Ung Thư Tuyến GIáp-bệnh Học

11 cu hi | Total Attempts: 779

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Tuyến GIáp-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Ung thư tuyến giáp:
  • A. 

   A-Bệnh lý ác tính vùng cổ phổ biến nhất

  • B. 

   B-BN thường trên 60 tuổi

  • C. 

   C-Nữ có tần suất mắc bệnh cao hơn nam

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Ccâu B,C đúng

 • 2. 
  So với ung thư kém biệt hoá, ung thư biệt hoá tốt của tuyến giáp có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
  • A. 

   A-Có tỉ lệ không đáng kể trong các bệnh lý ác tính của tuyến giáp

  • B. 

   B-Diễn tiến nhanh hơn

  • C. 

   C-BN lớn tuổi hơn

  • D. 

   D-Dự hậu tốt hơn

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 3. 
  Tỉ lệ của ung thư biệt hoá tốt trong các bệnh lý ác tính của tuyến giáp:
  • A. 

   A-50%

  • B. 

   B-80%

  • C. 

   C-90%

  • D. 

   D-100%

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Thể giải phẫu bệnh của ung thư biệt hoá tốt của tuyến giáp KHÔNG  bao gồm:
  • A. 

   A-Follicular

  • B. 

   B-Papillary

  • C. 

   C-Hurthle cell

  • D. 

   D-Medullary

  • E. 

   E-Câu C,D

 • 5. 
  Ở BN bị ung thư tuyến giáp, yếu tố nào sau đây có vai trò quyết định đến tiên lượng của căn bệnh:
  • A. 

   A-Tuổi tác

  • B. 

   B-Di căn xa

  • C. 

   C-Kích thước u

  • D. 

   D-Mức độ biệt hoá của tế bào ung thư

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Tiên lượng của ung thư biệt hoá tốt của tuyến giáp KHÔNG phụ thuộc vào:
  • A. 

   A-Tuổi của BN

  • B. 

   B-Kích thước khối u

  • C. 

   C-Sự xâm lấn ra ngoài tuyến giáp

  • D. 

   D-Di căn hạch

  • E. 

   E-Di căn xa

 • 7. 
  Đặc điểm của pallilary carcinoma của tuyến giáp:
  • A. 

   A-Phổ biến nhất, sau follicular carcinoma

  • B. 

   B-Tiên lượng kém nhất

  • C. 

   C-BN thường trên 50 tuổi

  • D. 

   D-BN thường có yếu tố di truyền

  • E. 

   E-Ung thư đa ổ chiếm 70%

 • 8. 
  Đặc điểm của follicular carcinoma của tuyến giáp
  • A. 

   A-Biệt hoá kém

  • B. 

   B-Tiên lượng xấu nhất

  • C. 

   C-Nữ có tần suất mắc bệnh cao hơn nam

  • D. 

   D-Không thể phân biệt với follicular adenoma bằng chẩn đoán mô học

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 9. 
  Đặc điểm của medullary carcinoma của tuyến giáp:
  • A. 

   A-Biệt hoá tốt

  • B. 

   B-Bệnh lý ác tính của tế bào nang tuyến giáp

  • C. 

   C-Ít có triệu chứng ngoài tuyến giáp

  • D. 

   D-Hầu hết có đột biến gene

  • E. 

   E-Hầu hết có tính di truyền

 • 10. 
  Hội chứng tân sản đa tuyến nội tiết týp 2 (MEN 2)  có liên quan đến loại ung thư nào sau đây của tuyến giáp:
  • A. 

   A-Papillary carcinoma

  • B. 

   B-Follicular carcinoma

  • C. 

   C-Hurthle cell carcinoma

  • D. 

   D-Medullary carcinoma

  • E. 

   E-Anaplastic carcinoma

 • 11. 
  Đặc điểm SAI của anaplastic carcinoma của tuyến giáp:
  • A. 

   A-BN ung thư giáp có độ tuổi nhỏ nhất

  • B. 

   B-BN ung thư giáp có tiên lượng xấu nhất

  • C. 

   C-Phát triển nhanh, xâm lấn mạnh

  • D. 

   D-Đa số đã có di căn xa khi được chẩn đoán

  • E. 

   E-Tạng thường bị di căn nhất: phổi

Back to Top Back to top