Ulangkaji Topik 1 Tamadun Islam

16 Questions | Total Attempts: 386

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ulangkaji Topik 1 Tamadun Islam

Latihan Pengukuhan Topik 1 (AC 301 - Tamadun Islam)


Questions and Answers
 • 1. 
  Perkataan tamadun dari sudut etimologi bermaksud peradaban
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Menurut Dr. Lutfi Ibrahim Al-Hadarah  merupakan pencapaian dari segi kebendaan
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Menurut pandangan sekular, agama adalah sebahagian dari kebudayaan.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Sumber utama di dalam Tamadun Islam ialah sumber wahyu. Sumber-sumber tersebut terdiri daripada al-Quran, al-Sunnah, ijmak dan Qiyas.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Sumber tambahan dalam tamadun Islam ialah akal, pengalaman dan tamadun-tamadun lain.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Menjaga hubungan yang baik dengan jiran tetangga merupakan antara matlamat Tamadun Islam yang perlu dicapai oleh individu muslim dalam menjaga hubungan manusia sesama manusia.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Menjaga ibadah solat dan puasa, menjaga aurat dengan sempurna, meningkatkan amalan-amalan sunat merupakan antara contoh bagaimana seorang muslim menjaga hubungan dengan Allah.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Perbuatan membunuh diri merupakan satu dosa besar di sisi agama Islam kerana ia melanggar dasar Tamadun Islam dalam memelihara akidah. 
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  " Orang-orang lelaki ada bahagian pusaka dari peninggalan ibu bapa dan kerabat...." (surah al-Nisa:7) Ayat di atas berkaitan dengan kebaikan Islam dalam memelihara hak manusia dari sudut maruah.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 10. 
  Dalam Bahasa Arab ciri Waqi'iyyah dalam Tamadun Islam merujuk kepada maksud bersifat realistik.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Perkataan Tamadun dari sudut Bahasa Arab berasal daripada perkataan ___________________, mudun dan ____________________.
 • 12. 
  Menurut Said Hawa tamadun terdiri daripada dua kategori iaitu_____________________________ dan _________________________.
 • 13. 
  Al-Sunnah bermaksud setiap sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang merangkumi aspek _____________________, ___________________________ atau _______________________________ atau pun sifat-sifat kejadian, akhlak dan sirahnya sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul.
 • 14. 
  " Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah satu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk". Ayat al-Quran di atas merujuk kepada dasar Tamadun Islam dalam memelihara___________________________.
 • 15. 
  Abu selalu menipu di dalam timbangan ketika berniaga. Perbuatan Abu sangat bertentangan dengan Islam kerana Abu tidak menjaga hubungan dengan ________________________.
 • 16. 
  Bil Matlamat Tamadun Islam Betul/Salah 1. Hubungan manusia dengan penciptanya dizahirkan melalui iktiqad dan pelaksanaan.     2. Hubungan manusia dengan manusia boleh diambil mudah kerana ia merupakan hubungan dengan makhluk sahaja.     3. Hubungan antara manusia dengan alam akan melahirkan manusia yang sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar.     4. Hubungan manusia dengan manusia akan melahirkan masyarakat tidak mementingkan diri sendiri    
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

  • C. 

   Betul

  • D. 

   Betul

Back to Top Back to top