B hay C

 • 5. 
  Tiêu chuẩn đánh giá giai đoạn III của ung thư tuyến giáp:
  • A. 

   A-Khối u T3, chưa di căn hạch cổ

  • B. 

   B-Khối u T1-2, chưa di căn hạch cổ

  • C. 

   C-Khối u T1-2, di căn hạch quanh khí quản nhưng chưa di căn hạch cổ

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,C đúng

 • 6. 
  Phương pháp điều trị được chọn lựa cho ung thư tuyến giáp biệt hoá tốt giai đoạn I,II:
  • A. 

   A-Cắt toàn bộ tuyến giáp

  • B. 

   B-Cắt thuỳ và eo giáp

  • C. 

   C-Nạo hạch cổ thường quy và xạ trị bổ túc sau mổ cho tất cả các trường hợp

  • D. 

   D-Câu A+C

  • E. 

   E-Câu B+C

 • 7. 
  So với phương pháp cắt trọn tuyến giáp, phương pháp cắt thuỳ và eo giáp trong điều trị ung thư tuyến giáp có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
  • A. 

   A-Chỉ được chỉ định trong ung thư giai đoạn III

  • B. 

   B-Nguy cơ suy cận giáp sau mổ cao hơn

  • C. 

   C-Nguy cơ tái phát sau mổ thấp hơn

  • D. 

   D-BN phải được ức chế tuyến giáp bằng levothyroxin sau mổ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Phương pháp điều trị được chọn lựa cho ung thư tuyến giáp giai đoạn III:
  • A. 

   A-Cắt toàn bộ tuyến giáp

  • B. 

   B-Cắt thuỳ và eo giáp

  • C. 

   C-Nạo hạch cổ thường quy và xạ trị bổ túc sau mổ cho tất cả các trường hợp

  • D. 

   D-Câu A+C

  • E. 

   E-Câu B+C

 • 9. 
  Phương pháp điều trị KHÔNG được chọn lựa cho ung thư tuyến giáp giai đoạn IV:
  • A. 

   A-Xạ trị với I131

  • B. 

   B-Xạ trị ngoài

  • C. 

   C-Ức chế tuyến giáp bằng levothyroxine

  • D. 

   D-Cắt tuyến giáp

  • E. 

   E-Cắt khối u di căn gây triệu chứng

 • 10. 
  BN được phẫu thuật cắt tuyến giáp sẽ bị suy cận giáp nếu:
  • A. 

   A-Tổn thương một tuyến

  • B. 

   B-Tổn thương hai tuyến trở lên

  • C. 

   C-Tổn thương ba tuyến trở lên

  • D. 

   D-Tổn thương cả bốn tuyến

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 11. 
  Nguyên nhân của tổn thương tuyến cận giáp trong phẫu thuật tuyến giáp:
  • A. 

   A-Tuyến cận giáp bị “cố tình” cắt bỏ

  • B. 

   B-Tuyến cận giáp bị thiếu máu

  • C. 

   C-Tuyến cận giáp bị nhồi máu

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

Back to Top Back to top