Latihan Ulangan Matematika Kelas IV ( Empat)

15 Questions | Total Attempts: 395

SettingsSettingsSettings
Latihan Ulangan Matematika Kelas IV ( Empat) - Quiz

Jawablah pertanyaan di bawah ini!


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Bilangan Romawi dari 542 adalah...
  • A. 

   A. DXLII

  • B. 

   B. CXI

  • C. 

   C. DLXII

  • D. 

   D. CCLXIX

 • 2. 
  1. Bilangan Romawi dari 175 adalah...
  • A. 

   A. DXLII

  • B. 

   B. CLXXV

  • C. 

   C. DLXII

  • D. 

   D.LXII

 • 3. 
  3. Bilangan cacah dari CMXLIX adalah...
  • A. 

   A. 949

  • B. 

   B. 959

  • C. 

   C. 969

  • D. 

   D.979

 • 4. 
  4. Bilangan cacah dari MMXLI adalah...
  • A. 

   A. 2401

  • B. 

   B. 2041

  • C. 

   C. 2014

  • D. 

   D. 2044

 • 5. 
  5. Hasil dari 254 + 176 adalah...
  • A. 

   A. CDXX

  • B. 

   B. DCXXX

  • C. 

   C. DCXX

  • D. 

   D. CDXXX

 • 6. 
  Hasil dari 534 - 276 adalah...
  • A. 

   A. CCLVI

  • B. 

   B. CCLIV

  • C. 

   C. CCLVIII

  • D. 

   D. CCLXVIII

 • 7. 
  Hasil dari XXXIX + XLV =
  • A. 

   A. XCIV

  • B. 

   B. LXXXIV

  • C. 

   C. LXXVI

  • D. 

   D. LXXXVI

 • 8. 
  Hasil dari LXXVI - XXIII adalah...
  • A. 

   A. LIII

  • B. 

   B. LII

  • C. 

   C. LI

  • D. 

   D. VIII

 • 9. 
  3/8 .... 5/7 Tanda yang tepat untuk perbandingan disamping adalah...
  • A. 

   A.

  • B. 

   B. >

  • C. 

   C. =

  • D. 

   D. -

 • 10. 
  Hasil dari 3/4 + 5/8 adalah...
  • A. 

   A. 7/8

  • B. 

   B. 8/8

  • C. 

   C. 9/8

  • D. 

   D. 11/8

 • 11. 
  Indonesia merdeka pada tahun 1945. angka romawi dari angka tersebut dapat ditulis dengan...
 • 12. 
  Bilangan Cacah dari MMMCMXLVIII adalah...
 • 13. 
  Hasil dari DCCXII + DXXXV adalah...
 • 14. 
  Bentuk sedrhana dari 35/49 adalah...
 • 15. 
  Tanda yang tepat untuk membandingkan 5/8 ........ 20/32 adalah ....
Back to Top Back to top