Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Học

13 cu hi | Total Attempts: 990

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ung Thư Dạ Dày - Bệnh Học

Questions and Answers
 • 1. 
  Đặc điểm nào sau đây của dẫn lưu bạch mạch của dạ dày được cho là đúng:
  • A. 

   A-Đi theo các cuống mạch chính của dạ dày

  • B. 

   B-Tập trung vào các nhóm hạch cạnh dạ dày, sau đó đổ về nhóm hạch rốn gan

  • C. 

   C-Không có sự thông thương giữa mạng bạch mạch dưới niêm mạc dạ dày vùng tâm vị và dưới niêm mạc thực quản

  • D. 

   D-Có sự thông thương giữa mạng bạch mạch dưới niêm mạc dạ dày vùng hang vị và dưới niêm mạc tá tràng

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D đúng

 • 2. 
  Một BN bị ung thư dạ dày vùng hang vị phía bờ cong nhỏ. Nhóm hạch bị di căn trước tiên, theo bạn, là:
  • A. 

   A-Nhóm hạch vị trái

  • B. 

   B-Nhóm hạch cạnh tâm vị

  • C. 

   C-Nhóm hạch trên môn vị

  • D. 

   D-Nhóm hạch dưới môn vị

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 3. 
  Ung thư dạ dày là bệnh lý phổ biến:
  • A. 

   A-Đứng đầu trên thế giới

  • B. 

   B-Đứng thứ hai trên thế giới

  • C. 

   C-Đứng đầu ở châu Á

  • D. 

   D-Đứng thứ hai ở châu Á

  • E. 

   E-Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Theo bạn , tần suất ung thư dạ dày cao nhất ở:
  • A. 

   A-Các nước châu Á

  • B. 

   B-Các nước châu Âu

  • C. 

   C-Các nước châu Mỹ

  • D. 

   D-Các nước châu Phi

  • E. 

   E-Các nước châu Úc

 • 5. 
  Độ tuổi thường bị ung thư dạ dày nhất là:
  • A. 

   A-45

  • B. 

   B-55

  • C. 

   C-65

  • D. 

   D-75

  • E. 

   E-85

 • 6. 
  Yếu tố nguy cơ quan trọng nhất của ung thư dạ dày, theo bạn là:
  • A. 

   A-Gia đình

  • B. 

   B-Polyp tuyến dạ dày

  • C. 

   C-Nhiễm Helicobacter Pylori

  • D. 

   D-Chế độ ăn uống

  • E. 

   E-Thuốc lá

 • 7. 
  Yếu tố nào sau đây KHÔNG được xem là yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư tuyến dạ dày:
  • A. 

   A-Rượu

  • B. 

   B-Polyp tuyến dạ dày

  • C. 

   C-Viêm dạ dày mãn tính thể teo

  • D. 

   D-Thiếu máu ác tính

  • E. 

   E-Gia đình

 • 8. 
  Trong các loại polyp dạ dày dưới đây, loại nào có nguy cơ hoá ác cao nhất:
  • A. 

   A-Polyp tuyến đơn độc

  • B. 

   B-Đa polyp tuyến trong hội chứng đa polyp tuyến có tính cách gia đình (FAP)

  • C. 

   C-Polyp tăng sản

  • D. 

   D-Polyp phình vị lẻ tẻ

  • E. 

   E-Polyp phình vị trong hội chứng đa polyp tuyến có tính cách gia đình (FAP)

 • 9. 
  Trong các loại polyp dạ dày dưới đây, loại nào có nguy cơ hoá ác thấp nhất:
  • A. 

   A-Polyp tuyến đơn độc

  • B. 

   B-Đa polyp tuyến trong hội chứng đa polyp tuyến có tính cách gia đình (FAP)

  • C. 

   C-Polyp tăng sản

  • D. 

   D-Polyp phình vị lẻ tẻ

  • E. 

   E-Polyp phình vị trong hội chứng đa polyp tuyến có tính cách gia đình (FAP)

 • 10. 
  Trong các loại polyp dạ dày dưới đây, loại nào có nguồn gốc từ mô đệm:
  • A. 

   A-Polyp tuyến

  • B. 

   B-Polyp tăng sản

  • C. 

   C-Polyp phình vị

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 11. 
  Trong các loại polyp dạ dày dưới đây, loại nào có bản chất là u tân sinh (neoplasm):
  • A. 

   Trong các loại polyp dạ dày dưới đây, loại nào có bản chất là u tân sinh (neoplasm): A-Polyp tuyến

  • B. 

   B-Polyp tăng sản

  • C. 

   C-Polyp phình vị

  • D. 

   D-Câu A,C đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 12. 
  Polyp tăng sản ở dạ dày còn được gọi là:
  • A. 

   A-Polyp viêm

  • B. 

   B-Polyp tái sinh

  • C. 

   C-Polyp tuyến

  • D. 

   D-Câu A,B đúng

  • E. 

   E-Câu B,C đúng

 • 13. 
  Trong các loại polyp dạ dày dưới đây, loại nào có liên quan đến viêm dạ dày mãn tính:
  • A. 

   A-Polyp tuyến đơn độc

  • B. 

   B-Đa polyp tuyến trong hội chứng đa polyp tuyến có tính cách gia đình (FAP)

  • C. 

   C-Polyp tăng sản

  • D. 

   D-Polyp phình vị lẻ tẻ

  • E. 

   E-Polyp phình vị trong hội chứng đa polyp tuyến có tính cách gia đình (FAP)

Back to Top Back to top