Ung Thư Gan-Điều Trị

11 Questions | Total Attempts: 190

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Gan-Điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Tỉ lệ khối u trong ung thư gan nguyên phát có thể được cắt bỏ bằng phẫu thuật:
  • A. 

   A-10%

  • B. 

   B-20%

  • C. 

   C-30%

  • D. 

   D-40%

  • E. 

   E-50%

 • 2. 
  Phương pháp điều trị nào sau đây được cân nhắc đến trước tiên ở BN bị ung thư tế bào gan (HCC):
  • A. 

   A-Phẫu thuật cắt gan

  • B. 

   B-Ghép gan

  • C. 

   C-TOCE

  • D. 

   D-Huỷ khối u bằng sóng cao tần

  • E. 

   E-Huỷ khối u bằng ethanol

 • 3. 
  Phẫu thuật cắt gan trong ung thư gan thứ phát được chọn lựa khi khối u gan thứ phát đó là do di căn từ:
  • A. 

   A-Đại tràng

  • B. 

   B-Thực quản

  • C. 

   C-Phổi

  • D. 

   D-Buồng trứng

  • E. 

   E-Não

 • 4. 
  Kết quả của phẫu thuật cắt gan trong ung thư gan phụ thuộc vào:
  • A. 

   A-Các bệnh lý nội khoa kèm theo

  • B. 

   B-Kích thước của khối u

  • C. 

   C-Chức năng gan

  • D. 

   D-Tình trạng của bờ cắt

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 5. 
  Chỉ định của phẫu thuật cắt gan trong ung thư gan:
  • A. 

   A-Khối u có thể cắt được

  • B. 

   B-Có thể di căn hạch vùng nhưng chưa di căn xa

  • C. 

   C-Chức năng gan và toàn trạng BN cho phép

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 6. 
  Khối u ác tính của gan chỉ có thể cắt được nếu:
  • A. 

   A-Kích thước nhỏ hơn 5 cm

  • B. 

   B-Không xâm lấn mạch máu trong gan

  • C. 

   C-Nếu nhiều u, u lớn nhất kích thước không quá 5 cm

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 7. 
  Trong trường hợp nào sau đây, khối u ác tính của gan có thể cắt được:
  • A. 

   A-Khối u đơn độc kích thước 7 cm

  • B. 

   B-Ba khối u, khối lớn nhất kích thước 7 cm

  • C. 

   C-Khối u xâm lấn vào tĩnh mạch trên gan phải

  • D. 

   D-Khối u xâm lấn vào tĩnh mạch cửa phải

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 8. 
  Trong trường hợp nào sau đây, khối u ác tính của gan KHÔNG thể cắt được:
  • A. 

   A-Khối u 4 cm, xâm lấn vào tĩnh mạch trên gan giữa

  • B. 

   B-Khối u 4 cm ở thuỳ vuông

  • C. 

   C-Khối u xâm lấn vào túi mật

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C đúng

 • 9. 
  Phương pháp cắt gan nào sau đây KHÔNG được chọn lựa cho BN ung thư gan:
  • A. 

   A-Cắt gan phải hay trái

  • B. 

   B-Cắt gan thuỳ phải hay thuỳ trái

  • C. 

   C-Cắt nhiều phân thuỳ gan

  • D. 

   D-Cắt một phân thuỳ gan

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Phẫu thuật cắt gan phải là phẫu thuật cắt phân thuỳ nào sau đây:
  • A. 

   A-VI,VII, VIII

  • B. 

   B-V,VI,VII,VIII

  • C. 

   C-IV,V,VI,VII,VIII

  • D. 

   D-II,III,IV

  • E. 

   E-II,III,IV,V,VIII

 • 11. 
  Các phẫu thuật cắt gan luôn bao gồm các bước sau đây, TRỪ:
  • A. 

   A-Kiểm soát dòng máu chảy đến phần gan sắp được cắt

  • B. 

   B-Kiểm soát dòng máu từ phần gan sắp được cắt chảy đi

  • C. 

   C-Cắt gan

  • D. 

   D-Cắt túi mật

  • E. 

   E-Dẫn lưu dưới hoành

Related Topics
Back to Top Back to top