Ung Thư pHổi - Điều Trị

5 cu hi | Total Attempts: 167

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư pHổi - Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Cắt phổi là lựa chọn trước tiên đối với BN bị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ khi khối u ở giai đoạn sớm hơn:
  • A. 

   II

  • B. 

   III

  • C. 

   IIIA

  • D. 

   IIIB

  • E. 

   IV

 • 2. 
  Cắt phổi sẽ cho kết quả tốt nếu BN bị ung thư phổi ở giai đoạn:
  • A. 

   I

  • B. 

   I,II

  • C. 

   II,III

  • D. 

   I,II,III

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Điều quan trọng nhất trong khâu chuẩn bị tiền phẫu BN ung thư phổi là:
  • A. 

   Đánh giá chức năng tim mạch

  • B. 

   Đánh giá chức năng hô hấp

  • C. 

   Đánh giá chức năng gan

  • D. 

   Đánh giá chức năng thận

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Trong khâu chuẩn bị tiền phẫu BN ung thư phổi, chỉ số FEV1 phải như thế nào để BN có thể chịu đựng tốt cuộc phẫu thuật:
  • A. 

   Trên 1 lít

  • B. 

   Trên 1,5 lít

  • C. 

   Trên 2 lít

  • D. 

   Trên 3 lít

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Biến chứng đáng ngại nhất sau phẫu thuật cắt phổi là:
  • A. 

   Suy tim

  • B. 

   Suy hô hấp

  • C. 

   Suy thận

  • D. 

   Suy gan

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top