Ung Thư Thực Quản - điều Trị

10 cu hi | Total Attempts: 194

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Thực Quản - điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phương pháp điều trị triệt căn ung thư thực quản:  
  • A. 

   A-Phẫu thuật cắt thực quản

  • B. 

   B-Xạ trị

  • C. 

   C-Hoá trị

  • D. 

   D-Huỷ khối u qua nội soi

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Phương pháp phẫu thuật cắt thực quản để điều trị ung thư thực quản nào sau đây được cho là phương pháp tối ưu hơn cả:  
  • A. 

   A-Ivor-Lewis

  • B. 

   B-Phẫu thuật “ba vùng

  • C. 

   C-Phẫu thuật không mở ngực

  • D. 

   D-Phẫu thuật nội soi

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Trong phẫu thuật cắt thực quản để điều trị ung thư thực quản, sự lưu thông thực quản được phục hồi bằng cách:  
  • A. 

   A-Nối hai đầu thực quản còn lại

  • B. 

   B-Thay thế đoạn thực quản bị cắt bằng dạ dày

  • C. 

   C-Thay thế đoạn thực quản bị cắt bằng hỗng tràng

  • D. 

   D-Câu B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 4. 
  Trong phẫu thuật cắt thực quản để điều trị ung thư thực quản, bờ cắt thực quản phải cách khối u tối thiểu:  
  • A. 

   A-2 cm

  • B. 

   B-5 cm

  • C. 

   C-10 cm

  • D. 

   D-15 cm

  • E. 

   E-20 cm

 • 5. 
  Trong các phẫu thuật cắt thực quản để điều trị ung thư thực quản, phẫu thuật nào để lại miệng nối trong lồng ngực:  
  • A. 

   A-Ivor-Lewis

  • B. 

   B-Phẫu thuật “ba vùng”

  • C. 

   C-Phẫu thuật không mở ngực

  • D. 

   D-Phẫu thuật nội soi

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Nguy cơ lớn nhất khi tiến hành cắt thực quản và để miệng nối thực quản trong lồng ngực là:  
  • A. 

   A-Xì dò miệng nối

  • B. 

   B-Hẹp miệng nối

  • C. 

   C-Chảy máu miệng nối

  • D. 

   D-Còn sót mô bướu ở miệng nối

  • E. 

   E-Viêm trung thất

 • 7. 
  Chỉ định của phẫu thuật cắt thực quản trong điều trị ung thư thực quản:  
  • A. 

   A-T1-T3, chưa di căn hạch vùng

  • B. 

   B-T1-T3, chưa di căn xa

  • C. 

   C-T bất kỳ, chưa di căn hạch vùng

  • D. 

   D-T bất kỳ, chưa di căn xa

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 8. 
  Di căn hạch nào sau đây trong ung thư thực quản KHÔNG được xem như là di căn xa:  
  • A. 

   A-Khối u thực quản ngực trên di căn hạch thượng đòn

  • B. 

   B-Khối u thực quản ngực trên di căn hạch thân tạng

  • C. 

   C-Khối u thực quản bụng di căn hạch thượng đòn

  • D. 

   D-Khối u thực quản bụng di căn hạch thân tạng

  • E. 

   E-Câu B,D

 • 9. 
  Phương pháp điều trị thuyên giảm ung thư thực quản KHÔNG bao gồm:  
  • A. 

   A-Nong thực quản bằng bóng bơm hơi

  • B. 

   B-Nội soi thực quản, đặt stent xuyên qua khối u

  • C. 

   C-Nội soi thực quản, huỷ khối u

  • D. 

   D-Phẫu thuật cắt khối u thuyên giảm

  • E. 

   E-Xạ trị, hoá trị thuyên giảm

 • 10. 
  Phương pháp điều trị thuyên giảm ung thư thực quản được chọn lựa trước tiên:  
  • A. 

   A-Nong thực quản bằng bóng bơm hơi

  • B. 

   B-Nội soi thực quản, đặt stent xuyên qua khối u

  • C. 

   C-Nội soi thực quản, huỷ khối u

  • D. 

   D-Mở dạ dày ra da

  • E. 

   E-Xạ trị, hoá trị thuyên giảm

Back to Top Back to top