Ung Thư đại Tràng-bệnh Học

11 cu hi | Total Attempts: 1987

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư đại Tràng-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Về mặt giải phẫu, đại tràng được phân làm bao nhiêu đoạn:
  • A. 

   A-3

  • B. 

   B-4

  • C. 

   C-5

  • D. 

   D-6

  • E. 

   E-7

 • 2. 
  Đặc điểm nào sau đây của đại tràng xích-ma được cho là đúng:
  • A. 

   A-Di động nhất và có chiều dài thay đổi nhiều nhất

  • B. 

   B-Di động nhất và có chiều dài thay đổi ít nhất

  • C. 

   C-Kém di động nhất và có chiều dài thay đổi nhiều nhất

  • D. 

   D-Kém di động nhất và có chiều dài thay đổi ít nhất

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Đường trắng Toldt là:
  • A. 

   A-Nơi tiếp giáp giữa mạc treo đại tràng (đại tràng lên và đại tràng xuống) với thành đại tràng

  • B. 

   B-Nơi tiếp giáp giữa mạc treo đại tràng (đại tràng lên và đại tràng xuống) với phúc mạc thành

  • C. 

   C-Nơi hoà lẫn giữa mạc treo đại tràng (đại tràng lên và đại tràng xuống) với thành đại tràng

  • D. 

   D-Nơi hoà lẫn giữa mạc treo đại tràng (đại tràng lên và đại tràng xuống) với phúc mạc thành

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Trong phẫu thuật, đường trắng Toldt là mốc để:
  • A. 

   A-Di động các đoạn đại tràng cố định

  • B. 

   B-Cố định các đoạn đại tràng di động

  • C. 

   C-Nơi đi vào khoang sau phúc mạc từ khoang phúc mạc

  • D. 

   D-Nơi đi vào khoang phúc mạc từ khoang sau phúc mạc

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 5. 
  Giới hạn giữa ruột giữa (midgut) và ruột sau (hindgut) trong giai đoạn phôi thai tương ứng với vị trí giải phẫu nào sau đây:
  • A. 

   A-Túi thừa Meckel

  • B. 

   B-Nơi giáp giữa hồi tràng và manh tràng

  • C. 

   C-Chính giữa đại tràng ngang

  • D. 

   D-Nơi giáp giữa đại tràng ngang và đại tràng góc lách

  • E. 

   E-Nơi giáp giữa đại tràng xích-ma và trực tràng

 • 6. 
  Đoạn đại tràng tương ứng với ruột sau (hindgut) trong giai đoạn phôi thai được cung cấp máu nuôi bởi:
  • A. 

   A-Động mạch mạc treo tràng trên

  • B. 

   B-Động mạch mạc treo tràng dưới

  • C. 

   C-Động mạch đại tràng phải

  • D. 

   D-Động mạch đại tràng phải và động mạch đại tràng giữa

  • E. 

   E-Động mạch đại tràng giữa và động mạch mạc treo tràng dưới

 • 7. 
  Trong các động mạch cung cấp máu nuôi đại tràng sau đây, động mạch nào đôi khi KHÔNG hiện diện:
  • A. 

   A-Hồi-manh tràng-ruột thừa

  • B. 

   B-Đại tràng phải

  • C. 

   C-Đại tràng giữa

  • D. 

   D-Đại tràng trái

  • E. 

   E-Đại tràng xích-ma

 • 8. 
  Trong các động mạch cung cấp máu nuôi trực tràng sau đây, động mạch nào luôn luôn hiện diện:
  • A. 

   A-Trực tràng trên

  • B. 

   B-Trực tràng giữa

  • C. 

   C-Trực tràng dưới

  • D. 

   D-Trực tràng trên và trực tràng giữa

  • E. 

   E-Trực tràng trên và trực tràng dưới

 • 9. 
  Đoạn đại tràng nào sau đây thường xảy ra biến cố thiếu máu nuôi khi có tụt huyết áp toàn thân:
  • A. 

   A-Manh tràng

  • B. 

   B-Đại tràng lên

  • C. 

   C-Đại tràng góc gan

  • D. 

   D-Đại tràng ngang

  • E. 

   E-Đại tràng góc lách

 • 10. 
  Đoạn đại tràng nào sau đây thường bị hoại tử trước tiên khi khung đại tràng dãn to quá mức:
  • A. 

   A-Manh tràng

  • B. 

   B-Đại tràng lên

  • C. 

   C-Đại tràng góc gan

  • D. 

   D-Đại tràng ngang

  • E. 

   E-Đại tràng góc lách

 • 11. 
  Cung Riolan là:
  • A. 

   A-Cung động mạch đi dọc theo bờ mạc treo của khung đại tràng

  • B. 

   B-Cung động mạch đi dọc theo bờ tự do của khung đại tràng

  • C. 

   C-Cung động mạch nối hai đầu gần của động mạch mạc treo tràng trên và động mạch mạc treo tràng dưới

  • D. 

   D-Cung động mạch nối hai nhánh tận của động mạch mạc treo tràng trên và động mạch mạc treo tràng dưới

  • E. 

   E-Cung động mạch nối đầu gần của động mạch mạc treo tràng trên và nhánh tận của động mạch mạc treo tràng dưới

Back to Top Back to top