Ung Thư Tụy-Điều Trị

11 Questions | Total Attempts: 90

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Tụy-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Phương tiện nào sau đây KHÔNG được chỉ định để đánh giá giai đoạn ung thư tuỵ:
  • A. 

   A-Nội soi xoang bụng

  • B. 

   B-Siêu âm qua ngả nội soi

  • C. 

   C-CT

  • D. 

   D-ERCP

  • E. 

   E-MRI

 • 2. 
  Điều quan trọng nhất để biết được một khối u ác tính của tuỵ có thể cắt bỏ được hay không là:
  • A. 

   A-Kích thước của khối u

  • B. 

   B-Vị trí của khối u

  • C. 

   C-Khối u còn khu trú trong tuỵ hay không

  • D. 

   D-Khối u đã ôm quanh các mạch máu lớn hay chưa

  • E. 

   E-Có di căn hạch hay chưa di căn

 • 3. 
  Trong phẫu thuật ung thư tuỵ, khối u, khi đã ôm quanh mạch máu nào sau đây, thường không thể cắt bỏ được:
  • A. 

   A-Thân tạng

  • B. 

   B-Lách

  • C. 

   C-Mạc treo tràng trên

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng -

 • 4. 
  BN với khối u ác tính của tụy, khi ở giai đoạn nào, có thể được phẫu thuật triệt căn:
  • A. 

   A-I

  • B. 

   B-I,IIA

  • C. 

   C-I,II

  • D. 

   D-I,II,III­A

  • E. 

   E-I,II,III­

 • 5. 
  BN với khối u ác tính của tuỵ, trong trường hợp nào sau đây, có thể được phẫu thuật triệt căn:
  • A. 

   A-Khối u chưa di căn hạch vùng, bất kể còn khu trú trong tuỵ hay không

  • B. 

   B-Khối u còn khu trú trong tuỵ, bất kể di căn hạch vùng hay chưa

  • C. 

   C-Khối u còn khu trú trong tuỵ và chưa di căn hạch vùng

  • D. 

   D-Khối u chưa di căn xa

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 6. 
  Phẫu thuật triệt căn được chọn lựa đối với khối u ác tính ở đầu tuỵ là:
  • A. 

   A-Phẫu thuật Whipple

  • B. 

   B-Phẫu thuật Billroth

  • C. 

   C-Phẫu thuật Braun

  • D. 

   D-Phẫu thuật Harmann

  • E. 

   E-Phẫu thuật Miles

 • 7. 
  Nội dung của phẫu thuật Whipple:
  • A. 

   A-Cắt tá tràng và đầu tuỵ

  • B. 

   B-Cắt toàn bộ tuỵ

  • C. 

   C-Cắt tá tràng và toàn bộ tuỵ

  • D. 

   D-Cắt thân và đuôi tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 8. 
  66 Trong phẫu thuật Whipple, sau khi cắt bỏ khối tá-tuỵ, việc thực hiện miệng nối nào sau đây luôn cần thiết:
  • A. 

   A-Dạ dày-hỗng tràng

  • B. 

   B-Đường mật-hỗng tràng

  • C. 

   C-Tuỵ-hỗng tràng

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 9. 
  Khâu chuẩn bị trước phẫu thuật Whipple nào sau đây KHÔNG cần thiết:
  • A. 

   A-Truyền đạm

  • B. 

   B-Truyền máu

  • C. 

   C-Truyền huyết tương tươi

  • D. 

   D-Vitamine K

  • E. 

   E-Kháng sinh dự phòng

 • 10. 
  Giải áp đường mật có thể được thực hiện trước khi tiến hành phẫu thuật Whipple. Phương pháp giải áp đường mật thường được chỉ định nhất là:
  • A. 

   A-Dẫn lưu đường mật xuyên gan qua da

  • B. 

   B-Mở túi mật qua da

  • C. 

   C-Đặt nòng qua chỗ hẹp qua ERCP

  • D. 

   D-Nối túi mật-hỗng tràng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 11. 
  Biến chứng hay di chứng thường gặp nhất của phẫu thuật Whipple:
  • A. 

   A-Chảy máu

  • B. 

   B-Dò tuỵ

  • C. 

   C-Dò mật

  • D. 

   D-Liệt dạ dày

  • E. 

   E-Áp-xe tồn lưu

Related Topics
Back to Top Back to top