Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

10 cu hi | Total Attempts: 270

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Dạ Dày - điều Trị

Questions and Answers
 • 1. 
  Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy khối u ở vùng hang vị, kích thước 7x7 cm, cứng, thành dạ dày ở vị trí khối u nhạt màu hơn so với vùng chung quanh và lá thanh mạc mất độ bóng bình thường. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
  • A. 

   A-T0

  • B. 

   B-T1

  • C. 

   C-T2

  • D. 

   D-T3

  • E. 

   E-T4

 • 2. 
  Khi phẫu thuật một BN bị ung thư dạ dày, phẫu thuật viên nhận thấy lá thành và lá tạng phúc mạc có lấm tấm những hạt trắng kích thước 1-2 mm. Theo bạn, khối u này ở giai đoạn:  
  • A. 

   A-T0

  • B. 

   B-T1

  • C. 

   C-T2

  • D. 

   D-T3

  • E. 

   E-T4

 • 3. 
  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, hạch ở lưu vực của dạ dày được phân làm bao nhiêu nhóm:  
  • A. 

   A-4

  • B. 

   B-8

  • C. 

   C-12

  • D. 

   D-16

  • E. 

   E-20

 • 4. 
  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch trên môn vị là nhóm hạch được đánh số:  
  • A. 

   A-2

  • B. 

   B-4

  • C. 

  • D. 

   D-7

  • E. 

   E-9

 • 5. 
  Theo phân loại ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, nhóm hạch cạnh dạ dày là nhóm số:  
  • A. 

   A-1-5

  • B. 

   B-1-7

  • C. 

   C-6-12

  • D. 

   D-8-14

  • E. 

   E-10-16

 • 6. 
  Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật dựa vào:  
  • A. 

   A-Khoảng cách từ nhóm hạch bị di căn đến khối u

  • B. 

   B-Số lượng các nhóm hạch di căn

  • C. 

   C-Số lượng các hạch di căn trong một nhóm

  • D. 

   D-Vị trí tương đối của nhóm hạch bị di căn so với khối u

  • E. 

   E-Vị trí tuyệt đối của nhóm hạch bị di căn so với khối u

 • 7. 
  Một BN bị ung thư tuyến dạ dày ở 1/3 trên dạ dày. Khi phẫu thuật, phẫu thuật viên nhận thấy có nhiều hạch cứng ở trên và dưới môn vị. Theo đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của Nhật, ung thư dạ dày của BN này ở giai đoạn:  
  • A. 

   A-N1

  • B. 

   B-N2

  • C. 

   C-N3

  • D. 

   D-M0

  • E. 

   E-M1

 • 8. 
  Việc đánh giá giai đoạn di căn hạch trong ung thư (carcinomas) dạ dày của AJCC dựa vào:  
  • A. 

   A-Vị trí tương đối của nhóm hạch bị di căn so với khối u

  • B. 

   B-Vị trí tuyệt đối của nhóm hạch bị di căn so với khối u

  • C. 

   C-Số lượng hạch di căn trong vùng lân cận dạ dày

  • D. 

   D-Số lượng hạch di căn trong lưu vực dạ dày

  • E. 

   D-Số lượng hạch di căn trong lưu vực dạ dày

 • 9. 
  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo AJCC (American Joint Commission on Cancer) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
  • A. 

   A-Lấy tối đa 15 hạch nghi ngờ bị di căn ở vùng lân cận dạ dày

  • B. 

   B-Lấy tối đa 15 hạch bất kỳ ở vùng lân cận dạ dày

  • C. 

   C-Lấy tối thiểu 15 hạch nghi ngờ bị di căn ở vùng lân cận dạ dày

  • D. 

   D-Lấy tối thiểu 15 hạch bất kỳ ở vùng lân cận dạ dày

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 10. 
  Để bảo đảm cho việc đánh giá giai đoạn theo JCGC (Jappannese Classification for Gastric Carcinoma) được chính xác, khi phẫu thuật một BN bị ung thư tuyến dạ dày, phẫu thuật viên cần chú ý:  
  • A. 

   A-Lấy đủ các nhóm hạch ở lưu vực dạ dày, tập trung thành một mẫu bệnh phẩm

  • B. 

   B-Lấy các nhóm hạch nghi ngờ bị di căn ở lưu vực dạ dày, tập trung thành một mẫu bệnh phẩm

  • C. 

   C-Lấy các nhóm hạch nghi ngờ bị di căn ở lưu vực dạ dày, tập trung trong các mẫu bệnh phẩm riêng biệt được đánh số theo thứ tự trước sau

  • D. 

   D-Lấy các nhóm hạch nghi ngờ bị di căn ở lưu vực dạ dày, tập trung trong các mẫu bệnh phẩm riêng biệt được đánh số theo số của nhóm hạch đó

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

Back to Top Back to top