Ung Thư Gan-bệnh Học

11 cu hi | Total Attempts: 857

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Gan-bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Khối u tân sinh phổ biến nhất của gan là:
  • A. 

   A-Hemangioma

  • B. 

   B-Adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma)

  • C. 

   C-Adenoma của đường mật

  • D. 

   D-Tăng sản dạng nốt khu trú

  • E. 

   E-U trung mô (mesenchymal tumor)

 • 2. 
  Sau hemangioma, khối u tân sinh phổ biến thứ nhì của gan là:
  • A. 

   A-Adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma)

  • B. 

   B-Adenoma của đường mật

  • C. 

   C-Tăng sản dạng nốt khu trú

  • D. 

   D-U trung mô (mesenchymal tumor)

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Đặc điểm của adenoma của tế bào gan (hepatocellular adenoma):
  • A. 

   A-Hầu hết BN là phụ nữ

  • B. 

   B-Tuổi 15-45

  • C. 

   C-Có liên quan đến việc sử dụng thuốc ngừa thai

  • D. 

   D-Khối u sẽ nhỏ lại khi ngưng sử dụng thuốc ngừa thai

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 4. 
  Khối u ác tính phổ biến nhất của gan:
  • A. 

   A-Di căn từ đại tràng

  • B. 

   B-Di căn từ phổi

  • C. 

   C-Ung thư tế bào gan (HCC)

  • D. 

   D-Fibrolamella HCC

  • E. 

   E-Ung thư đường mật trong gan

 • 5. 
  Ung thư gan nguyên phát có đặc điểm nào sau đây:
  • A. 

   A-Có liên quan đến xơ gan, nấm Aspergilus Flavus, virus viêm gan A

  • B. 

   B-Tỉ lệ mắc bệnh ở nữ cao hơn nam

  • C. 

   C-Phần lớn BN ung thư gan có kèm theo xơ gan. Ung thư trên nền xơ gan thường thể khối (một ổ)

  • D. 

   D-Về mặt giải phẫu bệnh, 90% là ung thư tế bào gan

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 6. 
  Liên quan đến ung thư gan nguyên phát, câu nào sau đây đúng:
  • A. 

   A-Hầu hết ung thư gan nguyên phát là ung thư tế bào gan

  • B. 

   B-Hầu hết ung thư đường mật (cholangiocarcinoma) là ung thư đường mật trong gan

  • C. 

   C-Hầu hết ung thư tế bào gan và ung thư đường mật phát triển trên nền xơ gan

  • D. 

   D-Hầu hết BN không sống quá 1 năm kể từ khi được chẩn đoán

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 7. 
  Tỉ lệ BN bị ung thư tế bào gan có xơ gan:
  • A. 

   A-100%

  • B. 

   B-80%

  • C. 

   C-60%

  • D. 

   D-40%

  • E. 

   E-20%

 • 8. 
  Yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất của ung thư tế bào gan:
  • A. 

   A-Rượu

  • B. 

   B-Viêm gan do HBV

  • C. 

   C-Viêm gan do HCV

  • D. 

   D-Nấm Aspergillus flavus

  • E. 

   E-Chứng nhiễm sắc tố sắt

 • 9. 
  Yếu tố nguyên nhân phổ biến nhất của ung thư tế bào gan:
  • A. 

   A-Rượu

  • B. 

   B-Viêm gan do HBV

  • C. 

   C-Viêm gan do HCV

  • D. 

   D-Nấm Aspergillus flavus

  • E. 

   E-Chứng nhiễm sắc tố sắc

 • 10. 
  BN bị viêm gan do HCV có nguy cơ bị ung thư tế bào gan cao hơn BN bị viêm gan do HBV vì:
  • A. 

   A-Tần suất nhiễm HCV cao hơn HBV

  • B. 

   B-Điều trị nhiễm HCV khó hơn HBV

  • C. 

   C-Tỉ lệ viêm gan mãn do HCV cao hơn HBV

  • D. 

   D-Câu A,B,C đúng

  • E. 

   E-Câu A,B,C sai

 • 11. 
  So với ung thư tế bào gan (HCC), Fibrolamella HCC có đặc điểm khác biệt nào sau đây:
  • A. 

   A-BN lớn tuổi hơn

  • B. 

   B-BN thường là nữ

  • C. 

   C-Khối u thường nhỏ và xơ hoá trung tâm

  • D. 

   D-Khối u không tiết AFP

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

Back to Top Back to top