Ung Thư Tụy-bệnh Học

12 cu hi | Total Attempts: 371

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Tụy-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Đặc điểm nào liên quan đến K tuỵ sau đây đúng:  
  • A. 

   A-Nguyên nhân: có liên quan đến tuổi, thuốc lá, nấm aflatoxin, viêm tuỵ mãn và yếu tố gia đình

  • B. 

   B-Giải phẫu bệnh: hầu hết là ung thư tế bào nang tuyến

  • C. 

   C-Vị trí: 70% ở thân và đuôi tuỵ

  • D. 

   D-Tần suất ở nam cao hơn nữ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Phần lớn ung thư tuỵ là:  
  • A. 

   A-Ung thư ống tuyến tuỵ (duct cell carcinoma)

  • B. 

   B-Ung thư nang tuyến tuỵ (acinar cell carcinoma)

  • C. 

   C-Papillary mucinous carcinoma

  • D. 

   D-Cyst adenocarcinoma

  • E. 

   E-Adenosquamous carcinoma

 • 3. 
  Trong ung thư tuỵ, ung thư ống tuyến tuỵ (duct cell carcinoma) chiếm:  
  • A. 

   A-90%

  • B. 

   B-80%

  • C. 

   C-60%

  • D. 

   D-40%

  • E. 

   E-20%

 • 4. 
  Ung thư ở đầu và cổ tuỵ chiếm:  
  • A. 

   A-95%

  • B. 

   B-85%

  • C. 

   C-75%

  • D. 

   D-65%

  • E. 

   E-55%

 • 5. 
  Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tuỵ:  
  • A. 

   A-Di truyền

  • B. 

   B-Tuổi tác

  • C. 

   C-Viêm tuỵ mãn

  • D. 

   D-Thuốc lá

  • E. 

   E-Chế độ ăn uống

 • 6. 
  Độ tuổi thường gặp nhất của ung thư tuỵ:  
  • A. 

   A-80-90

  • B. 

   B-70-80

  • C. 

   C-60-70

  • D. 

   D-50-60

  • E. 

   E-40-50

 • 7. 
  Ung thư quanh bóng vater bao gồm:  
  • A. 

   A-Ung thư xuất phát từ 1 cm cuối của ống tuỵ chính

  • B. 

   B-Ung thư xuất phát từ 1 cm cuối của ống mật chủ

  • C. 

   C-Ung thư bóng Vater

  • D. 

   D-Ung thư tá tràng vùng quanh bóng vater

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Sự phân biệt giữa ung thư bóng Vater và các bệnh lý ác tính còn lại của ung thư quanh bóng Vater chủ yếu dựa vào:  
  • A. 

   A-Mức độ tắc mật

  • B. 

   B-Mức độ biệt hoá tế bào

  • C. 

   C-Loại tế bào

  • D. 

   D-Loại chất nhầy mà tế bào tiết ra

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 9. 
  Ung thư tuỵ ở vị trí nào sau đây có tiên lượng tốt nhất:  
  • A. 

   A-Đầu tuỵ

  • B. 

   B-Vùng quanh bóng Vater

  • C. 

   C-Thân tuỵ

  • D. 

   D-Đuôi tuỵ

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Tỉ lệ có thể phẫu thuật cắt bỏ khối u trong ung thư tuỵ:  
  • A. 

   A-10%

  • B. 

   B-20%

  • C. 

   C-30%

  • D. 

   D-40%

  • E. 

   E-50%

 • 11. 
  Phương tiện tầm soát ung thư tuỵ hiện nay:  
  • A. 

   A-Chưa được đề xuất

  • B. 

   B-Thăm khám bụng

  • C. 

   C-Siêu âm bụng

  • D. 

   D-Xét nghiệm CA 19-9

  • E. 

   E-Câu B,C,D đúng

 • 12. 
  Triệu chứng lâm sàng thường gặp nhất của ung thư tuỵ:  
  • A. 

   A-Sụt cân

  • B. 

   B-Đau bụng

  • C. 

   C-Vàng da

  • D. 

   D-Viêm tĩnh mạch huyết khối di trú (hội chứng Trousseau)

  • E. 

   E-Khối u vùng thượng vị

Back to Top Back to top